1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

May 31, 2017

รายชื่อ/ภาพถ่าย นักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐมปี๖๐


Category: General
Posted by: tammasan

ศรช.บ้านบ่อมะกรูด เปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต้อนรับนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐม ลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด 8คน หน้าที่ของศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้องสอนภาวะผู้นำอย่างหนัก เท่ากับมีลูกที่ต้องอบรมอีก 8คน ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ทั้งปลื้ม ทั้งเหนื่อยล่ะงานนี้ รุ่นแรก 2เดือน รุ่น2 สี่เดือน พักค้างบ้านบ่อมะกรูด เต็มที่เลยลูก                                        นายวันชนะ บุญนาค
                                              หัวหน้าทีม
                                           089-51579627
                                        นางสาวอาทิตยา มหาสังข์
                                                 098-8985                                       นายสุรชัย ยิ้มประสริฐ
                                           097-3065020                                นายภาณุพงษ์ พฤทธิ์ไกรวัฒน์
                                           095-8852626                                  นายโยธิน หมอนวดดี
                                      094-0850025                                       นายธนบุตร แก้วไทรคช
                                            097-1904888                                 นางสาววรรณวิษา โพธิ์ตัน
                                        086-3178143                                นางสาวศิรินาถ เหมือนแก้ว
                                         098-9075411