1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Apr 19, 2017

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รับเสด็จพระสังฆราช


Category: General
Posted by: tammasan


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูดรับหมายเลขที่๒๓๑
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก18-4-60

                         

 
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ประธานอปพร.และประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี นางนิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ราชบุรีนายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี คุณเกษม แก้วบริสุทธิ์ บก.นสพ.ภาค7 คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม รอง.ศคส.ภาคประชาชนภาค7 ท่านประวิทย์ ลิ้มเจริญ บก.นสพ.ราชบุรีนิวส์ ทั้งหมดทุกท่านเป็นที่ปรึกษา อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนชาวฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และตัวแทนชาวอปพร.ทั้งประเทศกราบเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี นับเป็นเกียรติประวัติให้กับองค์กร ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด และครอบครับอุ่มเอิบ อย่างสมเกียรติยิ่ง