1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดร่วมเสนาธิการทหารเรือสัตหีบไถ่ชีวิตโคกระบือ

Nov 4, 2017

เยาวชนกองทุนแม่สอนความพอเพียง


Category: General
Posted by: tammasan

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
สร้างแกนนำรุ่นใหม่ใช้เกษตรพอเพียง

            กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี58 ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค จัดอบรมวิถีชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อหลวง โดยมีนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน และเกษตรกรตำบลบ้านฆัองทั้ง10หมู่บ้าน หลักการคือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมการตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมประเมินผล การเรียนรู้วันนี้ ประกอบด้วย การทำสบู่ การปลูกสมุนไพร การทำปุ๋ยคอกชีวะภาพ การแปรรูปอาหารน้ำพริกปลาร้าปลอดสาร ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าอบแห้ง และการผลิตบายศรีแบบโบราณ และการทำกระทงจากใบกล้วย ทั้งหมดคือ การลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน เพิ่มรายได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ พร้อมอาหารปลอดสาร บ้านบ่อมะกรูดวันนี้พร้อมแล้ว ครัวไทย สู่ครัวโลกนวัตกรรมปลอดสารพิษ เมื่อ 31ตุลาคม2560 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด