1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Aug 7, 2017

ปลูกป่าพื่อแผ่นดิน


Category: General
Posted by: tammasan
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ่อมะกรูด
รวมคนปลูกป่าโครงการ"ฝนหลวงปลูกป่า นำพาราชบุรีเขียว"

        รวมพล
        "ฝนหลวงปลูกป่า นำพาราชบุรีเขียว" โครงการประชารัฐราชบุรี

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และนายสุชาติ บัวบาง หัวหน้ารักษาป่ารบ.2 รบ.3 รบ.4 ปลูกป่า 65ไร่ ณ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในงานนี้ นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ ไลออนส์ขวัญเมือง สุรินทร์ บัวน้อย อาสาสาสมัครฝนหลวง พร้อมกับ นักศึกษามรภ.นครปฐม ร่วมปลูกป่าครั้งนี้ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน