1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Aug 11, 2017

กองทุนแม่ของแผ่นดินปรับภูมิทัศน์


Category: General
Posted by: tammasan
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดจัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์รับวันแม่แห่งชาติ 2560

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพพัฒนาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านรับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม2560

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้ปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปรับปรุงถนนรอบศรช.บ้านบ่อมะกรูด ปรับปรุงท่อระบายน้ำ การแปรรูปปลาร้าปลอดสารประชารัฐ ติดธงสัญลักษณ์ เพื่อพัฒนารับวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาราชินี 2560 โดยนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมรภ.นครปฐม เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด อปพร. และอสม.สำเร็จลงได้ด้วยดี บ้านบ่อมะกรูดขอขอบคุณทุกท่าน เมื่อ 7-10 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด