1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 99  > >>

CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

                       สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
                
Thai Community News
                    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ บรรณาธิการ

                                                

                   "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."
                  "รายงานการศึกษาดูงานคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"
 


ฝนหลวงไทยเหินฟ้าบุกปักกิ่ง
เรียนรู้ฝนเทียมและเกษตรจีน  
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง  ท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ท่านอุไร สุวรรณวงศ์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานในประเทศจีนโดยคณะนี้มี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เดินทางไปด้วย มีการเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ดังนี้
   1.ศึกษาดูงานที่อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ โดยมี ระดับรองอธิบดีอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนบรรยาย โดยมีทั้งภาควิชาการ สถิติและตัวชี้วัด โดยปฏิบัติการในขั้นตอนที่3ของไทย คือขึ้นโจมตีเมฆ ขณะที่บริเวณนั้นมีก้อนเมฆหนาแน่น และอิ่มตัวแล้ว ผิดกับ ฝนหลวงของไทย ต้องทั้งก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน จึงค่อยโจมตี ทำให้ได้ทราบกระบวนการ และ การใช้อุปกรณ์ ในการละลายลูกเห็บและหมอก การใช้เครื่องบินที่ผลิตเองได้ ใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน เป็นการเรียนรู้อย่างดี โดยมีท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร เป็นฝ่ายประสานงาน
  2. ทัศนศึกษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ณ หอฟ้าเทียนฉาน
  3. ทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหยหยวน
  4. ทัศนศึกษาศิลปการแสดงกายกรรมปักกิ่ง
  5. ศึกษาและนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นานกิง และเดินทางเข้าหยางโจว ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นมรดกโลกอำเภอซินฮั้ว ด้านการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญา การร่วมแรงร่วมใจ ขยันขันแข็งในการใช้บ่อโคลนเป็นแหล่งอนุรักษ์ ดินและน้ำได้ เป็นผลให้เป้นแหล่งสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว
 6.ศึกษาการรักษาวิถีชีวิตของชาวหยางโจว ที่อนุรักษ์ บ้านเรือนเป็นตลาดร้อยปี
 7.ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ด้านผลไม้ พบผลไม้ไทยส่งขายที่ประเทศจีนหยนลายชนิด เช่น ทุเรียน องุ่น มะพร้าว กล้วยหอมฯ
 8.ทัศนศึกษาหอไข่มุกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และรถไฟเลเซอร์ การขุดอุโมงลอดแม่น้ำหวังผู่ ที่พิศดารยิ่ง
 9.การศึกษาดูงานระบบน้ำ ขอบตลิ่งต้องมีสถานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ การอนุรักษ์น้ำที่ใสสะอาด ต้นไม้ทั้งประเทศร่มรื่น สวยงาม ถนนที่เป็นระเบียบ การขับรถที่มีวินัย และการจัดผังเมืองที่สวยงาม เป็นแบบยั่งยืน เมื่อ 25-31 สิงหาคม 2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณธิการ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
         25-31/8/58

ศรช.บ้านบ่อมะกรูดรับการศึกษาดูงาน
อบต. บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา     ศรช.บ้านบ่อมะกรูด โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำปี๕๘ นายวินัย คงนะภา วิทยากรชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๕๕ / ๕๖ และ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี๕๑ และ๕๓ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๑๖๐ท่าน โดยการนำของ จ.ส.อ.โสภา พลดงนอก นายกอบต.บ้านหัน  ศึกษาเรื่อง อสม./การแก้ไขปัญหายาเสพติด และชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ คว้ารางวัลเกียรติยศ
บุคคลต้นแบบดีเด่นกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI

       

     กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยนางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI คัดเลือกบุคคลต้นแบบดีเด่น เป็นบุคคลแห่งปี ๒๕๕๘ ให้แด่ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชนหมู่บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นความภาคภูมิใจ ของชาวบ้านบ่อมะกรูด และตระกูลอุ่มเอิบ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ที่สูงค่าในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.


กองทุนแม่ของแผ่นดินเขตบางรัก
ศึกษากองทุนแม่ฯ บ้านบ่อมะกรูด    
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์ฯ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เขตบางรัก กทม. โดยการนำของ คุณประทุม บุตรโสม นักพัฒนาชุมชนเขตบางรัก จำนวน ๖๐ท่าน ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรื่องการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อย่างเต็มอิ่ม ทานข้าวด้วยกันอย่างอบอุ่น พบวิทยากรพิเศษ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ประธานเยาวชนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จาก ม.กรุงเทพฯ บรรยายพิเศษเข้มข้น เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

มังกร๑ นำทัพวิทยากรระดับประเทศ บรรยาย
เตรียมกองทุนแม่ของแผ่นดินเทศบาลกระจับ   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอนุกรรมการศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จัดสัมมนาเตรียมการรับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเชิญ นายเฉลิมชน คงสมใจ นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ร.ต.นัฐนนท์ ศรีเอี่ยม ทั้งหมดคือวิทยากรระดับประเทศ บรรยายประสบการณ์กองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหาเสพติด เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเรื่องด่วน
 


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ปฏิบัติการเหนือฟ้าราชบุรี
ควงอธิบดี"ฝนหลวงฯ"ปลูกป่า๑๒สิงหาราชินี    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ขึ้นทำฝนเทียมและโปรยเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่าแนวเทือกเขาตะนาวศรี
      นายวราวุธ ขันติยานันท์  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายแทนไทร์  พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ สนับสนุนโดย ผอ.ประสพ พรมมา ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และอาสาสมัครฝนหลวง 3 จังหวัด ประกอบด้วย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวง และโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดบริเวณพื้นที่ป่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยใช้เครื่องบินคาราแวน 2 เครื่องของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ออกปฏิบัติการจากสนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในการโปรยสารทำฝนหลวงและโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เช่น เม็ดมะขาม  เม็ดมะค่าโมง  เมล็ดต้นคูณ  เมล็ดมะม่วงหาวมะนาวโห่  เมล็ดตะแบก  พริกป่า  ตะขบ ฯ 
           ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ จากสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ขอรับบริจาคเมล็ดพันธุ์พืชจากชาวบ้านในพื้นที่  เพื่อนำมาโปรยบริเวณพื้นที่ป่า  เพื่อให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้ได้เจริญเติมโตขึ้นเองตามธรรมชาติ ในการสร้างระบบนิเวศ เพิ่มความสมดุล สร้างความชุ่มชื่นให้กับป่า  เพิ่มชั้นอากาศความชุ่มชื่นของพื้นที่สร้างเมฆฝนได้ อีกทั้งลูกไม้ยังเป็นอาหารของสัตว์ป่าให้ดำรงชีวิตอยู่ได้  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการแรกของศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และจะขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
