1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Aug 6, 2017

ธ้มสัญญ์ อุ่มเอิบ ต้อนรับนักศึกษา ม.จอมบึงวิจัยปลสร้าปลอดสาร


Category: General
Posted by: tammasan

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทีมต้อนรับนักศึกษาม.จอมบึง
ลงพื้นที่วิจัยปลาร้าปลอดสารเป็นเศรษกิจพอเพียง

      มาแล้วนักวิจัยมืออาชีพ 
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชน (ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด) ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิทยาการจัดการปี4 มาศึกษาการประยุกต์ใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปสู่ความสำเร็จของบ้านบ่อมะกรูด 5ส.ค.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด