1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Aug 7, 2017

รายชื่อนักศึกษามรภ.นครปฐม ปั๖๐


Category: General
Posted by: tammasan

รายชื่อนักศึกษา
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                                          นายอิสระ ผานาค
                          หัวหน้าทีมนักศึกษา โทรศัพท์ 092-9033234                                                   นายปราโมทย์ บัวน้อย
                                               089-6748394
                                                     นางสาวสุพัตรา นำช้าง

                                                082-2408032
                                                  นางสาวอรวีร์ ประสริฐสิทธิพร
                                                   061-9544661
                                                       นางสาวสุธิดา เท่งฮวง
                                                 099-1145012

                                                   นางสาวอัจฉราวรรณ ลีทอง
                                                 089-1623115
                                                      นายยุทธภูมิ ชุมเพ็ญ
                                                              082-0727348
                                                  นายศุภเศก กลิ่นกษร
                                           090-3265593
                                                  นางสาวแพรวพรรณ ใจดี
                                               084-3738067
                                                นายภาสกร วิเวกวรรณ์
                                             094-2248342


1.นายปราโมทย์ บัวน้อย (นายโมทย์) 0896748394
2.นายอิสระ ผานาค (นายอิฐ) 0929033234
3.นายภาสกร วิเวกวรรณ์ (นายช้าง) 0942248342
4.นายศุภเศก กลิ่นเกษร (นายนนท์) 0903265593
5.นายยุทธภูมิ ชุมเพ็ญ (นายเบียร์) 0820727348
6.นางสาวสุธิดา เท่งฮวง (น้องพิม) 0991145012
7.นางสาวอัจฉราวรรณ ลีทอง (น้องทราย) 0891623115
8.นางสาวแพรวพรรณ ใจดี (น้องผึ้ง) 0843738067
9.นางสาวอรวีร์ ปีะเสริฐสิธิพร (น้องออย) 0619544661
10.นางสาวสุพัตรา นำช้าง (น้องแอน) 0822408032