            นายวราวุธ ขันติยานันท์  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า   ใน "โครงการฝนหลวงปลูกป่านำพาเขียวขจีสู่ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ "  ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส ๑๒ สิงหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นปฐมฤกษ์ที่ได้ทำร่วมกันทั้งปฏิบัติการฝนหลวงและคืนความชุ่มชื่นให้กับพื้นป่าด้วยโดยการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชโตเร็วที่ลงในพื้นที่ป่า หลังจากได้ขึ้นบินปรยสารฝนหลวงเสร็จแล้ว ก็มีการโปรยเมล็ดพันธุ์ สองภาระกิจนี้เมื่อนำมาร่วมกันแล้ว จะทำให้เกิดประโยชน์ ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในการส่งคนไปปลูกป่า เป็นแนวความคิดที่เริ่มต้นมาจากทางอาสาสมัครฝนหลวงของทั้งสามจังหวัด ที่มีการประสานทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจนทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น
           โคงการนี้เป็นโครงการแรกในภูมิภาคนี้ และในโอกาสต่อไปในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งด้านซิกตะวันตะที่มีพื้นป่าอยู่แล้ว ก็จะนำโครงการนี้ไปขยายประโยชน์เพิ่มเติมด้วย คาดหวังว่าป่าไม้ในอนาคตจะอุดมสมบูรณ์มีความชื่นมากขึ้น ยังประโยชน์ให้เกิดเมฆและฝนในพื้นที่เพาะปลูกต่าง ๆ ของจังหวัดในภูมิภาคนี้
            ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ได้มีการเปิดศูนย์ฯ ขึ้นที่สนามบินบ่อฝ้ายมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2558 รับผิดชอบตั้งแต่พื้นที่จังหวัดราชบุรีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส  และเริ่มปฏิบัติการทำฝนเทียมเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่าน ปฏิบัติการโปรยสารทำฝนเทียมมากกว่า 500 เที่ยวบิน คิดเป็น 85 เปอร์เช็นของพื้นที่ ทั้งปฏิบัติการดับไฟป่าพรุโต๊ะเด็ง ไฟป่าแทบเทือกขึ้นตะนาวศรีลดลง  เพิ่มความชุ่มชื่นเขียวขจีให้กับ พื้นป่า  
            อีกทั้งยังพยายามที่จะคงเพิ่มน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชบุรี และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในราชบุรี เริ่มมีน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้ว ทั้งจากการทำฝนหลวง และฝนธรรมชาติที่ตกลงในช่วงนี้  
           ขณะเดียวกันนี้ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะปรับแผนชั่วคราวการบินชั่วคราว หลังจากที่สร้างความชุ่มชื่นในกับพื้นที่ภาคใต้แล้ว จะนำเครื่องบินคาราวแวน2 ลำ พร้อมนักวิทยาศาสตร์และนักบินพร้อมอุปกรณ์ต่างๆไปตั้งหน่วยฝนหลวงชั่วคราวที่จงหวัดสกลนคร ไปเพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวงให้พื้นที่ภาคอีสานที่ประสบปัญหาภัยแล้ว  ในช่วงที่มีสภาพอากาศชื้นเหมาะสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงซึ่งคาดว่า ใช้เวลา  15 วัน และจะกลับมาที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ต่อไป เมื่อ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ สนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ/พันธุ์ แก้วนุ๊ย๒นาคราช
นั่งฮ.เหินฟ้าตรวจภัยแล้งทั้งจังหวัดราชบุรี     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ และนายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานฯเดินทางตรวจภัยแล้งที่ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี และทุกพื้นที่ ในทุกพื้นที่มีชาวบ้านมาแจ้งความเดือดร้อนหลายร้อยคน เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลจอมบึง

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ควง แทนไทร์ พลหาญ
วางยุทธศาสตร์กับนายอำเภอจอมบึงภัยแล้ง    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ในฐานะฝนหลวงราชบุรี นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน นั่งฮ.ลงที่ว่าการอำเภอจอมบึง ร่วมประชุมประจำเดือน กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ เพื่อวางยุทธศาสตร์ช่วยเหลือภัยแล้งในอำเภอ และในปี ๒๕๕๙ ทำให้อำเภอจอมบึงแตกตื่น เพราะมีฮ.ฝนหลวงมาลงที่เทศบาล เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลจอมบึง

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วม ผอ.ปภิณวิช ละอองแก้ว
จัดกาแฟแก้วละพันเพื่อสวัสดิการอาสาฯ และอปพร.


                         


      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายปภิณวิช ละอองแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมอปพร.กลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ผอ.ณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี พร้อมกับ นายเฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดกทม.กองเลขานุการ นางสาวสุภาวดี อินทร์บำรุง และ อ.พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ประกาศิต เลิศมุกดา ดร.วรวุฒิ บริบูรณ์ธนกิจ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท นายวสวัตต์ เมธาพิทยาภรณ์  จำนวน ๕,๐๐๐บาท เป็นค่าสถานที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ โดยมีผู้สนับสนุนดังนี้


อปพร.ราชบุรีจับมือ อปพร.ระยอง อส.กทม.
ปลูกป่าอาหารช้างที่เขาชะเมาจังหวัดระยอง       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จังหวัดระยอง และนายเฉลิมชน คงสมใจ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดกทม.จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้วย ให้ช้างป่า ที่ลงมากัดกิน อาหารของชาวบ้าน จึงมีโครงการร่วมปลูกป่าอาหารช้าง เมื่อ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ธัมมสัญญ์นำทัพพอช./นิด้าประเมิน
ลงพื้นที่ ๓๐ สภาองค์กรชุมชนตำบล     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร จากสถาบันนิด้า ลงประเมินสภาองค์กรชุมชนนำร่องของระดับประเทศที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 61สภา ประกอบด้วย ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลเจ็ดเสมียน ตำบลพิกุลทอง ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเกาะพลับพลา ตำบลบ้านเลือก ตำบลโคกหม้อ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลกรับใหญ่ ตำบลวังเย็น ตำบลดอนแร่ ตำบลคุ้งน้ำวน ตำบลคูบัว ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลวัดเพลง ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลบางป่า ตำบลจอมบึง ตำบลปากช่อง ตำบลแก้มอ้น ตำบลรางบัว ตำบลดอนตะโกฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับ และตอบรับอย่างอบอุ่น เมื่อ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


เทศบาลต.เขาทรายพิจิตร
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด   
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานเยาวชนและผู้ปกครอง เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นำโดย นายภานุวัฒน์ รัตนสฤงคาร นายกเทศมนตรี จำนวน ๕๐ท่าน ศึกษาดูงานเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง และครอบครัวอบอุ่น เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

เทศบาลคูขวางปทุมธานี
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด        ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค  และ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๖ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เยาวชนและแกนนำจาก เทศบาลตำบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ รองปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


DSI พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฯ
วิทยาศาสตร์นิติเวชอาชญากรรมธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับ เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน โดย พ.ต.อ.ไพศิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมมสอบสวนคดีพิเศษ นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผบ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นางสาวนฐพร บุญยะกร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ จัดพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันประชาบดี คลอง๕ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


     
สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก
ประเมินศักยภาพเข้มแข็งทั้งเขต


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนสภาฯราชบุรี ร่วมประเมินศักยภาพด้านความเข้มแข็ง ด้านอุปสรรคปัญหา ต่อคณะกรรมการจากนิด้า โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก๗จังหวัดประเมินด้วย เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชน เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน บางคณฑี สมุทรสงคราม

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมแถลงข่าว
ร่วมเครือข่ายประชาสังคมราชบุรี        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวง และ อปพร.จ.ราชบุรี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ ผกก.สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.ท.หญิงปรียา วีระธรรม สว.ฝอ.5 ภ.จว.ราชบุรี เป็นผู้แทน ภ.จว.ราขบุรี ร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าวของเครือข่ายประชาสังคมราชบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีภาคประชาสังคม ผูแทนภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และคณะนายทหารจาก กช. เข้ารับรับฟัง แนวทางการทำงานของเครือข่ายประชาสังคมราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
1.เป็นเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคประชาสังคมอื่นๆ ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในทุกด้านทุกระดับ
2.เป็นเครือข่ายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเนียนรู้ เพื่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการขับเคลื่อนในภาคประชาชน
3.สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สร้างความโปร่งใส ยุติธรรม ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ไปสู่สังคมคุณธรรม
4.ประสานข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้กับหน่วยงานของรัฐ
โดยมีผู้ร่วมแถลงฯ ดังนี้
1.พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
2.นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์
3.นายทศพล แก้วทิมา
4.เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
5.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
เมื่อ14 พ.ค. 58 เวลา 13.45 น. ณ อบจ.ราชบุรีอสม.๒๗๐คนจากอบต.คลองสาม
บุกเรียนรู้ดูผลอสม.บ้านบ่อมะกรูด      ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ระดมวิทยากรเอก ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยุทธพล วรรณะเรืองศรี สุวรรณ ศรีนาค วินัย คงนะภา และ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อสม.อบต.คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๒๗๐ ท่าน โดยการนำของรองนายกอบต.และ ผอ.กองอนามัยฯ พร้อมกับ รับประทานอาหารของลาวเวียงบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


แทนไทร์ พลหาญ  ควง ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ตรวจภัยแล้ง5จุดอ่างเก็บน้ำตำบลทุ่งหลวง     

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เข้าประชุมประจำเดือนเมษายน2558 รายงานผลการปฏิบัติงานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้ที่ประชุมส่วนราชการประจำเดือนฟัง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี กล่าวชื่นชมลั่นห้อง  ชื่นมื่นที่สุด เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เข้าประชุมประจำเดือนเมษายน2558 รายงานผลการปฏิบัติงานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้ที่ประชุมส่วนราชการประจำเดือนฟัง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี กล่างชื่นชมลั่นห้อง  ชื่นมื่นที่สุด เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

 

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ๒ อสม.ดีเด่นบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะอสม.จาก อบต.กง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๒๐ท่าน นำโดย คุณหมอ อำนาจ จรรยา ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.กง เป้นการดูงาน อสม. วิสาหกิจชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


มหาสงกรานต์บ้านบ่อมะกรูดประจำปี๒๕๕๘
ไถ่ชีวิตโค๕ชีวิต ถวายพระเทพฯ ๖๐ พรรษา
    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชมรมอปพร.) เครือข่าย อปพร.แห่งประเทศไทย ศรช.บ้านบ่อมะกรูด และผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ชาวบ้านบ่อมะกรูด พร้อมด้วยครอบครัว กำนันวืจืตร-แม่ไล้ วิริยมาโน จัดพิธีสงกรานต์บ้านบ่อมะกรูด โดยการไถ่ชีวิต โค ๕ ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ ๖๐ ชันษา ในวันมหาสงกรานต์ เจ้าภาพทั้งหมดล้วนมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และวงศานุวงศ์ เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ธนาคารโค-กระบือ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
ลงพื้นที่พบราษฎรที่ประสบภัยแล้ง

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำคณะครูอาสาฝนหลวง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบกลุ่มราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง รับหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรขาดน้ำ ชาวไร่เสียหายอย่างหนัก เมื่อรับหนังสือแล้ว ได้ส่งเอกสารทางไลน์ ให้คุณแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทันที เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หมู่๑๒ บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
   

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบผงาดฟ้า
ช่วยงานพระบิดาฝนหลวง


 

    ประธานฝนหลวงราชบุรี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ และ นายบุญส่ง กลัดเข็มเพชร ประธานฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรี รวม 4นาย เดินทางเข้าสนามบินหัวหิน (บ่อฝ้าย)บินร่วมกับนักบิน พร้อมนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่ง มังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ผงาดฟ้า ปฏิบัติการทำฝนหลวงจังหวัดราชบุรี แก้ภัยแล้ง ไฟป่า เติมน้ำอ่างเก็บน้ำ เติมน้ำในเขื่อน การเพาะปลูกของเกษตรกรรม การเลี่ยงกุ้ง และประมงน้ำจืด ฝนหลวงราชบุรีตกเป็นระยะ สามารถช่วยพี่น้องประชาชนทั่งถึงทุกๆอำเภอ เมิ่อ 9 เมษายน2558 ขอบคุณ ผอ.ประสพ พรมมา แทนไทร์ พลหาญ ราชันย์ บุญรอด และเจ้าหน้าที่ พร้อมนักบิน ประสานงานกับฝนหลวงภาคใต้อย่างดี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

 
บ้านบ่อมะกรูด/คณะกรรมการ