1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 7, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

May 2, 2017

แกนนำบ้านบ่อมะกรูดก่อตั้งสวัสดิการกลุ่มไลน์


Category: General
Posted by: tammasan

แกนนำศรช.หมู่บ้านบ่อมะกรูด
ก่อตั้งสวัสดิการกลุ่มไลน์สำเร็จ


         ในที่สุด ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ก็รวมพลังกลุ่มไลน์ครือข่ายอาสาสมัคร ก่อตั้งสวัสดิการกลุ่มสำเร็จ ชื่อกลุ่ม "ชมรมอปพรและเครือข่ายอาสาสมัคร"มีสมาชิกกลุ่ม 85ท่าน มีเงินสวัสดิการที่สมาชิกร่วมกันโอนก่อตั้งกันประมาณกว่า 20,000บาท เจ็บป่วยทุกกรณี นอนโรงพยาบาลเกิน3คืน ช่วย 2,000บาท เสียชีวิตช่วย 4,000บาท เริ่ม 1 พ.ค.60 เรื่องสวัสดิการคือตัวชี้วัดความสำเร็จ ความรัก ความสุข และความมีพลังของเครือข่ายอาสาสมัคร เมื่อ 1 พฤษภาคม 2560 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน