1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ทบทวนขบวนจังหวัดราชบุรี

Oct 10, 2017

กองทุนแม่ของแผ่นดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙


Category: General
Posted by: tammasan

กองทุนแม่ของแผ่นดิน    บ้านบ่อมะกรูด
สร้างชุมชนตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดเปิดหลักสูตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙

        เรียนท่านนายอำเภอโพธาราม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่น นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายอิสระ ผานาค พร้อมนักศึกษา มรภ.นครปฐม และเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เปืดหลักสูตรเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงดังนี้
1.ทำปุ๋ยคอกชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์ เศษใบไม้
2.แปรรูปปลาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์
3.สมุนไพรไทย กับการดูแลสุขภาพ
4.ภูมืปัญญาการประดิษฐ์บายสีไทย
5.ผลิตน้ำยาล้างจาน เพื่อการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายครัวเรือน
มีเกษตรกร และชาวบ้านตำบลบ้าน่ฆ้อง ประมาณ 120ครัวเรือนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความดีตามรอยพ่อหลวงในวันนี้ เมื่อ 10ตุลาคม2560 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื รายงานจากบ้านบ่อมะกรูด