1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

May 22, 2017

สัมมนาร่วมธนาคารออมสินที่ลองบีชชะอำ


Category: General
Posted by: tammasan

ธนาคารออมสินเชิญกองทุนบ้านบ่อมะกรูด
สัมมนาสู่ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินสาขาโพธาราม ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาค 5จังหวัดประกอบด้วย ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อเตรียมพร้อมในการส่งเสริมสมาชิกออกจากเงินกู้นอกระบบ การบริหารกองทุนให้เข้มแข็ง การเพิ่มขีดความสามารถ การกฎหมาย การปิดงบดุล และการบัญชี พร้อมปรับแนวคิดกรรมการ และสมาชิก เมื่อ 18-19พ.ค.60 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน