1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดร่วมกับรศ.อำนาจ เย็นสบาย ไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล

Aug 21, 2017

เทศบาลท่ายางดูงานบ้านบ่อมะกรูด


Category: General
Posted by: tammasan
เทศบาลท่ายาง เพชรบุรี ๘๐ ท่าน
ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

      กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี สะท้านวงการ

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา นายกฤตนัน อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับ เครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี โดยการนำของนางสาวนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศบาลท่ายาง จำนวน90ท่านศึกษาดูงานการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุมชนเข้มแข็งเมื่อ20ส.ค.60 ณ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน