1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ชมคลิปกิจกรรมชุมชน

Nov 9, 2017

ธัมมสัญญ์บรรจุแผนศาสตร์พระราชา


Category: General
Posted by: tammasan

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำศาสตร์พระราชาฝนหลวง
บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี2561-2564

      ประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 2561-2564 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำเรื่องศาสตร์พระราชาฝนหลวงเข้าสู่แผนพัฒนาเรื่องเกษตรสีเขียว เรื่องการทีองเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องภัยแล้ง และเรื่องการจัดการน้ำ