1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 86  > >>

Apr 1, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

  

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com Tel 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ086-7505657

                                               
 
 
 
ธัมมสัญญ์-บุญยิ่ง-เสน่ห์
ร่วมยกช่อฟ้าโบสถ์ไม้สัก

     
อดึตส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และนายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก ประกอบพิธียกช่อฟ้าโบสถ์ไม้สัก ซึ่งเป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อเณร สำนักสงฆ์เบญจคีรี สร้างแบบอนุรักษ์คงไว้ศิลปแบบไทยโบราณ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอีกแห่งหนึ่ง ในเวลาเดียวกัน ชมรมอปพร.กำลังประชาสัมพันธ์ งานของการมีส่วนร่วมของอปพร.ทั้งประเทศพอดี และพร้อมสร้างขบวนการทำงานของชมรมอย่างเข้มแข็ง เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สำนักสงฆ์เบญจคีรี ตำบลยางหัก จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
 
ผญ.สุวรรณ ศรีนาค  จัดบอลเยาวชน
ต้านยาเสพติดบ่อมะกรูดคัพครั้งที่๑๒


    
ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่ ๗ ร่วมกับ กำนันสยาม มุกดา กำนันตำบลบ้านฆ้อง ประสานงานร่วมกับ สท.พาวิณี สามัคคี สท.พิทยา สันติภูมิโพธา สท.วิริยาห์ เพียรวัฒนผล สท.ทิพย์นภา แสวงคำ สท.คำตา หาญกล้า ซึ่งสท.ทั้งหมดเป็นสท.เขตเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง และยังมี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ดต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจดีบอน ร.ต.ต.เกษม มณีโชติ หน.สายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ร.ต.ต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจศพส.จ.ราชบุรี นายวินัย คงนะภา แกนนำชุมชน จัดฟุตซอลเยาวชน ๔๐ทีมแข่งขันกลางคืน เป็นที่ประทับใจ เป็นกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ซึ่งผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ร่วมกับกำนันสยาม มุกดา และสท.พาวิณี สามัคคี จัดขึ้นทุกปี ในวันสงกรานต์ที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาต้านยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

 

แกนนำบ้านบ่อมะกรูด  เป็นผู้แทน
อวยพรสงกรานต์ผวจ.ราชบุรี และ
ส่วนราชการ องค์กรพี่เลี้ยงจังหวัด
 

     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ในฐานะ ประธานกรรมการฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับจังหวัดราชบุรี ประธานศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานกรรมการประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรณาธิการสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ ประธานกรรมการข่าวภาคประชาชน กอรมน. ภาคตะวันตก ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด กรรมการเครือข่ายDSIภาคประชาชน ฯลฯ เป็นตัวแทนองค์กรเข้าอวยพรและรับพร รดน้ำพร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรีและภรรยา นายณรงค์ คลองชนม์ รองผวจ. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผวจ. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผวจ. อดีต สส.นภินทร ศรีสรรพางค์ และคุณนาย นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ว่าที่สว.ราชบุรี ที่จวนผู้ว่า และเดินทาง ไปขอพรและอวยพรให้ พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี อดีต ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เดินทางไปอวยพร นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี เดินทางอวยพร ผอ.ทางหลวงชนบท และอวยพร นายอำเภอปากท่อ ผกก.ปากท่อ จนถึง นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ปากท่อ และส่วนราชการ นายอภัย เอียดบัว ผอ.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ จวนผวจ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

นิสิต จันทร์สมวงศ์   ผวจ.ราชบุรี
เปิดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ครั้งที่๒๑ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช     
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี ประธานเปิดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๑ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช โดยมีพระอาจารย์ ศุภนิมิตร ถิรโสถิโก หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช นายนัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นายอำเภอเมืองราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี กำนันพงค์ศักดิ์ หุตตะจิตร์ กำนันตำบลคุ้งน้ำวน และ ดร.ฉวีวรร คำธนะ อดีตหัวหน้าพยาบาลร.พ.ศูนย์ราชบุรี ให้การต้อนรับ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งมีผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน และเยาวชนเข้าร่วม ๗๖ รูป เป็นไปอย่างน่าเลื่อมใสยิ่ง เยาวชนสามเณรทั้งหมด จะเข้าสู่ ๕ ห้องชีวิต พื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนานิสัย คือ
   ห้องที่๑ ห้องมหาสิริมงคล นิสัยรักบุญกลัวบาป
   ห้องที่๒ ห้องมหาพิจารณา นิสัยพิจารณาสังขาร
   ห้องที่๓ ห้องมหาประมาณ นิสัยรู้ประมาณ
   ห้องที่๔ ห้องมหาสติ       นิสัยตัดใจ ใฝ่บุญ
   ห้องที่๕ ห้องมหาสมบัติ   นิสัยใฝ่ความสำเร็จ
   ต้องขออนุโมทนาบุญที่พระอาจารย์ ศุภนิมิตร ถิรโสถิโก หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ได้ทำโครงการนี้อย่างยิ่งใหญ่ในธรรม การสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ต้องพึ่งพาท่านแล้ว เพราะปัญหาเยาวชนเป็นปัญหาระดับชาติ ที่หาทางออกไม่ได้ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหามั่วสุม ตามมาด้วยปัญหาความยากจน สังคมระดับประเทศกำลังเดินทางเข้าสู่ AEC เพราะฉนั้นจึงอาจจะมีปัญหาตามมาอีกมาก ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช เป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเยาวชน และสังคมประเทศชาติ โดยรวม เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 

นิสิต จันทร์สมวงศ์   ผวจ.ราชบุรี
ปล่อยแถวปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๕๗
  
          นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี และ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผวจ.ราชบุรี เปิดการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๕๗ ซึ่งในปีนี้ ผวจ.จัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจัดปรับและมอบหมวกให้สวมใส่ลดอุบัติเหตุทางถนน ในส่วนของปภ.จังหวัดราชบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ นายเดชา เหลืองอ่อน และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพปฏิบัติการเชิงรุกลดอุบัติเหตุให้จงได้ เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ริมเขื่อนรัชประภา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
 
 
มังกร๑ลงตรวจอปพร.ไฟไหม้บ้าน
ปลอบขวัญสร้างให้ใหม่กลัวคิดสั้น
 
    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และประธานกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ลลิตเกียรติกุล นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก ปลัดชนันชิดา เกษตรสิน ปลัดอบต.ยางหัก และนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ผู้ประสานงานอปพร.เขตอำเภอปากท่อ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นางสำเนียง สว่างจิตร อปพร.หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหัก ที่ถูกไฟป่าไหม้บ้านวอดทั้งหลัง มังกร๑ กล่าวให้กำลังใจว่าไหม้ได้ ก็สร้างให้ไหม่ได้ เพื่อขวัญกำลังใจ กลัวคิดสั้น ในการนี้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ตั้งโครงการช่วยเหลือ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐และจะเริ่มลงมือ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยใช้ช่างอปพร.๓๐นาย หัวหน้าช่างชื่อ นายศรคีรี บัวแจ้ง ประธานอบต.หนองพันจันทร์ กำนัน นัฐยุทธ์ ร่มโพรีย์ ประธานอปพร.บ้านคา ออกแบบสถาปนิก กำหนด ๕วันเสร็จ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ๙๒/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชน แห่งชาติ รายงาน
 
 
 
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพอปพร.
ราชบุรีเคารพศพอปพร.กาญจน์
 

   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.๓๐นายร่วมงานศพ นายจำเนียน นามวงศ์ อปพร.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งเม็ดเลือด ซึ่งเป็นอปพร.ที่มีประวัติดีเด่น โดยมี นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี และอปพร.กาญจนบุรี ให้การต้อนรับ ในการนี้ มังกร๑ เป็นประธานการสวดพระอภิธรรม ตั้งกองเกียรติยศเคารพศพ มอบเงินช่วยเหลือ และมอบหรีดดอกไม้สด เพื่อให้คณะเจ้าภาพได้คลายทุกข์โศก และในโอกาสเดียวกัน ทำให้อปพร.ทราบถึงบทบาทชมรมอปพร.มากขึ้น เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดเหนือ ศาลา๔ เมืองกาญจนบุรี สำนักข่าวอปพร.www.magrood.com ปรีชา ฉัตรจินดา รายงาน
 
นักศึกษา  ม.ราชภัฏนครปฐม
ลงพื้นที่เข้มข้น ชาวบ้านพ้อง
เป็นขวัญใจหมู่บ้านบ่อมะกรูด
 


     
ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน และ นายผึ้ง ดีวิหก ราษฎรบ้านบ่อมะกรูด บวชลูกชาย นายเปรม ดีวิหก และ หลานชาย นายอดิเทพ อุ่มเอิบ มอบหมายงานสำคัญให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มาลงพื้นที่อยู่ที่บ้านบ่อมะกรูด ให้ถือพุ่มดอกไม้ ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของการบวช ถือเป็นการมอบหมายวัฒนธรรม-ประเพณีที่สำคัญ โดยชาวบ้านมองว่า นักศึกษาเหล่านี้ เข้ามาเรียนรู้ เข้ามาช่วยด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ดูแลผู้ป่วย คนบาดเจ็บ คนสูงอายุ คนพิการ และคนด้อยโอกาส เข้าถึงทุกหลังคาเรือน โดยมี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๕-๕๖ เป็นแม่บุญธรรม และนักศึกษาทั้งหมดนี้ กำลังเป็นขวัญใจของชาวบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
 
หมู่บ้านบ่อมะกรูด    รวมพลังต้อนรับ
คณะแกนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.รัษฎา
จ.ตรัง ดูงานยาเสพติด 5/4/57
นำโดยนายอำเภอ สุชิน สุธาชีวะ  
นายสุชิน สุธาชีวะ นายอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ร่วมกับปลัดอาวุโส พัฒนาการอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการอำเภอรัษฎา ศึกษาดูงานแก้ไขปัญหายาเสพติดการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. อปพร.บ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย คงนะภา ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรแต่ละด้าน สร้างความประทับใจให้กับคณะนายอำเภอรัษฎาเป็นอย่างมาก และเกิดความสัมพันธ์อย่างอบอุ่น เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
 
 
รำลึก 35ปีก่อตั้งอปพร. เสน่ห์-ธัมมสัญญ์
-กู้ตระกูล-ชนันชิดา-สิรภัทรบรรพชาเณร
35รูปร่วมพี่น้องต.ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี

 
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ราชบุรี ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก ปลัดชนันชิดา เกษตรสิน ปลัดอบต.ยางหัก นายกู้ตะกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรตำบลกรับใหญ่ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการชมรมอปพร.และ เลขานุการอปพร.จังหวัดราชบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี พร้อมกับอปพร.อบต.ยางหัก นำโดยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ ร่วมกันจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 35 รูป เพื่อรำลึกวันก่อตั้งอปพร.35ปี ซึ่งชมรมอปพร.โดยประธานที่ปรึกษา คือนายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ ผช.ปลัดกระทรวงICTให้การสนับสนุนชมรมฯ การจัดครั้งนี้ นำบุตรหลานของ อาสาสมัคร อปพร.เข้าร่วมโครงการ 35รูป เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
 
 
ชมรมอปพร. และอปพร.ราชบุรี
เคารพศพ พ่อลอย ดอนไพรวัน


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประสานงานร่วมกับ นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ผช.ปภ.จ.ราชบุรี นายเสน่ห์ แ...คนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการชมรมอปพร.นำทัพอปพร.จังหวัดราชบุรี ตั้งกองเกียรติยศ เคารพศพ คุณพ่อลอย ดอนไพรวัน ซึ่งเป็นบิดาของ นายถนอมพล ดอนไพรวัน ปภ.สาขาทองผาภูมิ เป็นการแสลงความอาลัยของอปพร.ซึ่งนายถนอมพล ดอนไพรวัน เป็นที่ปึกษาชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วย เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดหนามพงดอ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
 
 
นักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์
ม.ราชภัฏนครปฐมรับอาจารย์
ประพันธ์ ขันติธีระกุลและคณะ
 
 


      อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิจัยงานสาธารณสุขชุมชน และการลงพื้นที่ชุมชนเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด พร้อมกับคณะอสม.ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล ยังมอบของที่ระลึกให้กับชุมชนด้วย ในส่วนการทำงานในพื้นที่นักศึกษาลงพื้นที่อย่างหนัก ชาวบ้านให้การต้อนรับ โดยเฉพาะคณะคุณหมอ รพสต.บ้านเก่า โดยการนำของ คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร คุณหมอ โสภา สาลียงพวย ดูแลอย่างดีเยี่ยม พร้อมกับนำไปไหว้พระหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พิกุลทอง วัดบ่อมะกรูด และไหว้พระพุทธศากยะมุนีกู้อนันตระไชย วังมัจฉา 150ไร่ ซึ่งตรงนั้นมี มัคคุเทศก์เยาวชน รอให้การต้อนรับคณะนักศึกษา และ อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล เป็นไปอย่างอบอุ่นและความเป็นหมู่บ้านลาวเวียง ที่มีนักศึกษามาพักทำงานวิจัยถึง ๒เดือน กิจกรรมวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
 
 
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ม.ราชภัฏนครปฐม
ตั้งแคมป์
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ยาว60วัน
 


     
ศรช.บ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการศูนย์ฯร่วมกับ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นภาคกลาง ปี2556 ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจตำบลบ้านฆ้อง ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจศพส.จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ น้องเอิร์น น้องกล้วย น้องหนึ่ง น้องยุ้ย น้องอุ้ม และน้องอ้อม นักศึกษาสาขาสุขภาพศาสตร์ 6ท่านจาก มหาวิทาลัยาชภัฏนครปฐม มาลงพื้นที่ทำงานในหมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง โดยมี คุณหมอเพ็ญศรี ขำสุนทร หน.สถานีอนามัยบ้านเก่า เป็นผู้ปกครอง และทางมหาวิทยาลัย โดย อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล และ อ.ภารณี นิลกรณ์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้ฝึกสอน ในส่วนที่พักนั้น นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และคณะอสม.บ้านบ่อมะกรูด เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อ 1 เมษายน 2557 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน(รายชื่อนักศึกษา ๑.นางสาวอรณี พรหมน้อย ๒.นางสาวอรวรรณ กองพาลี ๓.นางสาวหนึ่งฤทัย เดชพลับ ๔.นางสาวเสาวณี อุบลราช ๕.นางสาววาสนา พิมพ์จันทร์ ๖.นางสาวภัทรธิดา อัศวพรไพบูลย์)

 

 ธัมมสัญญ์  สนองงานผู้ว่าฯ
นำเยาวชนบำบัดยาเสพติด 
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชมรมอปพร.)และประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประสานงานร่วม ด.ต.ชัยกร จิตรคำ ตำรวจสภ.เขาดิน ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา หน.สายตรวจตำบลบ้านฆ้อง นายวิไล วงศ์ประเสริฐ (สว่าง1)มูลนิธิการกุศลธรรมสถาน สว่างราชบุรี นำกำลัง อปพร.และกู้ภัย 15นาย นำนาย สะอาด (นามสมมุติ)จากบ้านเขาชงุ้ม ซึ่งมีพฤติกรรมติดยาเสพติดรุนแรง กร้าวร้าว บังคับขู่เข็ญด้วยการกระทำ และสร้างบาปให้กับบุพการี เมื่อธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ (มังกร1)ได้รับแจ้ง จึงรายงานผู้บังคับบัญชา นำตัวเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ก่อนจะสายเกินไป โดยนำไปรักษาที่วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี วันที่ 29 มีนาคม 2557 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
 
ราชบุรี นำร่องตัวชี้วัด
ความ อยู่เย็น-เป็นสุข
 


 
 
    นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผวจ.ราชบุรี ประธานเปิดโครงการสำรวจข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขในระดับจังหวัดราชบุรี โดยมี 47 องค์กรและส่วนงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยภาคประชาชน มีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นตัวแทนกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เข้าร่วมแสดงตัวชี้วัดระดับจังหวัดราชบุรี ซึ่งใช้จังหวัดราชบุรีนำร่อง จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตร และสภาพัฒน์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557  ณ ห้องหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติรายงาน
  
 
ธัมมสัญญ์-กู้ตระกูล-สิรภัทร   แกนสร้าง
พระสร้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำวังบาดาล
๑๕๐ไร่ขอบคุณเจ้ากรมทหารช่างราชบุรี
 

   
พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่างราชบุรี เปิดกรมต้อนรับ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีกรับใหญ่ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมศูนย์ประสานงาน และศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ชมรมอปพร.)และประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการ ศูนย์อปพร.จังหวัดราชบุรี เข้าพบรายงานการจัดงานสร้างพระศากยะไมยมุนีกู้อนันตระไชย สร้างอุทยานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพญานาคราช ปลูกพระโพธิ์อินเดีย เป็นแหล่งอภัยทานที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ปอดชุม