1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 116  > >>

May 29, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 28, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

ประวัติหมู่บ้าน

Jan 24, 2014

อสม.บ่อนอกดูงานบ้านบ่อมะกรูด


Category: General
Posted by: tammasan
บ้านบ่อมะกรูดต้อนรับแกนนำ
อสม.ตำบลบ่อนอก๒๔-๑-๕๖
   

    นายประเสริฐ ทองสาด นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง จ.อ.สนิท ศรีอุ่นศรี ปลัดเทศบาล นางโสภา สาลียงพวย ผอ.กองสาธารณสุขฯ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร หน.สอ.บ้านเก่า จันทร์ดาสุด หมอชำนาญการ   ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๖ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๖ นางสาวกนกวรรณ ลิ้มเจริญ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๕ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคุณหมอ สิริมา ทับทอง พร้อม คณะอสม.บ่อนอก ศึกษาดูงานสถานีอนามัยบ้านเก่า และศึกษาดูงานหมู่บ้านบ่อมะกรูด ซึ่งได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอย่างอบอุ่นยิ่ง ในส่วนบ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำแกนนำและวิทยากรหมู่บ้าน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน จนเป็นชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖  ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด  ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน