1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 93  > >>

Oct 23, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 23, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 15, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Oct 15, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 28, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Sep 23, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

  

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com Tel 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ086-7505657

                       "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."

                                              


อรรณพ เพ็ชรวิเศษ  หนุนมังกร ๑
สร้างค่ายอบรมทางน้ำเครืออปพร.   
นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ อดึต รองอธิบดีกรมปภ.และ ผช.ปลัดกระทรวงไอซีที เดินทางเยี่ยม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.ที่บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ พร้อมกับ ประชุมกองเลขานุการชมรมอปพร.ผลักดันในการเป็นค่ายฝึกอบรมทางน้ำ ดูตามสถานการณ์ อปพร.จะเป็นผูสร้างตำนานศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


กฤตยา เยี่ยม ธัมมสัญญ์        นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์  ปภ.จน..ราชบุรี พร้อมกับ เดชา เรืองอ่อน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เยี่ยมให้กำลังใจ มังกร๑ ที่ประสบอุบัติเหตุ รถตกเขาที่พังงา เป็นการให้กำลังใจ อปพร.จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

หมู่๓ แม่รำพึง บางสะพาน
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
      
นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ  ที่ปรึกษา เครือสหวิริยา นายถาวร คณานับ กรรมการผจก. บ. ท่าเรือประจวบ จก. นายพีรพงษ์ ฉายสุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำแกนนำชุมชน ๘๐ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ความยากจน  ชุมชนเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปลาร้าปลอดสาร วิสาหกิจชุมชน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


สว่าง๑นำนักรบกู้ภัย
เยี่ยมมังกร๑ราชบุรี   
วิไล วงศ์ประเสริฐ สว่าง๑ มูลนิธิการกุศลธรรมสถานสว่างราชบุรี นำสมาชิกกู้ภัยสว่างราชบุรี ครึ่งร้อย เยี่ยมมังกร๑ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุตกเขาที่พังงา ยังความปลาบปลื้มทั้งผู้เยี่ยม และผู้ถูกเยี่ยม เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 

 


ธัมมสัญญ์ ขยายปีกมังกร
สู่ศูนย์มังกรลาดพร้าว ๐๑


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ราชบุรี เติมเต็มพร้อมเทรนนิ่ง ศูนย์มังกรลาดพร้าว ๐๑ ชุดอาสาสมัครปราบปรามยาเสพติดเขตลาดพร้าว กทม.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม เสริมเขี้ยวเล็บ กฎหมาย วิชาการ ยุทธศาสตร์การทำงาน ที่ใช้ประสบการณ์มังกร๑ เป็นหลัก ระดมคน ยุทธศาสตร์ การเสาะหางบประมาณ และการจัดการ ในโอกาสนี้ มังกร๑ มอบเรือยางเคลื่อนที่เร็ว ๑ลำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย อีก๑ลำ เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 
 
แกนนำบ้านบ่อมะกรูด เสนอทางออก
ยาเสพติดที่ประชุมประจำเดือนราชบุรี
  

    แกนนำบ้านบ่อมะกรูด นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำข้อมูลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน๒๕๕๗ รายงานที่ประชุมประจำเดือน อย่างเผ็ดร้อน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดี กับ กำนันสยาม มุกดา กำนันตำบลบ้านฆ้อง ที่ได้รับโล่รางวัลปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นปี๒๕๕๗ ประชุมสองรอบ รอบแรกส่วนราชการทุกสำนักงาน และรอบสอง ประชุมความมั่นคง โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประชุมทั้ง๒รอบ เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี รายงาน

เครือข่าย DSI ภาคประชาชน
จัดสภากาแฟท้องที่ทองผาภูมิ


      
นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นายถนอมพล ดอนไพรวัน หัวหน้าปภ.สาขาทองผาภูมิ นางสาวสุดาวีร์ ทองศรี เจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และเป็นคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี (สปช.) นายเฉลิมชน คงสมใจ แกนนำศตส.ภาคประชาชน นายพีระยุทธิ์ ประทีปะผลิน ประธานชุมชนเขตหลักสี่และเขตกทม. นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ แกนนำเครือข่าย DSI ภาคประชาชน นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกทต.นางลือ จังหวัดชัยนาท นางนันทพันธ์ ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญลาภ ศรีจันทร์ แกนนำ DSI / ศตส.ภาคประชาชนจังหวัดสระแก้ว กำนันไพโรจน์ กิตรจำเริญ กำนันตำบลปิล็อก เรื่องที่สนทนาในเวที คือเรื่องการค้ามนุษย์ แรงงานเถื่อน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ความมั่นคงภูมิภาค อาชญากรรมอื่นๆ โดยนายอำเภอได้มอบป้ายดีเอสไอให้เครือข่ายท้องที่-ท้องถิ่น อย่างอบอุ่น ต้องขอขอบคุณ นายถนอมพล ดอนไพรวัน หน.ปภ.สาขากาญจนบุรี ที่ประสานงานและเป็นเจ้าภาพสภากาแฟระดับ๕ดาว อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณ นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.จังหวัดกาญจนบุรี ดูแลคณะอย่างเข้มแข็ง ขอบคุณ ที่พักองค์การทหารผ่านศึกทองผาภูมิ อนุเคราะห์ที่พักครึ่งราคา เมื่อ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงานอบต.สวนแตง  แกนแรงสุด
บุกถ้ำบ้านบ่อมะกรูด ดูงาน
"ครอบครัวอบอุ่น"      อบต.สวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายบัวลา กลิ่นหอม และสมาชิก อบต.สวนแตง พร้อมแกนนำ ๑๐๐ ชีวิต ซึ่งเป็นสถาบันครอบครัว ดูงานครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ สังคมเป็นสุข ของบ้านบ่อมะกรูด เพื่อสร้างสถาบันในอบต.สวนแตง โดยการต้อนรับของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ที่ปรึกษาชุมชน นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ ประธานอปพร.เทศบาลเมืองบ้านโป่ง และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ปี๒๕๕๖ เรื่องที่ศึกษานอกจากสถาบันครอบครัว ยังมีเรื่องโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทูบีนัมเบอร์วัน สภาองค์กรชุมชนตำบล ยุติธรรมชุมชน เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    มังกร๑
มอบเรือเร็วประธานบางกะปิ     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานชมรมอปพร.และประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย มอบเรือเร็ว ๒ ลำให้เครือข่ายอปพร.เขตบางกะปิ ผู้รับมอบคือ นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานอปพร.เขตบางกะปิ และเลขานุการอปพร.กทม. นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งคณะอปพร.กทม.ต่างชื่นชม มังกร๑ ที่ให้โอกาส อปพร.กทม.ทำงานอย่างเต็มความสามารถ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมอปพร.แห่งประเทศไทย บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน

 
 
๕นักศึกษาปริญญาเอกศิลปากรนครปฐม
วิจัยอาชีพวิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอด
สาร
บ้านบ่อมะกรูดธนาคารธกส.สนับสนุน
  
ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด สนับสนุนโดยธนาคาร ธกส.สาขาโพธาราม ดังกระหึ่มสินค้าชุมชนแล้ว เมื่อ มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม ส่งนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน ๕ ท่านลงพื้นที่วิจัยวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เพื่อศึกษาปลาร้าปลอดสาร ภูมิปัญญาหลายร้อยปีของห่มู่บ้าน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของหมู่บ้านมาโดยตลอด ปัจจุบันนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ได้นำสมาชิกพัฒนาฐานะ เป็นสินค้าส่งออกอย่างเพิ่มคุณค่าทั้งอาหารปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านสาธารณสุข ด้านการตลาด และการนำเงินตราเข้าชุมชนและประเทศ นักศึกษาปริญญาเอก นักศึกษาปริญญาเอก 5 คน จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 6 รายชื่อนักศึกษา (1) นางสาวจิราพร  ไชยเชนทร์  (2) นางสาวฐิตินันท์ ภควัตตระการ  (3) นางสาวลัลนา  วงษ์ประเสริฐ  (4) นางมาลัย  ทองสิมา  และ (5) นางศุภร  เสาวัง สาขาพัฒนศึกษา โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 

 แกนนำบ้านเกาะสุวินทวงศ์ ๗
บุกศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด    
แกนนำชุมชนบ้านเกาะ ซอยสุวินทวงศ์ ๗ เขตมีนบุรี กทม.โดยการนำของ นายอารี เสมสมบูรณ์ ประธานชุมชน และ นายปรีชา เสมสมบูรณ์ ประธานโครงการ SML พร้อมคณะกรรมการชุมชนจำนวน ๕๐ชีวิต ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน วิสาหกิจชุมชนปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด การแก้ไขปัญหายาเสพติด อสม. และสภาองค์กรชุมชนตำบล โดยมีการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้น และปลูกฝังความปรองดอง เป็นบ้านพี่บ้านน้อง โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี ศตส.ปชช. นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานอปพร.เขตบางกะปิ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

แกนนำ/ จนท.อบจ.ลำพูน
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด


      นางสาวสุทธินี สุริยะกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน นำคณะแกนนำเทศบาลเมืองลำพูน และคณะอบจ.ลำพูน โดยการสนับสนุนของ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน โดยคณะมี ๑๐๐ท่าน มาเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด ดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาองค์กรชุมชนตำบล โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ  ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย คงนะภา วิทยากรชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป อย่างสนุกและได้สาระสุดๆ เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์
สสจ.นครปฐมเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด 
  นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นำคณะเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา รองประธานชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป เรื่องวิสาหกิจชุมชน ปลาร้าปลอดสาร การรวมกลุ่ม การดำเนินงาน งบประมาณ และการจัดการ เป็นไปตามเจตนารมย์ของวิสาหกิจชุมชน การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน จัดผลกำไรสู่สมาชิก ผู้ด้อยโอกาส ตนป่วย และคนพิการ การผลิตที่มีคุณภาพ การจำหน่ายที่ไม่แสวงผลกำไรในชุมชนมากนัก วัตถุดิบชุมชน เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธกส.โพธารามปลื้มบ้านบ่อมะกรูดเสริม
สองล้านสร้างวิสาหกิจปลาร้าปลอดสาร


   
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นำคณะผู้สื่อข่าวเข้าชมความก้าวหน้าโครงการอาคารวิสาหกิจปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด โดยการสนับสนุนของ ธนาคาร ธกส.สาขาโพธาราม จุดยืนของวิสาหกิจที่นี่คือ วัตถุดิบอยู่ในชุมชน คณะกรรมการ ๑๕ ท่านเป็นผู้ผลิต และออกจำหน่าย โดยให้อาหารปลอดภัย สะอาด พร้อมกับออกเป็นครัวโลกได้ ขณะนี้ก่อสร้างในเนื้อที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เป็นอาคารขนาดใหญ่ สองชั้นเพื่อรองรับการผลิตและการจัดเก็บอาหารคุณภาพ ชื่อ ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐ โทร.086-7505657 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 

 


ปปส.จัดหนักแผน๕ปี   ระดมเครือข่าย
บ้านบ่อมะกรูดประชาพิจารณ์แผนชาติ
     
สำนักงาน ปปส. เปิดประชาพิจารณ์แผน ๕ ปีคือ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยมีทั้งส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนภาคกลาง ประกอบด้วย ภาค ๑ ภาค๒ ภาค๗ และกทม. ในภาค๗ แกนนำประกอบด้วย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จากบ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี นายธวัชชัย โชคชัยเฉลิมวงศ์ จากนครปฐม นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี จากโพธาราม นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ จากเจ็ดเสมียน นอกจากนั้น มีนันทพันธ์ จากสมุทรปราการ ประธาน มณี จากกทม. เข้าร่วมอย่างคับคั่ง สาระสำคัญ คือประเด็นการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการแก้ไขยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ การร่วมมือระหว่างภาครัฐ และประชาชน การแก้กฎหมายที่สำคัญในการถือครอง เป็นที่เรียบร้อย เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กทม. สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประกอบเรือเร็ว
มอบเรือวางเครือข่ายช่วยภัยพิบัติ


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศรคีรี บัวแจ้ง มังกร๒๑ ศูนย์มังกรหนองพันจันทร์ นางกัลยา หลวงวิเศษ มังกร๘ ศูนย์มังกรเทศบาลเมืองบ้านโป่ง นายพงศ์ศักดิ์ หุตจิตต์ มังกร ๑๘ ศูนย์มังกรคุ้งน้ำวน นายชนาธิป ชูชัยโชติช่วง มังกร ๒๗ ศูนย์มังกรบ้านคา นายณัฐยุทธ ร่มโพรีย์ มังกร๑๗ ศูนย์มังกรบ้านบึง ร่วมเตรียมพร้อมประกอบเรือ รับมอบเรือ เปิดศูนย์มังกร เตรียมการช่วยเหลือผู้ประบภัยในทุกภาคแล้ว รวมทั้งกองเรือครัวอาหารเคลื่อนที่เร็ว เตรียมจัดกองเรือมอบให้พี่น้องเครือข่ายภาคใต้และภาคเหนือ เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

กฐินเอื้ออาทร๓๓๗วัด  คณะมังกร๑
นำทอดที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

    คณะกรรมการกฐินเอื้ออาทร๓๓๗วัด ซึ่งเป็นตัวแทนท่านอาจารย์วิจารย์ เตียวสุวรรณ เปิดประชุมคณะกรรมการบริหาร เลือกนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นผู้ช่วยประธานอำนวยการ ด้านรับผิดชอบ ให้ดูแลเขตตั้งกองกฐิน การจราจร การรับแจ้งหรือสั่งจองกฐินปี๒๕๕๗ การดุแลการเงินกองอำนวยการ และการจัดการตามประธานร้องขอ ตั้ง ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ เป็นฝ่ายประสานงาน โยก สิรภัทร ว่องกุศลกิจ เป็นฝ่ายจัดหารายได้ ตั้ง นายก กู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ เป็นที่ปรึกษา ในส่วนอื่นๆให้คงเดิม มอบอำนาจให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จัดการคณะทำงานจนเสร็จการ ทอด ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์จุฬาภรณ์ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักข่าว สื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน(ประชุมเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านอาจารย์วิจารณ์ เตียวสุวรรณ)

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพเครือข่ายอปพร.เคารพศพอปพร.ลาดพร้าวเสียชีวิต ณวัดสาครสุ่นประชาสรรค์   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายสมบูรณ์ พันสา ตรวจการณ์๑ เลขาธิการอปพร.แห่งประเทศไทย นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ นายศรคีรี บัวแจ้ง นายชนาธิป ชูชัยโชติช่วง ประสานงาน ร่วมกับ นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานอปพร.เขตบางกระปิ นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ประธานอปพร.เขตดอนเมือง นายเปรมชล ศรีญรัตน์ ประธานอาสาสมัครต้านยาเสพติดเขตลาดพร้าว พร้อมกับพี่น้องอปพร.เขตลาดพร้าว ร่วมตั้งกองเกียรติยศ เคารพศพนายรัชชานนท์ แก้วงาม อปพร.เขตลาดพร้าว เป็นลูกชาย นายมานพ แก้วงาม ประธานอปพร.เขตลาดพร้าว เครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย มอบหรีดดอกไม้สด และเงินช่วยเหลือ เป็นไปอย่างเศร้าโศกอาลัย เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน

มังกร๑นำทีมไกล่เกลี่ยครอบครัวพิพาท
ช่วยไฟไหม้/ซื้อบ้าน/อัศจรรย์มีนกเงือก
นำร่องจับปรองดองที่บ้านพักอิงภูรีสอร์ท
   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และกรรมการสรรหาสปช.แห่งชาติจังหวัดราชบุรี นำคณะ ประกอบด้วย นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ เดินทางไปจังหวัดนครนายก เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง นายกู้ตระกูล และ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ในการขัดแย้งจนจะแยกทางกัน ผลปรากฎว่าขณะที่ปรับความเข้าใจอยู่นั้น อยู่ๆก็มีนกเงือก ๑ คู่บินมาเกาะต้นไม้หน้าที่พักพอดี เป็นสัญญาณด้านบวกว่า นกเงือก มีผัวเดียวเมียเดียว เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว ทั้งคู่ก็รีบเดินทางมาช่วยไฟไหม้ที่ซอย ๑๐๑ เขตพระโขนง กทม.และแก้เคล็ดด้วยการซื้อบ้าน ๒ หลัง ราคา๑แสนบาท จากนครนายกมาที่ พุทธสถาน ๑๕๐ ไร่ ปลูกรักกันด้วยความชื่นมื่น มังกร๑ พร้อมคณะได้ประสานจนเป็นที่สำเร็จ เมื่อ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อิงภูรีสอร์ท นครนายก สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด
ปราบยาเสพติดรบชนะจนเป็นกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)
    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และเป็นแกนนำบ้านบ่อมะกรูด หนึ่งเดียวของภาคประชาชน ได้รับเกียรติเป็นกรรมการสรรหาสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ประธานกกต.จังหวัดราชบุรี นายอาคม นิตยากรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี ประชุมกลั่นกรองผู้สมัครไปจนถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และจะคัดเลือกให้ครบ ๕ คนในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัคร ๒๕ ท่าน โดยที่ประชุม มีนายกิตติพงศ์ บริบูรณ์ ผอ.กกต.จ.ราชบุรี เป็นเลขานุการ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอบจ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน
 

 

 


ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต๗
จัดสัปดาห์ปลอดภัยที่ราชบุรีปี๕๗
     นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ นายณรงค์ คลองชนม์ รองผวจ.ราชบุรี และ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี  เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ปี๒๕๕๗ "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน" ซึ่งงานนี้บูรณาการความปลอดภัยในทุกองค์กร อปพร.จังหวัดราชบุรี และเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร้อยสายใยคณะทำงานระดับชาติ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแนบแน่นแบบมีพลัง ขอขอบคุณท่านผอ.สิทธินิจ บุณยะสง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต๗ ที่ประสานงานร่วมเครือข่ายอปพร.จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
 
เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน แรง
ธัมมสัญญ์รับเป็นแกนประสานราชบุรี
จัดการผู้ค้ามนุษย์และแรงงานผิดกม.