1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Sep 1, 2017

แกนนำบ้านบ่อมะกรูดประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี


Category: General
Posted by: tammasan

แกนนำบ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์
ประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี

           แกนนำหมู่บ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด มีที่นั่งเกียรติยศประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของจังหวัดราชบุรี เป็นการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยน 4ส.คือ 1.สะท้อนปัญหา 2.เสนอทางออกของปัญหา 3.ส่งเสริมในเรื่องที่ดี 4.สนับสนุนการมีส่วนร่วม ในหลักการแผนพัฒนาฉบับไทยแลนด์4.0 เพื่อการพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ เมื่อ 31ส.ค.60 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน