1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ทบทวนขบวนจังหวัดราชบุรี

Oct 16, 2017

ร่วมงานขาวดำพันโทยุทธชัย วรรณะรืองศรี


Category: General
Posted by: tammasan
รรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมงานขาวดำ  พันโท ยุทธชัย วรรณะเรืองศรี

       ในนามของ
1.กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม
2.ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
3.อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
4.อปพร.จังหวัดราชบุรี
5.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
6.ดีเอสไอภาคประชาชน
7.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
8.เครือข่ายแผนชุมชนจังหวัดราชบุรี
9.หนังสือพิมพ์ภาค7

      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมนายเกษม แก้วบริสุทธิ์ และเครือข่ายร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พันโทยุทธชัย วรรณะเรืองศรี เป็นคุณพ่อของนายยุทธพล วรรณะเรืองศรี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลเจ็ดเสมียนและที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เมื่อ 15ตุลาคม2560 ณ ศาลาฌาปนสถานวัดเจ็ดเสมียน