1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 113  > >>

Nov 11, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 4, 2017
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่๙
 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด


ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

 รับศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็ง
๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Bomagrood Community Learning Center
  63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
   bomagroodLC@gmail.com ไลน์ 089-2350663
           Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
              นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
         ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

 

พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
www.watsankangpla.com

 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
Thai   Community  News
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ


ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
63 หมู่ที่ 7ตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 089-235-0663

 

"รายงานการศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ถอดบทเรียนอสฝล.ศึกษาดูงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติประเทศจีน

    นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวฝนหลวงราชบุรีโปรยลูกไม้ปลูกป่าทางอากาศ

           นสพ.แนวหน้า ลงข่าวฝนหลวงจังหวัดราชบุรีปล่อยนางอายสู่ป่าธรรมชาติ

สำนักข่าวไทย ลงข่าว        ราชบุรีบูรณาการฝนหลวงช่วยภัยแล้ง

                   นสพ.ผู้จัดการ ลงข่าวอสฝล.พัฒนารันเวย์สนามบินใช้ปฏิบัติการฝนหลวง

                   www.magrood.com ลงข่าวอธิบดีเหินฟ้าปลูกป่าทางอากาศ 

                    หนังสือพิมพ์เวสเทิร์นนิวส์ ลงข่าวรายงานพิเศษ

กรมฝนหลวง และการบินเกษตร
ประกาศธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้รับ
อาสาสมัครดีเด่นภูมิภาคภาคใต้

       กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันพระบิดาฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พร้อมพิจารณา ๕ อาสาสมัครดีเด่น ๕ภาค โดยภาคใต้นั้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประกาศเป็นทางการว่า นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับภูมิภาคภาคใต้ นับเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล"อุ่มเอิบ"รับโล่รางวัลและปีกพิเศษพระราชทาน เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
วันพระบิดาฝนหลวงแห่งชาติ๑๔พฤศจิกายน๒๕๖๐
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ตัวแทนประชาราษฎร์วางพานพุ่ม

          กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเเกษตรและสหกรณ์ ประกาศและเรียนชิญ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วางพาพุ่มสดุดีพ่อหลวงรัชกาลที่๙ ณ ศูนย์ราชการ

          นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนองคฺกรอสาสมัครและประชาชนทั้งประเทศวางพานพุ่มราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร รัชกาลที่๙ เพื่อถวายพระเกียรติและพระปรีชาสามารถในศาสตร์พระราชาฝนหลวงแห่งพระบิดา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ส่วนราชการ อาสาสมัคร และประชาชน ๕,๐๐๐คน)

14 พฤศจืกายน วันพระบิดาฝนหลวง
ประธานฝนหลวงวางพานพุมที่ราชบุรี

      อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายพระราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร ศาสตร์พระราชาฝนหลวงแห่งชาติ

        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำที่ปรึกษา คณะทำงานและอาสาสมัครฝนหลวงวางพานพุ่มถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบวรนาถบพิตร ในวันพระบิดาฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารยิมเนเซี่ยมราชบุรี


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   รับพระราชทาน
ปีกฝนหลวงพิเศษในหลวงรัชกาลที่๙

     บ้านบ่อมะกรูดน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณตระกูลอุ่มเอิบรับปีกพระราชทานพิเศษ
     กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกาศว่า นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้รับพระกรุณาโดยพระบรมราชานุญาตมอบปีกฝนหลวงพิเศษ เป็นลำดับที่ ๔๗๙๒ เนื่องในวันฝนหลวงแห่งชาติ วันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ราชการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ร้อยวันแห่งความอบอุ่น   เป็นร้อย
แห่งความรักและร้อยความผูกพัน

                ร้อยวันที่อบอุ่น เป็นทุนร้อยแห่งรักและร้อยผูกพัน

    กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับนักศึกกษา การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 10คน ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับชาวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมพัฒนาระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับจังหวัด อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประทับใจ นำความรู้อย่างศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการจุดประกายต่อเกษตรกร และ ประชาชนทั่วไป บัดนี้ครบกำหนดลงพื้นที่จำนวน 100วันแล้ว บ้านบ่อมะกรูดต้องส่งกลับสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกลับสู่อ้อมอกของครอบครัว อ.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อาจารย์อุปถัมภ์ อ.วินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อาจารย์ผู้ช่วย ต่างพร้อมใจกันส่งลูกศิษย์กลับ ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจงประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ของการพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ เมื่อ 10พ.ย.60

กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธารามประชุม
ระดมจัดเเตรียมทิศทางวันกองทุน ๒๕พย.๖๐

        10พ.ย.60 เวลา 10.00น.เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเปิดประชุมเรื่องการจัดผ้าป่าวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน 25พ.ย.60 ณ วัดแก้วเจริญ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ตามรายละเอียดที่สรุปมาแล้ว ในโอกาสนี้ ได้ต้อนรับ ท่านปฏิพัทธ์ พวงแก้ว พัฒนาการอำเภอโพธารามคนใหม่ ทุกท่านมีความยินดี และจะทำงานกับท่านจนสุดความสามารถ ครับ ขอบคุณภาพ/ข่าว จาก กรรณิกา ณ บางช้าง

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำศาสตร์พระราชาฝนหลวง
บรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี2561-2564

      ประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 2561-2564 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำเรื่องศาสตร์พระราชาฝนหลวงเข้าสู่แผนพัฒนาเรื่องเกษตรสีเขียว เรื่องการทีองเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องภัยแล้ง และเรื่องการจัดการน้ำ

เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
จัดพิธีลอยกระทงกลางน้ำขอขมาแม่พระคงคา

       เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับนักศึกษามรภ.นครปฐม โดย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค กลุ่มอสม.นำโดย อ.เรไร ชุนเกษา อ.ขวัญเมือง แก้วขวัญ และ อสม.ดีเด่น อสม.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ผู้ช่วยสุมาลัย สันติภูมิโพธา จัดงานวันลอยกระทง อนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง จัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่มกันอย่างสนุกสนาน คนปลื้มสุดๆ ประธานกองทุนหมู่บ้านธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ  เมื่อ 3 พ.ย.60 ณ บ้านบ่อมะกรูด

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
สร้างแกนนำรุ่นใหม่ใช้เกษตรพอเพียง

            กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี58 ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค จัดอบรมวิถีชีวิตพอเพียงตามรอยพ่อหลวง โดยมีนักศึกษาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน และเกษตรกรตำบลบ้านฆัองทั้ง10หมู่บ้าน หลักการคือร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมการตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมประเมินผล การเรียนรู้วันนี้ ประกอบด้วย การทำสบู่ การปลูกสมุนไพร การทำปุ๋ยคอกชีวะภาพ การแปรรูปอาหารน้ำพริกปลาร้าปลอดสาร ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาร้าอบแห้ง และการผลิตบายศรีแบบโบราณ และการทำกระทงจากใบกล้วย ทั้งหมดคือ การลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน เพิ่มรายได้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ พร้อมอาหารปลอดสาร บ้านบ่อมะกรูดวันนี้พร้อมแล้ว ครัวไทย สู่ครัวโลกนวัตกรรมปลอดสารพิษ เมื่อ 31ตุลาคม2560 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด


ประชาชนจิตอาสาบ้านบ่อมะกรูดทั้ง  ๒ หมู่บ้าน
ปฏิบัติงานวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อร.๙

       ประวัติศาสตร์ต้องจารึก วันนี้ประชาชนจิตอาสามาจาก
       ลูกเสือชาวบ้าน
       อสฝล.(ฝนหลวง)
       อปพร.
       อสม.
       อส.พมจ
       ทสปช.
       ชรบ.
       และประชาชน่ทั่วไป มาเป็นอาสาสมัครเฉพาะกิจ ได้รับพระราชทานหมวก เสื้อ ผ้าพันคอ บัตรประจำตัว บัตรติดหน้าอก และผ้าคล้องแขนไว้ทุกข์ พร้อมถวายความเป็นจิตอาสาพระราชทาน
        กระผม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวเรไร ชุนเกษา นางบุญธรรม เพ็งพิน นางสวรินทร์ กูพตรา นางขวัญเมือง แก้วขวัญ นางสุมาลัย สันติภูมิโพธา นายมาโนช ชายา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประชาชนจิตอาสา จากบ้านบ่อมะกรูด 63 ม.7 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรีประจำจุดคัดกรอง ณ วัดเขาช่องพราน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ยินดีรับใช้ประชาชน ที่มาร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ ขอให้พระองค์สู่สวรรคาลัย ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มรุมาศวัดขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

เช้านี้ที่บ้านบ่อมะกรูด
ทำบุญตักบาตรให้พ่อ

             เช้านี้ที่บ้านบ่อมะกรูดรวมพลังทำบุญตักบาตรเพื่อพ่อสู่สวรรคาลัย

            กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประธานอปพร.จ.ราชบุรี และประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และผู้ช่วยสุมาลัย สันติภูมิโพธา นายอิสระ ผานาค รวมทั้งนักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม นำชาวบ้านตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 33รูป เป็นการลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูดของพระอาจารย์ศุภนิมิต เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมผาสุกวนิชสาขาตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯในรัชกาลที่๙ขอให้พระองค์สวรรคาลัย เมื่อเช้าวันที่25ตุลาคม2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดประชาชนจิตอาสากองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านบ่อมะกรูดซ้อมงานราชพิธีพระบรมศพ


      บ้านบ่อมะกรูดเตรียมงานพระราชพิธีสมพระเกียรติ 
      ประชาชนจิตอาสากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งก่อนปฏิบัติจริง ที่26ต.ค.60 ที่วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม 24ต.ค.60

เยาวชน"กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด" รวมพลัง
ช่วยงานนายอำเภอโพธารามจัดมอบสิ่งของพระราชทาน

            ประชาชนจิตอาสากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดระดมพลังช่วย
           
งานนายอำเภอโพธารามสมเกียรติยิ่ง

            เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดและนักศึกษามรภ.นครปฐม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10เป็นผู้รับชุดจิตอาสาเฉพาะกิจและคัดแยกให้ประชาชนจิตอาสาชาวโพธารามจังหวัดราชบุรี ในการสนับสนุนนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม จากการสนับสนุนของนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด หัวหน้าชุดคือนายอิสระ ผานาค ประธานเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยงานสำเร็จลงได้ด้วยดี ขอบพระคุณ ป.โจ้ ป.อาวุโสที่ทำการปกครองอำเภอโพธาราม ที่ใช้ทีมงานบ้านบ่อมะกรูดครับ และประสบความสำเร็จ เมื่อ 23ต.ค.60

กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมงานขาวดำ  พันโท ยุทธชัย วรรณะเรืองศรี

       ในนามของ
1.กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม
2.ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ
3.อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
4.อปพร.จังหวัดราชบุรี
5.สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
6.ดีเอสไอภาคประชาชน
7.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
8.เครือข่ายแผนชุมชนจังหวัดราชบุรี
9.หนังสือพิมพ์ภาค7

      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมนายเกษม แก้วบริสุทธิ์ และเครือข่ายร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ พันโทยุทธชัย วรรณะเรืองศรี เป็นคุณพ่อของนายยุทธพล วรรณะเรืองศรี คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลเจ็ดเสมียนและที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เมื่อ 15ตุลาคม2560 ณ ศาลาฌาปนสถานวัดเจ็ดเสมียน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน    บ้านบ่อมะกรูด
สร้างชุมชนตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙

         กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดเปิดหลักสูตรส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่๙

        เรียนท่านนายอำเภอโพธาราม นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่น นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายอิสระ ผานาค พร้อมนักศึกษา มรภ.นครปฐม และเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด เปืดหลักสูตรเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงดังนี้
1.ทำปุ๋ยคอกชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์ เศษใบไม้
2.แปรรูปปลาอบแห้งพลังแสงอาทิตย์
3.สมุนไพรไทย กับการดูแลสุขภาพ
4.ภูมืปัญญาการประดิษฐ์บายสีไทย
5.ผลิตน้ำยาล้างจาน เพื่อการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายครัวเรือน
มีเกษตรกร และชาวบ้านตำบลบ้าน่ฆ้อง ประมาณ 120ครัวเรือนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความดีตามรอยพ่อหลวงในวันนี้ เมื่อ 10ตุลาคม2560 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาตื รายงานจากบ้านบ่อมะกรูด
กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิบบ้านบ่อมะกรูด
เข้ากราบบังคมพระบรมศพฯที่สำนักพระราชวัง

        ข่าวบ้านบ่อมะกรูดวันนี้ 29-9-60

        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน อสม. อปพร. ทสปช. เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ สำนักพระราชวัง โดยกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และคณะกรรมการสนับสนุนพาหนะ อาหารอย่างดียิ่ง ผู้ประสานงาน ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.ขวัญเมือง แก้วขวัญ อ.เรไร ชุนเกษา และอ.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ออกอากาศบ้านบ่อมะกรูด

          วันนี้ที่บ้านบ่อมะกรูด 28 กันยายน 2560 รายการ เช้าใหม่  สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ออกอากาศข่าวหมู่บ้านบ่อมะกรูด เรื่องเปลี่ยนป่าช้าเป็นเศรษฐกิจชุมชน หรือป่าชุมชน เพื่อการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อ.วินัย คงนะภา อ.ขวัญเมือง แก้วขวัญ นายอิสระ ผานาค ชาวบ้านบ่อะกรูด และนักศึกษา มรภ.นครปฐม ณ สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน คลิบhttps://www.youtube.com/watch?v=9dBT6M1m8-o&app=desktop

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
รับการศึกษาดูงานกลุ่มแกนนำปทุมธานี

        แกนนำปทุมธานี 7 อำเภอ 150ท่าน รุมรัก รุมศึกษาดูงาน และรุมซื้อสินค้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

        ปลัดรุ่งนภา ไตรสารศรี ปลัดปกครองชำนาญการ จังหวัดปทุมธานี นำแกนนำ7อำเภอ 150ท่าน ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยมี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน และนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มรภ.นครปฐม ให้การต้อนรับ และบรรยายชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ 20 กันยายน 2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบพร้อมทีม
ร่วมสัมมนาผู้นำอปพร.ชาติ

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการ นายเดชธนา จันทร์นาคา อปพร.ทม.รบ.เดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้นำอปพร.ระดับประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมระดับ 76จังหวัดและกทม.กับการเฝ้าระวังความปลอดภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากน้ำมือมนุษย์ จากการก่อการร้าย และยาเสพติด โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมปภ.เปิดงานและบรรยายพิเศษ 18-20 กันยายน2560 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน 

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลคลองปราบ

       รถด่วนสุราษฎร์ธานีนำเครือข่ายเยี่ยมเยียนหมู่บ้านแห่งความรัก แห่งความสุข และความสำเร็จ

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อ.วินัย คงนะภา นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด นักศึกษา การพัฒนาชุมชน มรภ.นครปฐม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลคลองปราบ นำโดย นายวรรณไชย เลี้ยงสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 60ท่าน ศึกษาชุมชนเข้มแข็ง และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ 13กันยายน2560 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนwww.magrood.comรายงานเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด
ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้อง

    เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องสำเร็จ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเป็นชาวบ้านบ่อมะกรูด เพื่อขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ตามยุทธศาสตร์ ความปลอดภัย ความสะอาด และปลอดยาเสพติด เมื่อ 9 / 9 /60 ณ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง

เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดหมู่ที่๗
ยกพลร่วม สุวรรณ ศรีนาค พัฒนาวัดตำบลบ้านฆ้อง


      เยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นำโดยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ และนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภ้ฏนครปฐม ลงพื้นที่พัฒนาวัดบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม อย่างเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนโครงการความปลอดภัย ความสะอาด และปลอดยาเสพติด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ม.7 ต.บ้านฆ้อง จับมือ อิสระ ผานาค ตัวแทนเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านฆ้อง ดำเนินการสู่การลดปัญหาหมู่บ้าน /ตำบล เมื่อ 8 ก.ย.60 ณ วัดบ้านฆ้อง

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดตกลงให้
ร่วมเทศบาลบ้านฆ้อง ก่อตั้งสภาเยาวชนตำบล

        บ่อมะกรูดวันนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนประกาศรวมพลังก่อตั้งสภาเยาวชน

       กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง โดยฝ่ายกองการศึกษา ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านฆ้องอำเภอโพธาราม เพื่อสนับสนุนท่านนายกประเสริฐ ทองสาด และปลัดสนิท ศรีอุ่นศรี เพื่อให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางพัฒนาคนสู่นวัตกรรมอีเล็คโทรนิคในยุคดิจิตอลไทยแลนด์4.0ผลการประชุมประสบความสำเร็จ เด็กและเยาวชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด พร้อมแล้วที่จะร่วมกับเทศบาลบ้านฆ้องขับเคลื่อนแบบมีพลัง มุ่งเน้นโครงการตำบลปลอดภัย ตำบลสะอาด และตำบลปลอดยาเสพติดเมื่อ 1ก.ย.60 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

แกนนำบ้านบ่อมะกรูด ธัมมสัญญ์
ประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี

           แกนนำหมู่บ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด มีที่นั่งเกียรติยศประชุมประจำเดือนจังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและการม