1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

Aug 4, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Jun 25, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Sep 1, 2015

ฝนหลวงไทยศึกษาดูงานการทำฝนเทียมที่จีน


Category: General
Posted by: tammasan

ฝนหลวงไทยเหินฟ้าบุกปักกิ่ง
เรียนรู้ฝนเทียมและเกษตรจีน   นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง  ท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ท่านอุไร สุวรรณวงศ์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานในประเทศจีนโดยคณะนี้มี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เดินทางไปด้วย มีการเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ดังนี้
   1.ศึกษาดูงานที่อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ โดยมี ระดับรองอธิบดีอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนบรรยาย โดยมีทั้งภาควิชาการ สถิติและตัวชี้วัด โดยปฏิบัติการในขั้นตอนที่3ของไทย คือขึ้นโจมตีเมฆ ขณะที่บริเวณนั้นมีก้อนเมฆหนาแน่น และอิ่มตัวแล้ว ผิดกับ ฝนหลวงของไทย ต้องทั้งก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน จึงค่อยโจมตี ทำให้ได้ทราบกระบวนการ และ การใช้อุปกรณ์ ในการละลายลูกเห็บและหมอก การใช้เครื่องบินที่ผลิตเองได้ ใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน เป็นการเรียนรู้อย่างดี โดยมีท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร เป็นฝ่ายประสานงาน
  2. ทัศนศึกษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ณ หอฟ้าเทียนฉาน
  3. ทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหยหยวน
  4. ทัศนศึกษาศิลปการแสดงกายกรรมปักกิ่ง
  5. ศึกษาและนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นานกิง และเดินทางเข้าหยางโจว ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นมรดกโลกอำเภอซินฮั้ว ด้านการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญา การร่วมแรงร่วมใจ ขยันขันแข็งในการใช้บ่อโคลนเป็นแหล่งอนุรักษ์ ดินและน้ำได้ เป็นผลให้เป้นแหล่งสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว
 6.ศึกษาการรักษาวิถีชีวิตของชาวหยางโจว ที่อนุรักษ์ บ้านเรือนเป็นตลาดร้อยปี
 7.ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ด้านผลไม้ พบผลไม้ไทยส่งขายที่ประเทศจีนหยนลายชนิด เช่น ทุเรียน องุ่น มะพร้าว กล้วยหอมฯ
 8.ทัศนศึกษาหอไข่มุกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และรถไฟเลเซอร์ การขุดอุโมงลอดแม่น้ำหวังผู่ ที่พิศดารยิ่ง
 9.การศึกษาดูงานระบบน้ำ ขอบตลิ่งต้องมีสถานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ การอนุรักษ์น้ำที่ใสสะอาด ต้นไม้ทั้งประเทศร่มรื่น สวยงาม ถนนที่เป็นระเบียบ การขับรถที่มีวินัย และการจัดผังเมืองที่สวยงาม เป็นแบบยั่งยืน เมื่อ 25-31 สิงหาคม 2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณธิการ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
         25-31/8/58