1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Sep 2, 2017

กองทุนแม่ก่อตั้งสภายาวชนตำบลบ้านฆ้อง


Category: General
Posted by: tammasan

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดตกลงให้
ร่วมเทศบาลบ้านฆ้อง ก่อตั้งสภาเยาวชนตำบล

        บ่อมะกรูดวันนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนประกาศรวมพลังก่อตั้งสภาเยาวชน

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยฝ่ายกองการศึกษา ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธาราม เพื่อสนับสนุนท่านนายกประเสริฐ ทองสาด และปลัดสนิท ศรีอุ่นศรี เพื่อให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาคนสู่นวัตกรรมอีเล็คโทรนิคในยุคดิจิตอลไทยแลนด์4.0ผลการประชุมประสบความสำเร็จ เด็กและเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด พร้อมแล้วที่จะร่วมกับเทศบาลบ้านฆ้องขับเคลื่อนแบบมีพลัง มุ่งเน้นโครงการตำบลปลอดภัย ตำบลสะอาด และตำบลปลอดยาเสพติดเมื่อ 1ก.ย.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด