1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 107  > >>

Nov 16, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 16, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 27, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 18, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

            

นักศึกษาปริญญาเอกศิลปากร รุ่น๘
นครปฐมศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด

           ศูนย์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    1. ภญ.คณาพร ตันศรีประภาศิริ เภสัชกรชำนาญการ 
    2. อ.ระวิวรรณ ธรณี อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร
    3. ผศ.พ.ต.ท.หญิงภัทราภรณ์ จูฬะปิตะ
อาจารย์ (สบ.3) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   4. อ.อัมราพร บุญให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจ อาชีพชุมชน แก้ไขภัยแล้ง เรื่องน้ำ เรืองทรัพยกร และการทำฝนหลวง เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รำลึก
น้อมถวายงานพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ         จากใจ
         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

      พี่น้องอาสาสมัครฝนหลวงครับ แม้วันนี้พ่อได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับมา เราในฐานะผู้ช่วยงานพระบิดาฝนหลวง ยังต้องทำงานให้พ่ออย่างเต็มความสามารถนะครับ เพราะพ่อสร้างอสฝล.มาเพื่อสานงานยิ่งใหญ่ที่สุด คืองานฝนหลวงแห่งชาติ ตราบสิ้นข้ารองพระบาท ลูกๆขอทำงานให้พ่อตลอดไป ลูกๆขอสัญญาครับ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
อสฝล.จังหวัดราชบุรีธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวง    นำส่วนราชการ
เอกชน ภาคประชาชนถวายพานพุ่มพระบิดาฝนหลวง


        วันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดราชบุรี จัดงานวันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ร่วมกับ นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม รองประธานศตส.ภาคประชาชนภาค7 คุณธรรมนูญ อินฝัน นางณัฐนา กลิ่นสุข นางสาวติลก ธาตุทวี นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางสาวนฤมล ไชยโสตร นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ พร้อมอสฝล.จ.ราชบุรี ที่ปรึกษา และเครือข่าย ศตส.ราชบุรี ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อย่างสมพระเกียรติยิ่งใหญ่ วันที่ 14 พ.ย.59 เวลา 9.00น. ณ อาคารกีฬายิมเนเซี่ยมราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


เยาวชนบ้านบ่อมะกรูดประกอบคุณงามความดี
เพื่อพ่อวัดสันก้างปลาอ.สันกำแพงจ.เชียงใหม่

        เยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วันบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานชมรม เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี๒๕๕๑/๒๕๕๓ พร้อมเลขานุการคู่ใจ นายวรรณกร นาคกร (ใจ๋) นำคณะเยาวชนปฏิบัติธรรม 5 วัน 4 คืน จำนวน ๘ ชีวิต ปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทน นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ พร้อมกับ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี1องค์ พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส พระเกจิภาคเหนือ โดยยอดรวมได้เงินเข้าวัดทั้งสิ้น 53,000,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 4-7พ.ย.59 ณ วัดสันก้างปลา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

ฝนหลวงราชบุรีร่วมป่าไม้และชลประทานราชบุรี
ปลูกป่า ปล่อยปลา แปรอักษรถวายพระราชกุศล         ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ป่าไม้จังหวัดราชบุรี ชลประทานจังหวัดราชบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ และประชาชนชาวราชบุรี ร่วมกับ ชาวไทยเชื้อสายชาวอินเดียร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) ร่วมกับชลประทานราชบุรี ศูนย์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นักเรียน และชาวอินเดียร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ “ สมเด็จพระภัทรมหาราช” บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ.เมือง จ.ราชบุรี “ พ่อปลูกมา 70 ปี วันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรา ” 
            ( 6 พ.ย. 59 ) นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง ) นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานราชบุรี สำนักชลประทานที่ 13 นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน และ นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดราชบุรี พร้อมที่ปรึกษา นางสิริลักษณ์ เจริญผล นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม นายไชยวิทย์ บัวงาม นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางสาวนฤมล ไชยโสตร นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ นางสาวนิภาวรรณ ติ่งทอง โดยนายอโศก กุมาร ชาวาลา คณะทำงานหอการค้าประเทศอินเดีย และนักเรียนจากโรงเรียนเรืองวิทย์พระมหาฤทัย อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย พร้อมชาวบ้านในตำบลอ่างหิน อ.ปากท่อ และตำบลน้ำพุ ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี รวมกว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ “ สมเด็จพระภัทรมหาราช ” บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง หมู่ 6 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) เปิดเผยว่า เมื่อประมาณ 2 เดือนเศษได้รับการประสานชาวไทยเชื้อสายอินเดียว่าจะจัดกิจกรรมปลูกป่า หลังจากที่ได้เคยร่วมกิจกรรมกันมาแล้ว มาครั้งนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของครอบครัวเขาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทางครอบครัวเขามีหลานชายอยู่คนหนึ่งชื่อ ด.ช.เตชัส ชาวาลา อายุ 9 เดือน เขาถือว่าวันที่ 30 เดือนตุลาคม เป็นวันมงคลที่เขานับถือ จึงได้มาจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้น หลังได้เตรียมงานมานาน กระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมาพสกนิกรชาวไทยได้สูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติไป จึงมาคิดร่วมกันว่า “พ่อ” ทำอะไรเพื่อคนไทยมามากมายถึง 70 ปี พ่อบอกให้เรารักกัน ทุกถิ่นทุรกันกันดารที่ทรงก้าวไป พระเสโทหลั่งรินไหลไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน วันนี้ถึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศที่จะสืบสานแนวพระราชปณิธานของพระองค์ โดยวันนี้ได้จัดปลูกป่ารวมพื้นที่ 13 ไร่ เป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พสกนิกรได้สูญเสียพระองค์ไป และพื้นที่นี้จะปลูกต้นกล้าไม้พะยูงทั้งหมด 1,900 กล้า เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงขึ้นครองราชย์ตอนพระชนมายุ 19 พรรษา และจะมีการปล่อยปลา 1 แสนตัว ส่วนธงชาติไทยที่ได้ปักบริเวณพื้นที่จะปักจำนวน 70 ผืน ตามระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และยังมีกิจกรรมการแปลอักษรด้วยข้อความว่า KING OF KING เพื่อแสดงความอาลัยจากฝีมือของเด็กๆของโรงเรียนเรืองวิทย์พระมหาฤทัยด้วย
อนาคตมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เป็น”สวนสาธารณะ พระภัทรมหาราช” เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และจะต่อยอดเรื่องการพัฒนาเป็นสวนสุขภาพสถานที่พักผ่อน สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตซึ่งจะต้องพูดคุยประสานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทาน นอกจากนี้ได้พูดคุยกับกำนันที่ดูแลท้องถิ่นแล้วอยากเห็นบริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงอยากพัฒนาจุดนี้ให้เป็นป่าขึ้นมาเป็นสวนป่าเชิงอนุรักษ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน 
            นายอโศก กุมาร ชาวาลา อายุ 61 ปี คณะทำงานหอการค้าประเทศอินเดีย และนักธุรกิจค้าผ้าส่งต่างประเทศออกย่านสำเพ็ง กทม.เปิดเผยว่า มีเพื่อนได้จัดกิจกรรมแบบนี้มาแล้ว 2 แห่ง แปลงละ 50 ไร่ มาคราวนี้มาส่วนตัว เนื่องจากมารดาได้เกิดอยู่ที่ประเทุศไทยมาจนมาถึงรุ่นตัวเองเป็นรุ่นที่ 4 ชั่วอายุคนแล้ว และได้หลานชายคนแรกในบ้าน ก็เลยอยากทำความดีให้กับประเทศไทย เนื่องจากอนาคตจะต้องช่วยกันดูแลแผ่นดินไทยต่อไป หลังจากที่พ่อหลวงทรงช่วยดูแลตลอดมา ก็อยากให้ลูกหลานเราในอนาคตได้มีส่วนได้ช่วยดูแลด้วย เวลาเติบโตขึ้นจะได้มีต้นไม้ช่วยให้ความร่มรื่น ประเทศจะมีต้นไม้มีแม่น้ำลำธาร ที่คงความอุดมสมบูรณ์ แม้จะมีเชื้อสายจากประเทศอินเดียแต่ก็เกิดในประเทศไทยจึงอยากช่วยกันดูแลผืนแผ่นดินไทยร่วมกับชาวไทยทุกคนด้วย

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ในฐานะประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด และประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ผู้ประสานโครงการ/โครงงานร่วม ขอบคุณคุณจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ และ คุณสุชาติ บัวบาง ต้อนรับคณะฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นอย่างดีครับ งานสำเร็จด้วยดีแบบประทับใจทั้งไทย และชาวต่างประเทศที่มาร่วมงาน ขอบคุณอีกครั้ง
            พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี / ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี

ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อสำนืกกรุณาธิคุณ


         ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ ฝนหลวงราชบุรีรวมประสานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และอาสาสมัครเกษตรราชบุรี พร้อมชาวบ้านจำนวนมากร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
         ( 6 พ.ย. 59 เวลา 19.00น.) นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานสภาอาสาสมัครเกษตรจังหวัด นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ อดีตนายกสโมสรไลออนส์ขวัญเมือง พร้อมอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพถวายเป็นพระรากุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระครูจันทสีลากร เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต่างเดินทางมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมกันทุกคืน พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทุกคืน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านการคิดค้น การวิจัย การพัฒนา ในด้านต่างๆให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เช่น การคิดค้น วิจัยพัฒนาการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทำให้ทุกวันนี้มีศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งช่วยเรื่องการเติมแหล่งน้ำธรรมชาติตามเขื่อนต่างๆ จากแนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง พร้อมกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทย

พันธุ์ – จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี – ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  ยังแข็งแกร่ง
เปิดบ้านต้อนรับ"ศตส.ภาคประชาชน"

    พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านรับการรายงานจากศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชน ร่วมกับ พลโทวิเศษ - กัญาภัค อินทรวงส์สักดิ์ นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนืธิฉัตร์ ผช.เลขานุการ ศตส.ปชช.นายเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานศตส.ภาคประชาชนจังหวัดเพชรบุรี นายพรโชคชัย สุขขี วิทยากรกระบวนการ ศตส.ปชช. เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกชวลิต ยงใยยุทธ เพื่อรายงานผลการทำงานตามคำสั่งที่ 5/2548 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่น และ กำลังใจในการกลับมาสร้างกระบวนการเข้มแข็ง ท่านสัญญาจะร่วมกับศตส.ภาคประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดูแลประชาชนในการทำฝนหลวงแห่งชาติ การปลูกป่า และการอาชีพเกษตรพอเพียง เมื่อ 25 ตุลาคม2559 ณ ซอยปิ่นประภาคม18 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน

อส.ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
ทอดกฐินเอื้ออาทรที่จ.น่าน
          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ นายพงษ์ประสิทธิ์ มยุรพงษ์ ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ นายกู้ตรกูล-นางสิริภัทร์ ว่องกุศลกิจ นายประจิน ธรรมสละ ผอ.วจี มูลหงษ์ นำกฐินเอื้ออาทร 287วัด ทอด ณ วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน เป็นกฐินเอื้ออาทรของมูลนิธิ อ.วิจารณ์ เตียวสุวรรณ ขอผลาอานิสงฆ์ผลบุญเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ขอพระองค์สู่สวรรคาลัย และขอแบ่งบุญแบ่งกุศลกับทุกท่านด้วยกาลนานเทอญ กฐินกองที่ 17 ของฝนหลวงจังหวัดราชบุรี 30.000บาท รูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย็โต 1องค์ ผ้าเหลืองริ้วทอง 1ม้วน ขอขอบคุณครอบครัวนายพันธุ์ แก้วนุ๊ย มอบรูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี ท่านณรงค์ ครองชนม์ร่วมทำบุญ 2,000บาท ท่านสาสนี สีลาเขต 5.300บาท อ.สุพาเพ็ญ ผะเอม 3.000บาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด 1,000บาท กลุ่มศตส.ภาคประชาชน 6,000บาท นางสาวรุ้งทอง ด่านน้อย 1,000บาท พร้อมพี่น้อง อสฝล.ราชบุรี และศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ สร้างกองกฐิน 15,000บาทเงินปัจจัย 3,000บาท รวม 45,000บาทครับ เมื่อ 23 คุลาคม 2559 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน สาธุ สาธุ สาธุ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ

เครือข่ายภาคเหนือ
นำไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์        ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และอสค.พงษ์ประสิทธิ์ มยุรพงษ์ อ.พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ และคณะ ขอขอบคุณ กำนันชนะ พลเมืองดี ประธานอสค.จังหวัดอุตรดิตถ์ จากเครือข่ายตำบล หมู่ 11 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ ที่ดูแลเลี้ยงอาหารเช้า โดยนำไปสักการะพระรูปพระยาพิชัยดาบหัก และไหว้พระธาติทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ต.จากนั้นไปไหว้พระแท่นศิลาอาสน์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ในการพบเครือข่ายชาวภาคเหนือ โดยพบเครือข่ายท่านวิเชียร เรือนรส ประธานอสค.จังหวัดพิษณุโลกและคณะ พร้อมกับขอบคุณพี่น้องเคริอข่ายดีเอสไอจากจังหวัดน่าน คือผอ.วจี มลหงษ์ คุณขวัญ-รดา และคุณ ประจิน ธรรมสละ เครือข่ายดีเอสไอจังหวัดน่าน ทุกท่านคือเพื่อนแท้ของธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และ ท่านประธานพงษ์ประสิทธิ์ มยุรพงษ์ และพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉ้ตร์ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน www.magrood.com รายงาน 22-24 ต.ค.2559 ณ เครือข่ายภาค5 และภาค6

ฝนหลวง  จังหวัดราชบุรี
พบเครือข่ายไผ่ยักษ์น่าน     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์ต่อสุ้เพื่อเอาชนะยาสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ (ศตส.ปชช.แห่งชาติ) และทีมงานเดินทางเข้าพบ ผอ.วจี มูลหงษ์ ผอ.รร.นตส.น่าน เพื่อศึกษาดูงานไผ่ยักษ์ ได้รับการต้อนรับจากเครือข่ายชาวน่านอย่างดียิ่ง และยังมอบกล้าไผ่ยักษ์ให้สองต้นมูลค่า1,000บาทเพื่อนำมาสอนเกษตรกรปลูกในจังหวัดราชบุรี ต้องขอขอบคุณ ผอ.วจี มูลหงษ์ คุณประจิน ธรรมสละ และคุณขวัญ ดีเอสไอ ที่ดูแลคณะฝนหลวงจ.ราชบุรีเป็นอย่างดี เมื่อ 23 ต.ค.59 ณ.จังหวัดน่าน

เครือข่ายน่านท่านประจิน ธรรมสละ
นำกค.252 น่านรับพระพุฒาจาย์โต              ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด พร้อมชาวบ้านบ่อมะกรูด น้อมส่งอัญเชิญ รูปหล่อพระสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสี สู่วัดภูมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีเครือข่ายฝนหลวงจังหวัดน่าน เครือข่ายดีเอสไอ เครือข่ายศตส.ภาคประชาชน ชมรมอปพร. และเครือข่ายอาสาสมัครอปพร.คือคุณประจิน ธรรมสละ(กานต์) นำรถมิตซูบิชิ สีแดง ทะเบียน กค.252 น่าน มารับไปจังหวัดน่านเมื่อคืน ขณะนี้ถึงน่านแล้วอย่างปลอดภัย ต้องขอขอบคุณคุณประจิน ธรรมสละ และคณะ ที่นำรถจากจังหวัดน่านมาอัญเชิญหลวงปู่โตไปประดิษฐานที่น่านในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับ รองพันธุ์ และ จรรยา แก้วนุ๊ย ที่มอบรูปหล่อพระหลวงปู่โต ให้ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ศตส.ภาคประชาชน และเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน จัดกิจกรรมครั้งสำคัญ ทอดกฐิน ตกค้างทางภาคเหนือ286วัด ณ วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ขอผลาอานิสงฆ์จงทำให้ทุกท่านในเครือข่ายประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกทิวาราตรีครับ ขออุทิศบุญนี้แด่ พระบาทสมเด็จพระะเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเถิด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   ศึกษาปลูกสมุนไพรไทย
ขยายให้เกษตรกรเพิ่มรายได้แก่ชาวราชบุรี
         อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจจริญ สุทธินันท์ บุญมี  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ปรธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอาสาสมัครเกษตรราชบุรี  ดร.ณัฐวดี เศรษฐวิกรานต์ อาจารย์ มรภ.พิษณุโลก อ.อนันต์ ห่อทองคำ เดินทางเข้าสัมมนาเรียนรู้สมุนไพรไทยของสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย มาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร สมัครเป็นลูกศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านสามารถเรียนได้สบายมาก. อย่างน้อยก็ดูแลตนเอง สุขภาพชุมชน และครอบครัวปลูกสมุนไพร พร้อมเตรียมทำสัญญาส่งสริมเกษตรกรกับบริษัทเอกชนในการรับซื้อสมุนไพรไทย เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประทศไทย ๖๗/๑ ถนนพหลโยธิน กทม.

พสกนิกรบ้านบ่อมะกรูดและกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พร้อม  ฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ส่งสเด็จสวรรคาลัย
อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับชาวบ้านบ่อมะกรูด และ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ถวายภัตตราหารเพลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ

            นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในนามประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธ์-จรรยา แก้วนุ๊ย อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง นายสาสนี สีลาเขต วิศวกรกาญจนา เก่งธัญกรรม นายธรรมนูญ อินทร์ฝัน นายสมาน พรหมน้อย นางสิริลักษณ์ เจริญผล นางดวงสมร พฤฒฑิกุล นางสาวภาวิณี สามัคคี นายเสกสรรค์ มุกดา นายพิทยา สันติภูมิโพธา นางสาวจิตติมา ศุภมงคล นางนฤมล ไชยโสตร นางสาวรุ้งเพ็ชร ด่านน้อย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา นายจรัญ เกาสังข์ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั้นสำอางค์ และอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี จัดพิธีถวายภัตตราหารเพล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เป็นการถวายความอาลัย ในการสวรรคตเมื่อ13ตุลาคม2559 ชาวบ้านบ่อมะกรูด และ อาสาสมัครฝนหลวงแห่งชาติ ร่วมน้อมถวายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และยังสร้างรูปหล่อสมเด็จพุฒาจารย์โตพรหมรังสีเท่าองค์จริงอีก๑องค์ ขอบคุณสำนักข่าวไทยรัฐ สำนักข่าวช่อง7 สำนักข่าวมติชน สำนักข่าวช่อง9 สำนักข่าวไทย และสมาคมนักข่าวจังหวัดราชบุรี


ราชบุรี – คณะอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบิดาฝนหลวง
คณะอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ พระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมเกล้าฯเสด็จสู่สวรรคาลัย
( 15 ต.ค. 59 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี พร้อมสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงบ้านบ่อมะกรูด เลขที่ 63 หมู่ 7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นนักวิจัยที่คิดค้น และพัฒนาศึกษาในด้านต่าง ๆ ช่วยเหลือราษฎรพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะโครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร จากทฤษฎีเริ่มแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาประมาณ 14 ปี ในการวิเคราะห์วิจัย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆ พระราชทานให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุลเพื่อประกอบการค้นคว้าทดลองมาโดยตลอด ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา การแปรสภาพอากาศ ซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พ