1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

รายงานประชุมหนองคาย

Sep 13, 2017

กองทุนแม่ของแผ่นดินพัฒนาวัดบ้านฆ้อง


Category: General
Posted by: tammasan

เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ยกพลร่วม ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค พัฒนาวัดบ้านฆ้อง


      เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ และนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภ้ฏนครปฐม ลงพื้นที่พัฒนาวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม อย่างเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนโครงการความปลอดภัย ความสะอาด และปลอดยาเสพติด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ม.7 ต.บ้านฆ้อง จับมือ อิสระ ผานาค ตัวแทนเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฆ้อง ดำเนินการสู่การลดปัญหาหมู่บ้าน /ตำบล เมื่อ 8 ก.ย.60 ณ วัดบ้านฆ้อง