1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Aug 6, 2017

กองทุนแม่ประชุมประจำเดือนสิงหาคม2560


Category: General
Posted by: tammasan

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ประชาคมประจำเดือนสิงหาคม 2560

           กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และศรช.บ้านบ่มะกรูด พร้อมกับผู้นำทุกกลุ่ม เปิดประชุมประจำเดือนสิงหาคม2560 โดยมีประชาคมร่วมกับ นักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และนักศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ทั้งนี้กรรมการหมู่บ้านได้ตอบข้อซักถามบริบทชุมชนอย่างเต็มที่ เมื่อ 6 สิงหาคม 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน