1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 94  > >>

Nov 22, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 21, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 21, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 13, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

  

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com Tel 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ086-7505657

                       "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."

                                                


ฝนหลวง เปิดเวทีกลาง
ประธานขยับบินภัยแล้ง   
  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรร้มการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการช่วยเหลืองานพระบิดา โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี โดยจะนำอาสาสมัครทุกอำเภอจัดการกับปัญหาภัยแล้ง ช่วย้กษตรกรครอบคลุมทั้งจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

นักวิชาการอิสระ  วัชรพงศ์ คงมั่น
ควงบัวแก้วแกนศตส.เยี่ยมมังกร๑    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะอาจารย์วัชรพงศ์-อาจารย์ นิชาโชติ(บัวแก้ว)คงมั่น และครอบครัว เดินทางมาเยี่ยม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ที่ประสบอุบัติเหตุ พร้อมกับแลกเปลี่ยนอุดมการณ์ ๒วันเต็มๆ ด้วยความรักและผูกพัน เมื่อ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด


แกนนำลำผักชี
ต้อนรับ มังกร๑      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำเครือข่ายDSIภาคประชาชน ลงพื้นที่ดูแลชาวนาเขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง พบผู้นำชาวนา โดยการนำของ ท่านมาลัย ประดิษฐศร พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ และเฉลิมชน คงสมใจ ในการป้องกันการทุจริตและสวมสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาลเวลานี้ ขอบคุณแกนนำ กทม.ให้การต้อนรับดีเยี่ยม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


แกนนำสิงห์บุรี/แกนนำดีเอสไอ
เยี่ยมคุ้มมังกร๑ที่บ้านบ่อมะกรูด    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะแกนนำจากสิงห์บุรี นำโดย นางสาวสมคิด คำวิจิตร์ อดีคนายก อบต.ประศุก สิงห์บุรี และ แกนนำดีเอสไอภาคประชาชน นำโดย เฉลิมชน คงสมใจ และ พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ มาเยี่ยมอาการบาดเจ็บมังกร๑ และพักค้างพูดคุยเรื่องวิสาหกิจชุมชน และสถานการณ์องค์กร เมื่อ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดสภาองค์กรชุมชนราชบุรี
ธัมมสัญญ์  เปิดเวทีกลาง


    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายวิวัฒน์ เจนชัย เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)หรือพอช.เปิดเวทีกลางสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อระดมข้อมูลการปฏิรูปประเทศไทย การเตรียมการลงพื้นที่แสดงความคิดเห็น หลายตำบล และการจัดกติกาสภาราชบุรี ซึ่งประธานที่ประชุมได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และได้ข้อเสนอเป็นรูปธรรม เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี


สุเหร่าบ้านเกาะ
จัดงานสานสัมพันธ์๕๗
ธัมมสัญญ์ ประธานเปิดงานสุดอลังการ
         
                  

    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นาวาอากาศเอก รจนกร ปุยติ เฉลิมชน คงสมใจ และ ภิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ศตส.ภาคประชาชน เปิดงาน "ชุมชนสุเหล่าบ้านเกาะสัมพันธ์๕๗" โดยมีผอ.เขตมีนบุรี พร้อมกับ ท่านอารี เสมสมบูรณ์ ประธานชุมชนบ้านเกาะ อีหม่ามบ้านเกาะ คณะครู-นักเรียน บ้านเกาะให้การต้อนรับ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเปิดงานสุดอลังการด้วยภาพพจน์ของการเป็นผู้นำ ร่วมกับพี่น้องมุสลิมอย่างสมเกียรติ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประธานคณะกรรมการฝนหลวงราชบุรี
นำอาสาสมัคร ถวายพานพุ่ม พระบิดา
 
 
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษา นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี วางพานพุ่มถวายพระบิดา ที่พระราชทานฝนหลวง โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.เป็นประธาน เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารยิมเนเซี่ยมราชบุรี 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ออกสดบอกข่าวเล่า
เรื่องสวท.ราชบุรี"วันพระบิดาฝนหลวง"   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อ.ฤกษ์ชัย เพชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ออกรายการสดบอกข่าวเล่าเรื่อง สวท.ราชบุรี โดยมีนางสาวสมคิด เริ่มภักษ์ และ นางสาวกาญจนา ฟูปิง เป็นผู้ดำเนินรายการ เรื่องที่สนทนาคือ วันพระบิดาฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจัดถวายพานพุ่มและถวายพระพรที่ ยิมเนเซี่ยม ราชบุรี ออกรายการเมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สวท.ราชบุรี


เวทีกลาง สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
ประเมินผลกฐินเอื้ออาทรที่ม.สงฆ์ศรีสะเกษ

   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ร่วมกับ ผู้ใหญ่ทวี สามัคคี ประธานคณะกฐินเอื้ออาทร อาจารย์วิจารณ์ เตียวสุวรรณ์ ๓๔๑วัด เชิญคณะทำงานมาเปิดเวทีกลางประเมินผล จุดดี จุดเด่น จุดด้อบ อุปสรรค และปัญหา เพื่อหาข้อสรุปในการทำงานปีหน้า ที่จังหวัดอุดรธานี ผลการประชุมเป็นที่ประทับใจกับผลงาน เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บ้านผู้ใหญ่ทวี หมู่ที่๔ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
เวทีกลางชมรมอปพร. และ เครือข่ายอปพร.
แห่งประเทศไทยระดมแผนยุทธศาสตร์ชาติ
งานป้องกันภัยพิบัติ ยาเสพติด ที่บ่อมะกรูด


     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พ.ต.อ.สุพัฒน์ เชยชิด รองผบก.ภ.จว.ราชบุรี นายสาสนี สีลาเขต ที่ปรึกษาอปพร.จ.ราชบุรี นายประทีป สังข์เที้ยม วิทยากร กสทช.นายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จ.ระยอง นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.ศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอมพล ดอนไพรวัน ปภ.ทองผาภูมิ นายเจิดศักดิ์ ประธานอปพร.จ.เพชรบุรี นายสมบูรณ์ พันสา เลขานุการ อปพร.แห่งประเทศไทย นายเฉลิมชน คงสมใจ นางสาวพีรานุช ตรีรัตนชวลิตร ศตส.ภาคประชาชน นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี สภาองค์กรชุมชน นางไพลิน ศุขสายชล ตัวแทนฝนหลวงราชบุรี นายศรคีรี บัวแจ้ง กู้ชีพกู้ภัยหนองพันจันทร์ ปลัดชนันชิดา พรมสุวรรณ์ ปลัดอบต.ยางหัก นางสุภาวดี เทพโกษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม กทม. นายวิไล วงศ์ประเสรีฐ สว่างราชบุรี นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี สื่อชุมชนแห่งชาติ นางกัลยา หลวงวิเศษ ผช.เลขานุการเครือข่ายอปพร.นายสมาน มิ่งมงคล นายว้ชรวิชญ์ รอดจินดา ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดทต.เลาขวัญ นายพลกฤต สวนหลวง ๔๙ นายเปรมชล ลาดพร้าว ๐๑ เครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดเขตลาดพร้าว พร้อม อปพร.๘๐ท่าน ระดมแผนต่อสู้ภัยพิบัติ ยาเสพติด การจัดอบรม การจัดถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช สำเร็จลงแล้ว เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักgrข่าว สื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
แกนนำชุมชนบ้านเกาะกทม.
เยี่ยม มังกร๑ บ้านบ่อมะกรูด      อาจารย์ อารี เสมสมบูรณ์ ประธานชุมชนบ้านเกาะ สุวินทวงศ์ ๗ เขตมีนบุรี กทม.นำคณะประกอบด้วย อ.ชไมพรรณ เด่นตี อ.จำรุง เชาว์รักษ์ นายมนัส สุขประเสริฐ นายอนุศักดิ์ หวังเกษม มาเยี่ยม มังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด พร้อมนำความปรารถนาดีจากพี่น้องในชุมชนบ้านเกาะ มาเยี่ยมให้กำลังใจ ความสัมพันธ์ดีกับพี่น้องมุสลิม ยากจะลืมเลือน เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


กองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อมะกรูด
เปิดเวทีกลางประชุมส่งเงินล้าน

    เวทีกลางพิจารณากองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้าน ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และคณะกรรมการกองทุน พิจารณาผู้กู้รายใหม่ และส่งเงิน๑ล้านบาทรายเก่า เป็นไปอย่างราบรื่น ยุติธรรม เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง


สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
เปิดเวทีกลางชุมชนแก้ยาเสพติด
ที่ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด    ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมูที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และคุณหมอจากสถานีอนามัยบ้านเก่า จัดประชุมประชาคมเฝ้าระวัง-ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มเยาวชน มาใช้เวทีกลาง ของหมู่บ้านอภืปรายกันอย่างอิสระ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
เปิดเวทีกลางชุมชนแก้ฌาปนกิจ
  
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เปิดเวทีกลางชุมชนตำบล ๒ วัน ๒เวที่ ผู้ร่วมเวที ประกอบด้วย นายสยาม มุกดา กำนันคำบลบ้านฆ้อง ปลัดชนันต์ อินทร์รักษ์ ปลัดอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผญบ.หมู่๗ ต.บ้านฆ้อง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางภาวิณี สามัคคี สท.ตำบลบ้านฆ้อง และสมาชิกสภาองค์กรชุมชน นำข้อติดขัดด้านการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจ มาหาทางออกร่วมกัน ผ่านมา ๒ วัน ๒ เวที เหตุการณ์เริ่มแจ่มใส เป็นการแกไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการสภาองคฺกรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ๖๓ ม.๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรั


คณะกฐินเอื้ออาทรวัดตกค้าง๓๔๑วัด
ดังกระหึ่มโลกศาสนาพุทธที่ศรีสะเกษ


        คณะกฐินเอื้ออาทร ๓๔๑วัด โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นายชัยวิทย์ เตียวสุวรรณ ผอ.เทคโนโลยีฯกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ผู้ใหญ่ ทวี สามัคคี ประธานคณะทำงาน อ.สุภาเพ็ญ ผะเอม นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ พ.จ.อ.สุชิน และคณะทำงานกฐินเอื่ออาทร เป็นการจัดกิจกรรมจรรโลงพุทธศาสนาที่มากที่สุดในประเทศไทย ทอดวันเดียว สถานที่เดียวกัน พระร่วม ๒,๐๐๐รูป สาสนิกชนร่วม๒๐,๐๐๐คน มาชุมนุมทำบุญกันอย่างมโหฬาร เฉพาะผ้าป่ากลางร่วม ๗๖๐,๐๐๐บาท เงินกฐิน ๓๔๑วัด ประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้วัดตกค้างกฐินภาคอีสานหมดไป และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษ และประเทศไทย ขอขอบคุณ นายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอปพร.จ.ศรีสะเกษ เป็นฝ่ายประสานงาน จนประสบความเรียบร้อย และอปพร.ทุกท่าน ทำให้งานอปพร.ระดับชาติ ออกมาดีที่สุด เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


มังกร๑เคารพศพพ่ออุ่น กว้างขวาง
วัดหนองพันจันทร์  บ้านคา  ราชบุรี

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นำหรีดดอกไม้สด กำลังอปพร. เคารพศพ คุณพ่ออุ่น กว้างขวาง คุณพ่อของ อปพร.ชนาธิป ชูชัยโชติช่วง อปพร.ผู้มีผลงานดีเด่นตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา เพื่อตั้งกองเกียติยศอย่างสมเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจต่อการทำงาน เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำคณะเยี่ยม
วรวรรณ โกวิน ที่รพ.สิทธิฯอุบล      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นำคณะเยี่ยม นายวรวรรณ โกวิน น้องชายของ เฉลิมพันธ์ โกวิน อปพร.ที่อยู่ในชมรมอปพร.และมีผลงานดีเด่น เพื่อให้กำลังใจการทำงานของอาสาสมัครเรา ผลของการเยี่ยมทราบว่าอาการดีขึ้น เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ร.พ.สิทธิประสงค์อุบลราชธานี

สภาองค์กรชุมชนคำบลบ้านฆ้อง
เปิดเวทีกลางจัดทอดกฐิน๓๔๑วัด
       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เปิดเวทีกลางชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เพื่อพิจารณาจัดทอดกฐินเอื้ออาทร ๓๔๑วัด ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติตั้ง ธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ เป็นคณะทำงานดำเนินการ และแต่งตั้ง ผู้ใหญ่ทวี สามัคคี เป็นประธานคณะทำงาน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านอาจารย์ วิจารณ์ เตียวสุวรรณ์ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านฆ้องอ.โพธาราม จ.ราชบุรั


 
อรรณพ เพ็ชรวิเศษ  หนุนมังกร ๑
สร้างค่ายอบรมทางน้ำเครืออปพร.   
นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ อดึต รองอธิบดีกรมปภ.และ ผช.ปลัดกระทรวงไอซีที เดินทางเยี่ยม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.ที่บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ พร้อมกับ ประชุมกองเลขานุการชมรมอปพร.ผลักดันในการเป็นค่ายฝึกอบรมทางน้ำ ดูตามสถานการณ์ อปพร.จะเป็นผูสร้างตำนานศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


กฤตยา เยี่ยม ธัมมสัญญ์        นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์  ปภ.จน..ราชบุรี พร้อมกับ เดชา เรืองอ่อน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เยี่ยมให้กำลังใจ มังกร๑ ที่ประสบอุบัติเหตุ รถตกเขาที่พังงา เป็นการให้กำลังใจ อปพร.จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

หมู่๓ แม่รำพึง บางสะพาน
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
      
นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ  ที่ปรึกษา เครือสหวิริยา นายถาวร คณานับ กรรมการผจก. บ. ท่าเรือประจวบ จก. นายพีรพงษ์ ฉายสุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำแกนนำชุมชน ๘๐ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ความยากจน  ชุมชนเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปลาร้าปลอดสาร วิสาหกิจชุมชน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


สว่าง๑นำนักรบกู้ภัย
เยี่ยมมังกร๑ราชบุรี    วิไล วงศ์ประเสริฐ สว่าง๑ มูลนิธิการกุศลธรรมสถานสว่างราชบุรี นำสมาชิกกู้ภัยสว่างราชบุรี ครึ่งร้อย เยี่ยมมังกร๑ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาที่พังงา ยังความปลาบปลื้มทั้งผู้เยี่ยม และผู้ถูกเยี่ยม เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 

 


ธัมมสัญญ์ ขยายปีกมังกร
สู่ศูนย์มังกรลาดพร้าว ๐๑


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ราชบุรี เติมเต็มพร้อมเทรนนิ่ง ศูนย์มังกรลาดพร้าว ๐๑ ชุดอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าว กทม.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม เสริมเขี้ยวเล็บ กฎหมาย วิชาการ ยุทธศาสตร์การทำงาน ที่ใช้ประสบการณ์มังกร๑ เป็นหลัก ระดมคน ยุทธศาสตร์ การเสาะหางบประมาณ และการจัดการ ในโอกาสนี้ มังกร๑ มอบเรือยางเคลื่อนที่เร็ว ๑ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีก๑ลำ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 
 
แกนนำบ้านบ่อมะกรูด เสนอทางออก
ยาเสพติดที่ประชุมประจำเดือนราชบุรี
  

    แกนนำบ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๕๗ รายงานที่ประชุมประจำเดือน อย่างเผ็ดร้อน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี กับ กำนันสยาม มุกดา กำนันตำบลบ้านฆ้อง ที่ได้รับโล่รางวัลปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นปี๒๕๕๗ ประชุมสองรอบ รอบแรกส่วนราชการทุกสำนักงาน และรอบสอง ประชุมความมั่นคง โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประชุมทั้ง๒รอบ เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี รายงาน

เครือข่าย DSI ภาคประชาชน
จัดสภากาแฟท้องที่ทองผาภูมิ


       นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นายถนอมพล ดอนไพรวัน หัวหน้าปภ.สาขาทองผาภูมิ นางสาวสุดาวีร์ ทองศรี เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และเป็นคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี (สปช.) นายเฉลิมชน คงสมใจ แกนนำศตส.ภาคประชาชน นายพีระยุทธิ์ ประทีปะผลิน ประธานชุมชนเขตหลักสี่และเขตกทม. นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ แกนนำเครือข่าย DSI ภาคประชาชน นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกทต.นางลือ จังหวัดชัยนาท นางนันทพันธ์ ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญลาภ ศรีจันทร์ แกนนำ DSI / ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดสระแก้ว กำนันไพโรจน์ กิตรจำเริญ กำนันตำบลปิล็อก เรื่องที่สนทนาในเวที คือเรื่องการค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ความมั่นคงภูมิภาค อาชญากรรมอื่นๆ โดยนายอำเภอได้มอบป้ายดีเอสไอให้เครือข่ายท้องที่-ท้องถิ่น อย่างอบอุ่น ต้องขอขอบคุณ นายถนอมพล ดอนไพรวัน หน.ปภ.สาขากาญจนบุรี ที่ประสานงานและเป็นเจ้าภาพสภากาแฟระดับ๕ดาว อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ดูแลคณะอย่างเข้มแข็ง ขอบคุณ ที่พักองค์การทหารผ่านศึกทองผาภูมิ อนุเคราะห์ที่พักครึ่งราคา เมื่อ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงานอบต.สวนแตง  แกนแรงสุด
บุกถ้ำบ้านบ่อมะกรูด ดูงาน
"ครอบครัวอบอุ่น"      อบต.สวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายบัวลา กลิ่นหอม และสมาชิก อบต.สวนแตง พร้อมแกนนำ ๑๐๐ ชีวิต ซึ่งเป็นสถาบันครอบครัว ดูงานครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ สังคมเป็นสุข ของบ้านบ่อมะกรูด เพื่อสร้างสถาบันในอบต.สวนแตง โดยการต้อนรับของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ที่ปรึกษาชุมชน นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ ประธานอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี๒๕๕๖ เรื่องที่ศึกษานอกจากสถาบันครอบครัว ยังมีเรื่องโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทูบีนัมเบอร์วัน สภาองค์กรชุมชนตำบล ยุติธรรมชุมชน เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    มังกร๑
มอบเรือเร็วประธานบางกะปิ     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานชมรมอปพร.และประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย มอบเรือเร็ว ๒ ลำให้เครือข่ายอปพร.เขตบางกะปิ ผู้รับมอบคือ นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานอปพร.เขตบางกะปิ และเลขานุการอปพร.กทม. นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งคณะอปพร.กทม.ต่างชื่นชม มังกร๑ ที่ให้โอกาส อปพร.กทม.ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมอปพร.แห่งประเทศไทย บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน

 
 
๕นักศึกษาปริญญาเอกศิลปากรนครปฐม
วิจัยอาชีพวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอด
สาร
บ้านบ่อมะกรูดธนาคารธกส.สนับสนุน
  
ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด สนับสนุนโดยธนาคาร ธกส.สาขาโพธาราม ดังกระหึ่มสินค้าชุมชนแล้ว เมื่อ มหาวิ