1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 114  > >>

Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Sep 13, 2017

ก่อตั้งสภาเยาวชนตำบลบ้านฆ้อง


Category: General
Posted by: tammasan

เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้อง

    เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องสำเร็จ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเป็นชาวบ้านบ่อมะกรูด เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ตามยุทธศาสตร์ ความปลอดภัย ความสะอาด และปลอดยาเสพติด เมื่อ 9 / 9 /60 ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง