1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 100  > >>

Nov 14, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 14, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 14, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 14, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 14, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 18, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 18, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 12, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

                       สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
                
Thai Community News
                    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ บรรณาธิการ

                                                

                   "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."
                  "รายงานการศึกษาดูงานคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"
 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   เสริมสิริมงคลเครือข่าย
สร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ชัยภูมิ    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  เชิญสมาชิกฝนหลวง/ อปพร./ศตส.ชาติ/ไลออนซ์ขวัญเมืองราชบุรี/สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ/ ประชาสังคมราชบุรี/เครือข่ายไลท์กรุ๊ป/กองทุนแม่ของแผ่นดินโพธาราม/เพื่อนโพธา14  มีคุณพันธ์ แก้วนุ๊ย อ.โสภณ มีเย็น ดร.จิรายุ คูณพันธุ์ ดีเจตุ่ม สิริลักษณ์ เจริญผล ผอ.ประไพ ศรีศักดา  อ.สละ นิรากรณ์ กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์ กำนันอดิศักดิ์ ก้อเมืองน้อย และ อปพร.ฝนหลวง ประมาณ 200 คน อัญเชิญหลวงปู่ทวด ไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์พระบาทสองรอย จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและป้องกัน มังกร๑ และเครื...อข่ายในการออกรบ กับสงครามยาเสพติด ให้ได้ชัยชนะ และปลอดภัย อีกทั้งให้มีความสะข ความเจริญ ยามใดมีผู้จุดธูป กลิ่นจะคลุ้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นน้ำ ยามใดมีผู้จุดเทียน แสงสว่างจะสว่างทั่วทั้งจักรวาล ยามใดมีการอธิษฐานจิต หรือสวดมนต์ภาวนา การนั้น ผู้สร้างหลวงปู่ครั้งนี้ จะได้รับ อานิสงฆ์ ทั้งหมด มังกร๑ และเพื่อน สร้างหลวงปู่ทวด ประดิษฐานเสร็จ ทอดปฐมกฐินสำนักสงฆ์พระบาทสองรอย ได้ยอด 131,273 บาท สร้างถังเก็บน้ำ เกินเป้าหลายหมื่น ต้องการ 80.000บาท สำเร็จด้วยดี ขอบคุณเพื่อนๆช่วยกันครับ ขอแบ่งบุญการสร้างหลวงปู่ทวด แด่ทุกท่าน ด้วยเทอญ 23-24 พฤศจิกายน 2558  ณ สำนักสงฆ์พระบาทสองรอย จังหวัดชัยภูมิ
                                          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
            ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ ประธานศตส.แห่งชาตื

ธัมมสัญญ์นำอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี
รวมพลังวางพานพุ่ม"พระบิดาฝนหลวง"   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสานมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำฝนหลวงจังหวัดราชบุรี วางพานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวง 14 พ.ย.58 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน งานวันพระบิดาฝนหลวง ณ ยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

คณะชมรมผู้สูงอายุ๙โรงพยาบาล
กทม. ศึกษาดูงาน บ้านบ่อมะกรูด     ชมรมผู้สูงอายุ ๙โรงพยาบาล นำโดย แพทย์หญิง กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รอง ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. น.อ.หญิง รจนกร ปุยะติ วิทยากร อ.แน่งน้อย สง่าพล จำนวน 196ท่าน มีดฟ้ามัวดิน เยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด ซึ่ง ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และ อ.วินัย คงนะภา ให้การตัอนรับ เมื่อ 12 พ.ย.58 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผงาด
ประธานศตส.ปชช.ชาติ      ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ได้จัดเวทีกลางระดมยุทธศาสตร์ภาคประชาชน เพื่อปรับโครงสร้าง จัดทำโครงงาน การปฏิรูปแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ได้ข้อสรุปแล้ว โดยจัดทำแผนลดการใช้ปริมาณยาเสพติด ภายใต้ธง "หนึ่งใจร่วมต้านภัยยาเสพติด"มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และจะเสนอสำนักงานปปส.ลดปัญหายาเสพติดด้วยกันในนโยบายการมีส่วนร่วมของรัฐบาล โดย ได้คณะกรรมการการนำของ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือ มังกร ๑ นำทัพอย่างเป็นทางการ และ จะประกาศรายชื่อกรรมการระดับชาติ ฝ่ายต่างๆ ในอาทิตย์หน้าครับ และการจัดเวทีกลาง ในวันที่ 7 พ.ย. 58 การอบรม และทำบัตร สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    แกนศตส.ชาติ
นำขบวนทัพใหญ่พบดร.มนัส โนนุช        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำศตส.ภาคประชาชน ประกอบด้วย นางนิชาโชติ ขจรสุข ผอ.โอภาส-อุไรวรรณ ชูภักดี เฉลิมชน คงสมใจ นำพล ตระการผล นางนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ และคณะเข้าพบ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เพื่อร่วมลดความต้องการยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน ผลการประสานงาน ศตส.ภาคประชาชน ทำงานในธง "หนึ่งใจ ต้านภัยยาเสพติด"มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดี เมิ่อ 4 พ.ย.58 ณ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ถนนกำแพงเพชร2 กทม.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เชิญแม่ทัพ ๔ จังหวัด  ต้อนรับ
ผอ.สุรชัย ธัชกวิน คุมทัพศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณฯ   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี สิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการ วิรัช ศรีบานเย็น ประธานสุพรรณบุรี และมณเฑียร แก้วพลอย ประธานนครปฐม ร่วมประชุมกับ นายสุรชัย ธัชกวิน ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายพนัติสรรค์ ชัยชนะ พร้อมเจ้าหน่าที่ และ อปพร.4 จังหวัด แสดงความยินดีกับท่านผอ.ปภ.เขต2สุพรรณบุรี และวางแผนงานร่วม และประกาศสงครามยาเสพติด 4จังหวัด เมื่อ 27 ต.ค58 ณ ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี

ศตส.ภาคประชาชนกระหึ่มประกาศ
สงครามยาเสพติดที่ ทุ่งสง/ภาคใต้ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ร่วมกับ นายก คนองศิลป์ ชิตรกุล ประธานศตส.ปชช.ภาค8 กำนันสมใจ ทักสิน ประธานศตส.ปชช.ภาคใต้ ผอ.ประภาส ชูภักดี และ เครือข่ายศตส.ภาคประชาชน เปิดเวทีประกาศสงครามยาเสพติด โดยการประสานงานของอ.อุไรวรรณ ชูภักดี และมติที่ประชุมให้พื้นที่ภาคใต้ ประกาศสงครามและรบกับยาเสพติด เมื่อ 18ตุลาคม 2558 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช ประชุม ศตส.ปชช.ภาคใต้ 17-18. ต.ค 58 ที่โรงแรมน้องใหม่อินน์และเทศบาลเมืองทุ่งสงผู้เข้าร่วม 139 คนจาก ศตส.ปชช.ภาค5 ภาค 7 ภาค 8 ภาค9 และ ศตส.ปชช.สป. ขอบคุณทุกความร่วมมือนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง สมัชชาพลังแผ่นดินฯเมืองทุ่งสง ศตส.ปชช.เมืองทุ่งสง ชมรมวิทยากรป้องกันยาเสพติดเมืองทุ่งสงขอบคุณคณะศตส.ปชช.ชาติ ภายใต้การนำของ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ชาติ คณะเลขาฯ.และ คณะสสส.ภายใต้ การนำคุณตูนวัชรพงศ์ หรือตูน และผู้นำระดับศตส.ปชช.ระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับเครือข่ายทุกภมิภาคขอบคุณ โรงแรมน้องให่ม่ ที่อำนวยความสะดวก สถานที่พัก ห้องประชุมข้อสรุปจากเวทีภาคใต้ที่โรงแรมน้องใหม่อินน์และเทศบาลเมืองทุ่่งสงนครศรีธรรมราช เมื่อ 17-18 ต.ค.
   1.รวมพลเมืองไทยทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพลุกขึ้นประกาศตน
เป็นศรัตรูกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกฝ่าย
  2.ยื่นข้อเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจรัฐ แก้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์
ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกฝ่าย
  3.ยกฐานะ สำนักงาน. ปปส. ให้มีฐานะเป็นกระทรวงมีอำนาจหน้าที่จัดการเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ มีกลไกในทุกระดับ ท้องถิ่น
ตำบล อำเภอ จังหวัดภาคและระดับชาติ
ขอขอบคุณ
 1.เครือข่ายทุ่งสง ผอ.ประภาส ชูภักดี ที่บริการห้องพัก น้องใหม่อินน์ ห้องประชุมเทศบาลเมือง อาหาร เครื่องดื่ม
  2. ขอบคุณ กำนันสมใจ ทักสิน ที่พัก/อาหาร ศึกษาดูงาน และการร่วมมือเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
  3. นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านส้อง นายคนองศิลป์ ชิตรกุล จากสุราษฎร์ธานี การเลี้ยงดูให้คณะศตส.ชาติและการร่วมมือเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
   4.กำนันมาโนช ยังชำนาญ ประธานศตส.ชุมพร และคุณแสงนภา หลีรัตนะ หัวหน้ากองเลขานุการศตส.ปชช.จ.ชุมพร ให้บการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการร่วมมือเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
   5.ผ้ใหญ่วัชรินทร์ จันทร์เดช หรือ ผู้ใหญ่อ้อย บางสะพาน ประธาน ศตส.ปชช.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้การต้อนรับและการร่วมมือเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
เมื่อ 17-19 ตุลาคม 2558 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงานธัมมสัญญ์ นำกองทุนพระราชทาน
กองแม่ของแผ่นดินโพธารามผงาด   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม เชิญประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 32กองทุน เปิดเวทีกลางรายงานผลการปฏิบัติการสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และการประกาศสงครามยาเสพติดในอำเภอโพธารามแล้ว ในเวลาเดียวกันก็เตรียมจัดงานทอดผ้าป่าวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งปี2558 และการประชุมสัญจร อีกทั้งจัดหารายได้ต่อยอดกองทุน ต้องขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม จัดสถานที่ เอกสาร และกองเลขานุการ ร่วมภาคประชาชน เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ ร่วมกรี ลุยระยอง
ประกาศสงครามยาเสพติด       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ เฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กทม.พร้อมนายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จ.ระยอง ในฐานะ ศตส.ปชช.จ.ระยอง นัดหมายอปพร.80ท่าน ร่วมประกาศสงครามยาเสพติดครั้งสุดท้าย สมรภูมินี้เราร่วมเป็น ร่วมตาย เราสัญญากันต่อหน้าเวที ขอร่วมศตส.ปชช.จนกว่าจะชนะพวกพม่าค้ายาเสพตืด เมื่อ 6 ตุลาคม 2558 ณ อยต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ขอบคุณ ทวีศักดิ์ ส่าริกบุตร ประธานอปพร.อ.บ้านค่าย สนับสนุนอำนวยการและอาหารธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานอบต.สำโรง     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ นายประเทือง ภักเกษม นายกอบต.สำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และคณะ 60ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ 18 ก.ย.58 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

มังกร๑นำกำลังคารวะศพ
อปพร. สรอย  เทียนโพธิ์
    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เดินทาง100กม.ร่วมกับ ปลัดกัญจพัส พรมสุวรรณ์ ปลัดอบต.ยางหัก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสรอย เทียนโพธิ์ อปพร.ยางหัก เสียชีวิต เป็นอปพร.ที่มีผลงานดีเด่นมาตลอด วันที่ 16 ก.ย.58 ณ วัดลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ     นำศตส.ชาติ
ฟังพระสวดพระอภิธรรมคุณแม่ฟื้น  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รก.ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ นำตัวแทน นายก พันท้าย จรูญวิทยา ประธานศตส.ภาค๑ เฉลิมชน คงสมใจ ประธานศตส.ภาคกทม. มณี งามสมบัติ ศตส.ลพบุรี จุทามาศ คำวืจิตร ประธานศตส.สิงห์บุรี ร่วมงาน คุณแม่ฟื้น เป็นคุณแม่ของ คุณแก่น นันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ ประธานศตส.ปชช.จ.สมุทรปราการ ที่วัดอมฤตวารี ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ถูกมติท่วมท้นล้นห้อง
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินโพธาราม    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รับตำแหน่งประธานเครือข่ายกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 32กองทุน คะแนนเต็ม100%ไร้คู่แข่ง เพื่อนำทัพเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกับตั้ง ผู้ใหญ่สันต์ ผู้ใหญ่กุลริษา เสลาหลัก นายกอุดมลักษณ์ กาญจน์อร่ามกุล เป็นรองประธาน และ ผู้ใหญ่กรรณิกา ณ บางช้าง เป็นเลขานุการ ส่วนประธานอีก ๒๗ กองทุนฯ เป็นกรรมการ ผู้ดำเนินการคัดเลือก นายสำรวล พรหมแก้ว นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ รักษาการพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม เมื่อ 11 ก.ย.58 ณ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ออกรายการ99MZ    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษา ออกรายการป้าตุ่มเล่าข่าวทางสถานีวิทยุ99mz.เรื่องที่ออกคือการบินทำฝนหลวง และการปลูกป่าทางอากาศ ในโครงการ "ฝนหลวงปลูกป่า นำพาเขียวขจีสู่ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์"โดยมีคณะสโมสรไลอ้อนส์ขวัญเมืองราชบุรี ขึ้นบินด้วย โดยให้เห็นสภาพการปฏิบัติการทำฝนหลวงที่ยากเย็นแสนเข็ญก่อนเป็นฝนตกมีน้ำแก้ภัยแล้ง นาคราช๑ ยังเล่าเรื่องการไปดูงานฝนเทียมที่กรุงปักกิ่งอีกด้วย ในโอกาสออกอากาสครั้งนี้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้เชื้อเชิญชาวไทยให้ช่วยกันบริจาคซื้อเครื่องบิน "คาราแวน"สักลำ เพื่อช่วยงานพระบิดา บินทำฝนหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล สักลำ โดยอสฝล.ทั้งประเทศและ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานคณะทำงาน ออกรายการเมื่อ 10 ก.ย.58 เวลา 8.30น. ณ สำนักข่าวเวสเทิร์นนิวส์ ราชบุรี


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อาสามหาชน
เหินฟ้าปลูกหวายป่าทางอากาศ     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นายพันธ์ แก้วนุ๊ย รองประธาน นำอสฝล.6จังหวัดภาคใต้ รับมอบเมล็ดพันธุ์หวายป่าของกลางโปรยปลูกป่าทางอากาศด้วยกรมฝนหลวง ฝนหลวง จ.ราชบุรี ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี และสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี นำลูกหวายป่า พร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้มอบให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการฝนหลวงปลูกป่านำพาเขียวขจีสู่ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผืนป่า
      ( 9 ก.ย. 58 ) ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินสนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวง จ.ราชบุรี นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี ดร.จิรายุ คูณพันธ์ นายกสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี พร้อมสมาชิก และอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มอาสาพิทักษ์ป่า ( รสทป. ) อุทยานแห่งชาติไทยประจัน ได้นำเมล็ดพันธุ์ลูกหวายป่า ซึ่งเป็นของกลางที่ยึดได้จากผู้ลักลอบค้าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุรี พร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้เนื้อแข็งต่างประมาณ 1,000 กิโลกรัม นำมามอบให้กับนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และร่วมจัดกิจกรรมโครงการฝนหลวงปลูกป่า นำพาเขียวขจี สู่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผืนป่าที่เตรียมประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมนำขึ้นเครื่องบินคาราแวนของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้บินโปรยสารฝนหลวงทำฝนเทียม และโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้เพื่อปลูกป่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับประสานจากฝนหลวงจังหวัดราชบุรี จัดโครงการปลูกป่าทางอากาศ ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีได้รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูทางธรรมชาติทางอากาศยานโดยวันนี้ได้นำลูกหวายป่า ซึ่งเป็นพืชพึ่งพิง พืชพื้นล่างที่สำคัญของป่า โดยตัวลูกหวายยังสามารถเป็นอาหาร ตัวหน่อยังเป็นอาหารของสัตว์ป่า ตัวหวายยังเป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้ สำหรับลูกหวายที่นำมาวันนี้เป็นของกลางที่มีผู้เข้าไปลักลอบเก็บในป่าเพื่อค้า และเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ มีการส่งฟ้องคดีจนถึงที่สุดแล้วจึงสั่งยึดเป็นของกลาง ตามปกติจะมีการนำไปทำลาย เช่น การฝังกลบ และการเผาทิ้งทำลาย  แต่วันนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีโครงการที่ดีนำเมล็ดพันธุ์ไม้ขึ้นโปรยทางอากาศยานคืนสู่ธรรมชาติ ทางเขตรักษาพันธุ์ฯยังได้นำเมล็ดพันธุ์ไม้ เช่น หวาย 200 กิโลกรัม เม็ดมะค่าโมง จำนวน 120 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นไม้พื้นถิ่นซึ่งมีจำนวนมาก ปัจจุบันได้ถูกลักลอบทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยเม็ดมะค่าโมงมีคุณสมบัติพิเศษคือ จะงอกในสภาพอุณหภูมิที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเม็ดประดู่ป่าที่มีลักษณะมีปีก สามารถปลิวลอยไปตกในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเม็ดพระเจ้า 5 พระองค์ เม็ดพันธุ์มะขามป้อม ซึ่งจะมีลูกเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าได้อีกทางหนึ่ง โดยเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆที่นำมามอบให้เป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในท้องถิ่นจะสามารถขึ้นได้ในสภาพพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ขณะที่แต่ก่อนจะมีการปลูกป่าตามแนวชายแดน แต่ยังมีพื้นที่บางแห่งมีชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเข้ามาบุกรุก ทั้งเรื่องเถาวัลย์ ปกติจะใช้นกเป็นตัวนำในการปลูกป่าหลังจากที่ได้กินเมล็ดพันธุ์ไม้เล็กๆแล้วไปถ่ายมูลไว้เกิดเป็นต้นไม้ขึ้น แต่วันนี้ถือว่าโชคดีที่มีอากาศยานนำเมล็ดพันธุ์ไม้หลายชนิดไปปลูกในผืนป่า โดยเฉพาะผืนป่าแห่งนี้ส่วนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน กำลังจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ต้องให้หลายภาคส่วนช่วยกันดูแล ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นอกจากจะทำด้านฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นแก้ปัญหาภัยแล้งแล้งช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพแก่ผืนป่าต่างๆ นับเป็นโครงการที่ดีซึ่งในปีต่อๆไปมีโครงการนี้อีก คงจะได้เห็นพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้นในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ทั้งราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์มากยิ่งขึ้น  และที่ประชุมอสฝล.6จังหวัด เลือกตั้งดังนี้
1.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานคณะทำงาน อส.ฝล.ภาคใต้
2.นายวีรวุฒิ ร่วมชาติ เลขานุการ
3.นายสมศักดิ์ ไพบูลย์ รองประธาน
4.นายพันธ์ แก้วนุ๊ย กรรมการฝายปรัชาสัมพันธ์
5.ประธาน/เลขานุการ อีก5จังหวัด เป็นกรรมการ และให้ประธานเชิญคณะทำงานตามความเหมาะสมต่อไป เมื่อ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
ศตส.ปชช. สมุทรปราการ ๑๐๐ ชีวิต
ศึกษาดูงานศตส.ภาคปชช.แห่งชาติ     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ในฐานะรักษาการประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ (ศตส.ปชช.แห่งชาติ)ต้อนรับ ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ นำดดยท่านประธาน แก่น นันทพันธ์ จำนวน ๑๐๐ ชีวิต ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด และร่วมต่อสู้กับยานรกแบบถอนรากถอนโคน เหมือนในอดีต ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หลั่งน้ำตาปลาบปลื้มที่ยังมีประชาชนเป็นแนวร่วมทั้งประเทศ เมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศตส.ปชช.แห่งชาติ บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


ด่วนที่สุด ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
ประกาศสงครามยาเสพติดครั้งสุดท้าย     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอนุกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี ในฐานะรักษาการ ประธานกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาคประชาชนแห่งชาติ ร่วมประกาศสงครามยาเสพติดกับ พี่น้องศตส.ภาคประชาชนทั้งประเทศ เพื่อร่วมมือกับรัฐบาล จะต้องเอาชนะให้ได้ เพราะรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่สามารถจัดการปัญหานี้ กลับกัน ปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้มแข็งตามลำดับ ภาคประชาชนมีบทเรียน มีพื้นที่ทำงาน มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ไม่อาจทนต่อสภาพเลวร้ายนี้ได้ จึงประสานงานทั่วประเทศประกาศรบกับยาเสพติดครั้งสุดท้าย โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และการทำงานของพวกเราไม่เกี่ยวกับการเมืองโดยเด็ดขาด ประกาศร่วมกันที่ โกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
                    รักษาการประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
                                         5 กันยายน 2558


เยาวชน อบต.โพสาวหาญ อยุธยา
๑๖๐คนศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด    
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ คนดีต้นแบบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี๒๕๕๘ ต้อนรับคระศึกษาดูงานจากเยาวชน ถึง ๑๖๐คน จากอบต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม และชุมชนเข้มแข็ง อย่างเต็มอิ่ม เมื่อ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กองทุนหมู่บ้าน
บ้านบ่อมะกรูด
ปรับฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ
   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่ 7 ต.บ้านฆ้อง ร่วมการประชุมชึ้แจง มาตราการกระตุ้น เศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานล่าง โดย นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานเปิดการประชุม พร้อมนายอำเภอทุกอำเภอ กำนันและประธาน
กองทุนหมู่บ้านทั้งจังหวัดราชบุรีร่วมประชุม รัฐอัดฉีด กองทุนระดับ เอ และบี กองทุนละ 1ล้านบาท ตำบลละ 5ล้านบาท และช่วยเหลือเศรษฐกิจ โอทอป วิสาหกิจสินค้าการเกษตร อีก 4 ธนาคาร ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธ.ธกส. และ ธ.เอสเอ็มอี เมื่อ 3 ก.ย.58 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี

 ฝนหลวงไทย
เหินฟ้าบุกปักกิ่ง
เรียนรู้ฝนเทียมและเกษตรจีน  
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ นายภักดี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการ กลุ่มวิชาการปฏิบัติการฝนหลวง นายทวี กาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง  ท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร ท่านอุไร สุวรรณวงศ์ นำคณะเดินทางศึกษาดูงานในประเทศจีนโดยคณะนี้มี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เดินทางไปด้วย มีการเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ดังนี้
   1.ศึกษาดูงานที่อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ โดยมี ระดับรองอธิบดีอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนบรรยาย โดยมีทั้งภาควิชาการ สถิติและตัวชี้วัด โดยปฏิบัติการในขั้นตอนที่3ของไทย คือขึ้นโจมตีเมฆ ขณะที่บริเวณนั้นมีก้อนเมฆหนาแน่น และอิ่มตัวแล้ว ผิดกับ ฝนหลวงของไทย ต้องทั้งก่อกวน เลี้ยงให้อ้วน จึงค่อยโจมตี ทำให้ได้ทราบกระบวนการ และ การใช้อุปกรณ์ ในการละลายลูกเห็บและหมอก การใช้เครื่องบินที่ผลิตเองได้ ใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน เป็นการเรียนรู้อย่างดี โดยมีท่านอัครทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร เป็นฝ่ายประสานงาน
  2. ทัศนศึกษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิต ณ หอฟ้าเทียนฉาน
  3. ทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังฤดูร้อน อวี้เหยหยวน
  4. ทัศนศึกษาศิลปการแสดงกายกรรมปักกิ่ง
  5. ศึกษาและนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่นานกิง และเดินทางเข้าหยางโจว ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งเป็นมรดกโลกอำเภอซินฮั้ว ด้านการเกษตรที่ใช้ภูมิปัญญา การร่วมแรงร่วมใจ ขยันขันแข็งในการใช้บ่อโคลนเป็นแหล่งอนุรักษ์ ดินและน้ำได้ เป็นผลให้เป้นแหล่งสร้างรายได้ และการท่องเที่ยว
 6.ศึกษาการรักษาวิถีชีวิตของชาวหยางโจว ที่อนุรักษ์ บ้านเรือนเป็นตลาดร้อยปี
 7.ศึกษาดูงานตลาดเกษตร ด้านผลไม้ พบผลไม้ไทยส่งขายที่ประเทศจีนหยนลายชนิด เช่น ทุเรียน องุ่น มะพร้าว กล้วยหอมฯ
 8.ทัศนศึกษาหอไข่มุกที่สูงที่สุดในประเทศจีน และรถไฟเลเซอร์ การขุดอุโมงลอดแม่น้ำหวังผู่ ที่พิศดารยิ่ง
 9.การศึกษาดูงานระบบน้ำ ขอบตลิ่งต้องมีสถานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ การอนุรักษ์น้ำที่ใสสะอาด ต้นไม้ทั้งประเทศร่มรื่น สวยงาม ถนนที่เป็นระเบียบ การขับรถที่มีวินัย และการจัดผังเมืองที่สวยงาม เป็นแบบยั่งยืน เมื่อ 25-31 สิงหาคม 2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายชื่อผู้ศึกษาดูงาน


         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณธิการ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน