1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 115  > >>

Apr 22, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 19, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 10, 2018
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก

Apr 9, 2013

ปลัดจังหวัดราชบุรีมอบเงินให้มังกร๑ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี


Category: General
Posted by: tammasan

ปลัดจังหวัดราชบุรีมอบเงิน
สนับสนุนเครื่องแบบอปพร.
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และนายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ หน.ป้องกันฯปภ.จ.ราชบุรี นำผลไม้มะม่วงน้าดอกไม้มอบให้ นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา พร้อมกับรายงานความเคลื่อนไหวอปพร.จ.ราชบุรี ในการตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ปี๒๕๕๖ รายงานเรื่องปัญหายาเสพติด รายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วจำนวน๑๐๐นาย ที่จะเข้าการอบรมเตรียมความพร้อมที่ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรีเดิอนพฤษภาคมปี๕๖นี้ ในโอกาศนี้ปลัดจังหวัดมอบเงินสนับสนุนชุดเครื่องแบบเคลื่อนที่เร็วจำนวน๘๐ชุดๆละ๘๐๐บาท เป็นเงิน ๖๔.๐๐๐บาท(หกหมื่นสีพันบาทถ้วน)ให้กับมังกร๑ โดยการสนับสนุนของ ตลาดศรีเมือง นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ และปกครองจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปสร้างหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้มีประสิทธิภาพและประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อไป ต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้สนับสนุนอปพร.จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน