1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 109  > >>

Mar 20, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก
หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236ประธานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

            
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูดรับหมายเลขที่๒๓๑
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก18-4-60

                         

 
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ประธานอปพร.และประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ราชบุรี นางนิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ราชบุรีนายณรงค์ ครองชนม์ อดีตรองผวจ.ราชบุรี คุณเกษม แก้วบริสุทธิ์ บก.นสพ.ภาค7 คุณกาญจนา เก่งธัญกรรม รอง.ศคส.ภาคประชาชนภาค7 ท่านประวิทย์ ลิ้มเจริญ บก.นสพ.ราชบุรีนิวส์ ทั้งหมดทุกท่านเป็นที่ปรึกษา อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนชาวฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และตัวแทนชาวอปพร.ทั้งประเทศกราบเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี นับเป็นเกียรติประวัติให้กับองค์กร ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด และครอบครับอุ่มเอิบ อย่างสมเกียรติยิ่ง


ฝนหลวงภาคใต้ และ ปภ.ราชบุรี
ร่วมซ้อมแผนดับไฟป่าระดับโลก

        นายประสพ พรหมมา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับการประสานงานซ้อมแผนดับไฟป่าราชบุรี โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ ปภ.จ.ราชบุรีซ้อมแผนดับไฟป่าแก้ภัยแล้งเต็มรูปแบบ

         นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี ฝึกซ้อมแผนดับไฟป่าในพื้นที่ อ.ปากท่อ พร้อมบูรณาการระดมสรรพกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ เผยเตรียมเรียกผู้ที่จุดไฟหาของป่าเข้ามาพูดคุย หากไม่ปฏิบัติตามให้จับกุมดำเนินคดี

          30 มี.ค.60  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพัฒนะ ศิริมัย ป่าไม้จังหวัด นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) นายเดชา เรืองอ่อน รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นางอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ ที่ปรึกษา ปลัดกัญจณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์ ที่ปรึกษา นายศรคีรี บัวแจ้ง อสฝล. นายนพรัตน์ จั่นสำอางค์ อสฝล.นางจรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝายปกครองอำเภอปากท่อ หน่วยทหารกองพลพัฒนาที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก สมาชิกอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี หน่อยกู้ชีพ กู้ภัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน สนธิกำลังร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประเภทไฟป่าและหมอกควัน บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง) ตำบลยางหัก อ.ปากท่อ ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อมการจำลองเกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันขึ้นบริเวณชายเขาประมาณ 500 ไร่ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจวัดค่าหมอกควันในอากาศมีค่าประมาณ 70 ไมโครกรัม ซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้จำลองสถานการณ์มีผู้สูดดมหมอกควันเข้าไป ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอไปจนถึงระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้บัญชาการสั่งดำเนินการแก้ไขพร้อมช่วยเหลือจนสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนภาคใต้ และนายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ. 3 (พุยาง ) ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตรวจสอบสภาพพื้นที่ทางอากาศ พบว่าบริเวณพื้นที่ทำกินของราษฎรมีกลุ่มควันเกิดขึ้นหลายจุด สาเหตุมาจากมีชาวบ้านจุดไฟเผาพืชไร่ของตัวเองแต่ไม่มีการลุกลามเข้าพื้นที่ป่าแต่อย่างใด โดยนายสุชาติ บัวบาง ได้รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมา เกิดไฟป่าขึ้นและลุกลามไหม้ในพื้นที่อีกครั้งประมาณ 20 ไร่ ทางเจ้าหน้าที่พร้อมจิตอาสา และชาวบ้านได้ช่วยกันนำอุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้สามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว 
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกันดำเนินการหลายฝ่ายทั้งหน่วยป่าไม้ ทหาร ท้องถิ่น ทำการฝึกร่วมกันป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ถือว่าประสบความสำเร็จ สิ่งที่ได้คือเจ้าหน้าที่ได้มาร่วมกันประสานงานเพื่อจะได้ทราบจุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น โดยปีนี้มีการระดมสรรพกำลังฝึกซ้อมการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการของฝนหลวงภาคใต้สนับสนุน ฮ.มาร่วมฝึกบินสำรวจในพื้นที่ได้ดูการฝึกการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในภาพรวมด้วย
         หลังจากฝึกเสร็จแล้วจะต้องมาดูจุดที่บกพร่องในการปฏิบัติงานกันอีกครั้ง เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรีเนื่องจากมีพื้นที่ป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ละปีจะเกิดเหตุไฟป่าหมอกควันขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากมีคนไปจุด ภาพรวมตอนนี้มองว่าต้องไปแก้ที่ต้นเหตุ แต่ขณะนี้กลับไปแก้ที่ปลายเหตุ เมื่อเกิดเหตุแล้วจึงไประดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ จึงจำเป็นต้องไปหาต้นเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรและมีใครบ้างที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำให้เกิดไฟป่า ก็จะเรียกมาพูดคุย ถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดี 
       ส่วนภาพรวมในอนาคตของราชบุรีจะดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันรักษาไฟป่าให้มีเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนขึ้นแต่ละพื้นที่ พร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และจะให้ทางอำเภอเป็นตัวกลางที่จะเชิญชวนประชาชน อาสาสมัครเข้ามาช่วยการระดมการป้องกัน เช่น ทำแนวป้องกันไฟป่า นอกจากนี้จะเชิญชวนบริษัทต่างๆให้ช่วยมาสนับสนุนดูแลเรื่องทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึ้น
     อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมปีนี้ได้เกิดไฟป่าลุกลามไหม้แล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมที่บริเวณอำเภอปากท่อ และอำเภอบ้านคา ประมาณกว่า 300 ไร่ ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้เข้ามาดำเนินการทำฝนหลวงแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ดังกล่าวทำให้เกิดฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า ขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว 
//////////////////
พันธุ์ - จรรยา แก้วนุ้ย จ.ราชบุรี – ฝ่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครฝนหลวง จ.ราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจ.ราชบุรี
นำกำลังอาสาสมัครฝนหลวงคารวะศพพ่อสาย พูลเกษม


     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธิ์ล้ำ และอสฝล.จ.ราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและคารวะศพ คุณพ่อสาย พูลเกษม อายุ ๗๔ปี ตำแหน่งผู้ช่วยงานอสฝล.ราชบุรี ในปี๒๕๕๘-๒๕๖๐ ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านสนามบินโพธารามในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ตำบลธรรมเสน ในโครงการฝนหลวงลงเติมสาร และปรับปรุงสนามบินด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความดีนี้อสฝล.จังหวัดราชบุรี ได้ยกย่อง และสรรเสริญ จึงได้นำหรีดดอกไม้สด และกำลังอสฝล.มาเคารพศพ เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่๗ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ราชบุรี
ถ่ายทอดวิทยายุทธ อปพร.วังนกแอ่น


              มังกร๑ ถ่ายทอดประสบการณ์ความเป็นนักรบอาสาสมัครภาคประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อพัฒนาคน สู่พัฒนาชาติ 4.0
             ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวง และประธาน อปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ร.ต.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา รองสวป.สภ.โพธาราม และณัฐนา กลิ่นสุข ต้อนรับ อปพร.อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยการนำของ นายก ชัยยนต์ มาไชยนาม นายกอบต.วังนกแอ่น จำนวน50ท่าน ศึกษาดูงานความเข้มแข็งอปพร.จังหวัดราชบุรี เรื่องการช่วยเหลือภัยแล้ง การทำฝนหลวง การสำรวจและการดับไฟป่า อย่างเข้มข้น เมื่อ 29มีนาคม2560 ณ ศูนย์ประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑
คารวะบำเเพ็ญกุศลศพ อปพร.


         ข่าวศร้างานขาวดำอาสาสมัครด้วยกัน
         2งานที่กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี

         วันที่ 22มีนาคม2560 วันอปพร. ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และมังกร๕ สิรภัทร ว่องกุศลกิจ ลขานุการอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลัง อปพร.คารวะและบำเพ็ญกุศลศพ นางทอง นามเตียน แม่บุญธรรมของนายอำนาจ แสวงทอง อปพร.ดีเด่นจังหวัดราชบุรีที่หมู่4ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และนายกกู้ตระกูล-สิรภัทร ว่องกุศลกิจ นำกำลังอปพร.และกลุ่มบทบาทสตรี เคารพศพ นางสมนึก พี่สาวนางสมจิตร อปพร.เทศบาลกรับใหญ่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและมอบสวัสดิการช่วยเหลือตามความพอเพียง เมื่อ 22 มีนาคม 2560 ณ หมู่ที่4 น.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เปิดตัวปลาร้าปลอดสาร  บ้านบ่อมะกรูด
วิสาหกิจที่ส่งเสริม"ครัวไทย-สู่ครัวโลก"


        วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เปิดตัวอาหารชุมชนตัวใหม่ล่าสุด เป็นปลาร้านิลประชารัฐ โครงการ"ปลาร้าปลอดสารอาหารปลอดภัย จากครัวไทย สู่ครัวโลก" ตั้งบูธอาหารปลอดภัยอยู่ริมเขื่อนสนามหญ้าราชบุรี เริ่มขาย 15-19มี.ค.60 ตั้งแต่ 17.00-23.00 เชิญอุดหนุนนะครับ นายแบ๊งค์ อุ่มเอิบ ลูกชาย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ทำเอง ขายเอง  โทร.089-2350663 และ 095-9859236 098-2471415 ขอขอบพระคุณ หัวหน้าดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และคุณปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ที่สนับสนุนและผลักดันสู่ความสำเร็จ ข่าวสื่อชุมชน 15-19 มีนาคม 2560 ณ ริมเขื่อนรัฐประชาฯ สนามหญ้าราชบุรี

 

ฝนหลวง ถล่ม บ้านคา
ตามแผนชิงลงมือแล้ง


           ฝนหลวงภาคใต้ปฏิบัติการที่ราชบุรี ทั้งฝน ทั้งผู้รับผิดชอบ ท้องที่ ท้องถิ่น สะท้อนปัญหา และการเสนอทางออกภัยแล้งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

          19มี.ค.60 ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัตืการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี และสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยรักษาป่ารบ.3พุยาง และนางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา รับฟังเวทีคิดเห็นที่อบต.บ้านบึง ประกอบด้วย นายกพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง นายนัฐยุท ร่มโพรีย์ กำนันตำบลบ้านบึง ปลัดอำเภอตัวแทนนายอำเภอ ร้อยโทรัฐกรณ์ เสือคง ทหารชุดปฏิบัติการบ้านคา อ.วิเชียร ชีน่ะ มูลนิธิธนาคารต้นไม้บ้านคา นางปราณี ร่มโพรีย์ เลขานุการอบต.บ้านบึง นายศรคีรี บัวแจ้ง และนายชนาธืป ชูไชยโชติช่วง นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย พร้อมประชาชนเข้ารับฟัง มีการเสนอให้รีบเติมน้ำในอาางเก็บน้ำ และการให้ใช้สนามบินโพธาราม หากมีวิกฤติเรื่องน้ำ ณ อบต.บ้านบึง

ฝนหลวงภาคใต้ จัดเวิร์คชอป รับความคิดเห็น
ระดมตรวจแก้ภัยแล้งพร้อมเติมอ่างไทยประจัน


           นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอสฝล.จ.ราชบุรี นายพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย รองประธาน และเลขานุการ นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษา นำทัพอสฝล.ตรวจพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย นายสุชาติ บัวบาง หน.หน่วยรักษาป่ารบ.3พุยาง นายธีรนาท แก้วสว่าง ตัวแทนชลประทาน ที่13 ป.ฤาชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอาวุโสอำเภอปากท่อ พันตรีสายทอง ลิเฮียง ทหารชุดปฏิบัติการปากท่อ ผู้ใหญ่อนุสรณ์ ฤทธ์ล้ำ ผู้ช่วยนพรัตน์ จั่นสำอางค์ อสฝล.ราชบุรี ตัวแทนอุทยานไทยประจัน ตัวแทนอบต.ยางหัก ตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หน.ชุดไฟป่า บรรยายปัญหา ในการเยี่ยมประชาชนของ ผอ.ประสพ พรหมมา และ คณะฝนหลวง พร้อมออกตรวจพื้นที่ที่สามารถดับไฟป่า และเติมน้ำอ่างเก็บน้ำไทยประจัน ที่ประชุมขอบคุณฝนหลวงเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือจนพ้นวิกฤต เมื่อ 19 มีนาคม 2560 ณ หน่วยรักษาป่ารบ.3 พุยาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


ข่าวหมู่บ้านบ่อมะกรูด เปืดอาคารประชารัฐใหม่
ดันวิสาหกิจชุมชน"ปลาร้าปลอดสาร"สู่ครัวโลก


         เกษตรอำเภอโพธารามผลักดันและสนับสนุนวิสาหกิจไทยจากโพธารามจังหวัดราชบุรี โดยใช้ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ป้อนอาหารปลอดภัยปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูดสู่ครัวโลก

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เชิญ นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปืดอาคารและเปิดป้ายวิสาหกิจลุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูด โดยมีที่ปรึกษามาร่วม ประกอบด้วย นางสุลักขณา ชิ้นสุภร อดีตพมจ.กาญจนบุรี นางสาวดวงสมร พฤฑฒิกุล หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สนง.เกษตรจ.ราชบุรี นายดิลก บุญสร้างสม ปศุสัตว์อำเภอโพธาราม นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย นายกเทศบาลกรับใหญ่ นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ นายกล้าหาญ เจริญธรรม นายกสมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ตัวแทน พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี ร้อยโท พิเชษฐ์ บุญสอง นางสาวกาญจนา เก่งธัญกรรม ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายสง่า หนูนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง อาจารย์ศรีเมือง บัววัฒนา อ.ประจำกศน.ตำบลบ้านฆ้อง นางณัฐนา กลิ่นสุข อปพร.ดีเด่นจังหวัดราชบุรี นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี อดีตรองนายกเทศบาลเจ็ดเสมียน นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเจ็ดเสมียน นายเปรมชล ศรีธัญรัตน์ ประธานอาสาสมัครระวังภัยและยาเสพติดเขตลาดพร้าว นายวิวิช นรดิน ประธานศตส.ภาคประชาชนเขตคลองสามวา นายถนอมพล ดอนไพรวัน อดีตปภ.จ.เพชรบุรี นายจิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี 2558 นางสุมาลัย สันติภาพโพธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่นจังหวัดราชบุรีปี2558 นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติปี 2550 นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี 2556 นายสุรินทร์ บัวน้อย อสฝล.อำเภอบ้านโป่ง พร้อมทั้งสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด เครือข่ายเทศบาลเขางู เครือข่ายศตส.ลาดพร้าว กทม.ประมาณทั้งหมด 300 ท่าน ร่วมเปิดงานอาคารวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐอย่างยิ่งใหญ่ และ ทำบุญเลี้ยงพระเพล ถวายสังฆทานพระ 7รูป แจกข้าวสารให้สมาชิกที่มาร่วมงาน 300 ถุง ต้องขอขอบคุณ ท่านมานิต นพอมรบดี อดีตรมช.กระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งก๋วยเตี๋ยว 300 ชาม อดีตสส.จ.ราชบุรี บุญยิ่ง นิติกาญจนา มอบเค้กปอนด์ ขอบคุณคุณวิวิช นรดิน มอบข้าวสารหอมมะลิ 15ถุง ขอบคุณ คุณตูน กาญจนา เก่งธัญกรรม น้องกบ เอพิล น้องหมี อาจินต์ พี่อ้วน กทม.ที่เป็นฝ่ายประสานงานการจัดงานอย่างสมเกียรติ เมื่อ 11 มีนาคม 2560 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

อบต.บ้านม้า อยุธยา  นำเยาวชน
ดูปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด

 
      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชน ประธานอสฝล.ราชบุรี และประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำวิทยากรเยาวชน กิตนัน-นัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านม้าพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายบุญสม โกษะ รองนายก อบต.บ้านม้า นายสมบูรณ์ ไกรเดชา ประธานสภา อบต.บ้านม้า นางบุษรา จันเจ๊ก ปลัด อบต.บ้านม้า ในเรื่องการแก้ไขยาเสพติด การปฏิบัติการฝนหลวง การแก้ภัยแล้ง และกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ 10 มีนาคม 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

มังกร๑นำกำลังคารวะศพ
คุณแม่     ชื้น บรรดาศักดิ์

            มังกร๑ รวมพลคนอปพร.ไปเป็นประธานสวดพระอภิธรรม และให้กำลังใจฝาแฝดอปพร. ปุ๊ใหญ่-ปุ๊เล็ก อปพร.ทศบาลเขางู สูญเสียคุณแม่ชื้น บรรดาศักดิ์ อย่างไม่มีวันกลับ พร้อมเป็นเจ้าภาพอย่างสมเกียรติ

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.คารวะศพ คุณแม่ชื้น บรรดาศักดิ์ คุณแม่ของอปพร.เทศบาลเขางูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอปพร.สังกัดจังหวัดราชบุรี พร้อนกับวางหรีดดอกไม้สด จากอปพร.ราชบุรีและสวัสดิการอปพร.จ.ราชบุรี เงิน3,000บาท เมื่อ 5 มี.ค.60 ณ เขตเทศบาลตำบลเขางู อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศึกษาดูงานปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด         วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกลุ่มฯ ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กทม.มาเรียนรู้การผลิตปลาร้าปลอดสาร การแปรรูป การตลาด และการจัดการกลุ่มที่ใช้เทคนิคหลักการพัฒนาชุมชน คือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และร่วมกันประเมินผล(ร่วมรับผลประโยชน์) ต้องขอขอบพระคุณท่านพัฒนา พระเดโช นายกอบต.ท่าชุมพล ที่ดูแลและแนะนำนักศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมกับซื้อปลาร้าไป 25กก.เมื่อ 4มีนาคม2560 ณ วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารประชารัฐบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้องอ.โพธารามจ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ด่วนมากค่ะ

    ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด เปิดจำหน่ายแล้ว สนใจติดต่อ ที่ 095-9859236 คุณหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ที่ 63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐ ราคาถูก เป็นปลานิลแท้ สดๆจากแม่น้ำ สนใจราคา กิโลกรรมละ ๑๕๐บาท ไม่รวมค่าส่ง ค่ะ และทางชุมชนกำลังสร้างร้านอาหารจากปลาร้าปลอดสารเร็วๆนี้ เพื่อบริการทุกท่านที่มาเยี่ยมบ้านบ่อมะดรูดหมู่บ้านบ่อมะกรูดได้รับเชิญ
ออกสาระคดี'ด้วยพระบารมี'      ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หมู่บ้านบ่อมะกรูด ออกรายการด้วยพระบารมีบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางช่อง11หรือ NBT ปลาบปลื้มใจหาที่สุดไม่ได้ที่เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสด็จพ่อ ร.๙ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ครูมิ้งกศน.ตำบลบ้านฆ้อง นำนัก