1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Jun 10, 2017

ศรช.บ้านบ่อมะกรูดประชุมประจำดือน


Category: General
Posted by: tammasan
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ประชุมประจำเดือน


          บ้านบ่อมะกรูดราชบุรีที่อมตะไม่มีวันเงียบ ไม่มีวันถูกลืมเลือนวันนี้

          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยังฟิต ยังเข้มข้นการพัฒนา การแก้ไขปัญหา ร่วมกับนายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำทุกองค์กร กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน อสม.อปพร. วิสาหกิจชุมชน ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เปิดประชุมประจำเดือนมิถุนายนบ้านบ่อมะกรูดในทุกๆเรื่อง โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาการพัฒนาชุมชนเก็บข้อมูลหมู่บ้าน การพูดคุยประจำเดือนที่มีส่วนร่วมทั้งสองหมู่บ้านเมื่อ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด