1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Jun 8, 2017

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดปลูกป่าที่ทุ่งหลวง


Category: General
Posted by: tammasan
รวมพลแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดอร่วมกับ
ป่าไม้รบ.3 พุยางร่วมชลประทานและฝนหลวงปลูกป่า๑๐๐ไร่

ฝนหลวงภาคใต้ อาสาฝนหลวงราชบุรี ร่วมป่าไม้ราชบุรีและชลประทานราชบุรีใช้มวลชล 1,500คน ปลูกป่าร้อยไร่สำเร็จ

ราชบุรี 7 มิ.ย.60 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผวจ.ราชบุรี นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยรักษาป่ารบ.3พุยาง นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และคณะทำงาน ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ พร้อมอาสาฝนหลวง ร่วมปลูกป่าตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 100ไร่ ในป่าลึกเพื่อสร้างผืนป่าให้เติบโตยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างฝนหลวง ป่าไม้ และชลประทาน โดยใช้มวลชน 1,500คน วันนี้ 7มิ.ย.60 เวลา 10.00น.จากนั้นคณะขึ้นเฮลิค๊อปเตอร์ ตรวจเกษตรแปลงใหญ่ อ่างเก็บน้ำ ผืนป่า และการต้องการใช้น้ำของประชาชน ผลการตรวจปรากฎว่าราชบุรี มีความอุดมสมบูรณ์