1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 92  > >>

CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

  

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com Tel 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ086-7505657

                       "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."

                                              
 

แกนนำ/ จนท.อบจ.ลำพูน
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด


      นางสาวสุทธินี สุริยะกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำพูน นำคณะแกนนำเทศบาลเมืองลำพูน และคณะอบจ.ลำพูน โดยการสนับสนุนของ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกอบจ.ลำพูน โดยคณะมี ๑๐๐ท่าน มาเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด ดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาองค์กรชุมชนตำบล โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ  ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นายวินัย คงนะภา วิทยากรชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ แม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวฯให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป อย่างสนุกและได้สาระสุดๆ เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์
สสจ.นครปฐมเยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด 
  นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นำคณะเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา รองประธานชุมชน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป เรื่องวิสาหกิจชุมชน ปลาร้าปลอดสาร การรวมกลุ่ม การดำเนินงาน งบประมาณ และการจัดการ เป็นไปตามเจตนารมย์ของวิสาหกิจชุมชน การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน จัดผลกำไรสู่สมาชิก ผู้ด้อยโอกาส ตนป่วย และคนพิการ การผลิตที่มีคุณภาพ การจำหน่ายที่ไม่แสวงผลกำไรในชุมชนมากนัก วัตถุดิบชุมชน เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธกส.โพธารามปลื้มบ้านบ่อมะกรูดเสริม
สองล้านสร้างวิสาหกิจปลาร้าปลอดสาร


   
นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด นำคณะผู้สื่อข่าวเข้าชมความก้าวหน้าโครงการอาคารวิสาหกิจปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด โดยการสนับสนุนของ ธนาคาร ธกส.สาขาโพธาราม จุดยืนของวิสาหกิจที่นี่คือ วัตถุดิบอยู่ในชุมชน คณะกรรมการ ๑๕ ท่านเป็นผู้ผลิต และออกจำหน่าย โดยให้อาหารปลอดภัย สะอาด พร้อมกับออกเป็นครัวโลกได้ ขณะนี้ก่อสร้างในเนื้อที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด เป็นอาคารขนาดใหญ่ สองชั้นเพื่อรองรับการผลิตและการจัดเก็บอาหารคุณภาพ ชื่อ ปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐ โทร.086-7505657 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 

 


ปปส.จัดหนักแผน๕ปี   ระดมเครือข่าย
บ้านบ่อมะกรูดประชาพิจารณ์แผนชาติ
     
สำนักงาน ปปส. เปิดประชาพิจารณ์แผน ๕ ปีคือ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยมีทั้งส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนภาคกลาง ประกอบด้วย ภาค ๑ ภาค๒ ภาค๗ และกทม. ในภาค๗ แกนนำประกอบด้วย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จากบ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี นายธวัชชัย โชคชัยเฉลิมวงศ์ จากนครปฐม นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี จากโพธาราม นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ จากเจ็ดเสมียน นอกจากนั้น มีนันทพันธ์ จากสมุทรปราการ ประธาน มณี จากกทม. เข้าร่วมอย่างคับคั่ง สาระสำคัญ คือประเด็นการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการแก้ไขยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ การร่วมมือระหว่างภาครัฐ และประชาชน การแก้กฎหมายที่สำคัญในการถือครอง เป็นที่เรียบร้อย เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ประตูน้ำ กทม. สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประกอบเรือเร็ว
มอบเรือวางเครือข่ายช่วยภัยพิบัติ


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศรคีรี บัวแจ้ง มังกร๒๑ ศูนย์มังกรหนองพันจันทร์ นางกัลยา หลวงวิเศษ มังกร๘ ศูนย์มังกรเทศบาลเมืองบ้านโป่ง นายพงศ์ศักดิ์ หุตจิตต์ มังกร ๑๘ ศูนย์มังกรคุ้งน้ำวน นายชนาธิป ชูชัยโชติช่วง มังกร ๒๗ ศูนย์มังกรบ้านคา นายณัฐยุทธ ร่มโพรีย์ มังกร๑๗ ศูนย์มังกรบ้านบึง ร่วมเตรียมพร้อมประกอบเรือ รับมอบเรือ เปิดศูนย์มังกร เตรียมการช่วยเหลือผู้ประบภัยในทุกภาคแล้ว รวมทั้งกองเรือครัวอาหารเคลื่อนที่เร็ว เตรียมจัดกองเรือมอบให้พี่น้องเครือข่ายภาคใต้และภาคเหนือ เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

กฐินเอื้ออาทร๓๓๗วัด  คณะมังกร๑
นำทอดที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

    คณะกรรมการกฐินเอื้ออาทร๓๓๗วัด ซึ่งเป็นตัวแทนท่านอาจารย์วิจารย์ เตียวสุวรรณ เปิดประชุมคณะกรรมการบริหาร เลือกนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นผู้ช่วยประธานอำนวยการ ด้านรับผิดชอบ ให้ดูแลเขตตั้งกองกฐิน การจราจร การรับแจ้งหรือสั่งจองกฐินปี๒๕๕๗ การดุแลการเงินกองอำนวยการ และการจัดการตามประธานร้องขอ ตั้ง ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ เป็นฝ่ายประสานงาน โยก สิรภัทร ว่องกุศลกิจ เป็นฝ่ายจัดหารายได้ ตั้ง นายก กู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ เป็นที่ปรึกษา ในส่วนอื่นๆให้คงเดิม มอบอำนาจให้นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ จัดการคณะทำงานจนเสร็จการ ทอด ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์จุฬาภรณ์ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักข่าว สื่อชุมชนwww.magrood.com รายงาน(ประชุมเมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านอาจารย์วิจารณ์ เตียวสุวรรณ)

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำทัพเครือข่ายอปพร.เคารพศพอปพร.ลาดพร้าวเสียชีวิต ณวัดสาครสุ่นประชาสรรค์   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายสมบูรณ์ พันสา ตรวจการณ์๑ เลขาธิการอปพร.แห่งประเทศไทย นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ นายศรคีรี บัวแจ้ง นายชนาธิป ชูชัยโชติช่วง ประสานงาน ร่วมกับ นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานอปพร.เขตบางกระปิ นายเฉลิมพล อุตรัตน์ ประธานอปพร.เขตดอนเมือง นายเปรมชล ศรีญรัตน์ ประธานอาสาสมัครต้านยาเสพติดเขตลาดพร้าว พร้อมกับพี่น้องอปพร.เขตลาดพร้าว ร่วมตั้งกองเกียรติยศ เคารพศพนายรัชชานนท์ แก้วงาม อปพร.เขตลาดพร้าว เป็นลูกชาย นายมานพ แก้วงาม ประธานอปพร.เขตลาดพร้าว เครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย มอบหรีดดอกไม้สด และเงินช่วยเหลือ เป็นไปอย่างเศร้าโศกอาลัย เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน

มังกร๑นำทีมไกล่เกลี่ยครอบครัวพิพาท
ช่วยไฟไหม้/ซื้อบ้าน/อัศจรรย์มีนกเงือก
นำร่องจับปรองดองที่บ้านพักอิงภูรีสอร์ท
   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี และกรรมการสรรหาสปช.แห่งชาติจังหวัดราชบุรี นำคณะ ประกอบด้วย นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นางสาวกัลยา หลวงวิเศษ นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ เดินทางไปจังหวัดนครนายก เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระหว่าง นายกู้ตระกูล และ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ในการขัดแย้งจนจะแยกทางกัน ผลปรากฎว่าขณะที่ปรับความเข้าใจอยู่นั้น อยู่ๆก็มีนกเงือก ๑ คู่บินมาเกาะต้นไม้หน้าที่พักพอดี เป็นสัญญาณด้านบวกว่า นกเงือก มีผัวเดียวเมียเดียว เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว ทั้งคู่ก็รีบเดินทางมาช่วยไฟไหม้ที่ซอย ๑๐๑ เขตพระโขนง กทม.และแก้เคล็ดด้วยการซื้อบ้าน ๒ หลัง ราคา๑แสนบาท จากนครนายกมาที่ พุทธสถาน ๑๕๐ ไร่ ปลูกรักกันด้วยความชื่นมื่น มังกร๑ พร้อมคณะได้ประสานจนเป็นที่สำเร็จ เมื่อ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อิงภูรีสอร์ท นครนายก สำนักข่าวสื่อชุมชน www.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด
ปราบยาเสพติดรบชนะจนเป็นกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)
    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และเป็นแกนนำบ้านบ่อมะกรูด หนึ่งเดียวของภาคประชาชน ได้รับเกียรติเป็นกรรมการสรรหาสมาชิก สภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ประธานกกต.จังหวัดราชบุรี นายอาคม นิตยากรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี ประชุมกลั่นกรองผู้สมัครไปจนถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๗ และจะคัดเลือกให้ครบ ๕ คนในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัคร ๒๕ ท่าน โดยที่ประชุม มีนายกิตติพงศ์ บริบูรณ์ ผอ.กกต.จ.ราชบุรี เป็นเลขานุการ เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอบจ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน
 

 

 


ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต๗
จัดสัปดาห์ปลอดภัยที่ราชบุรีปี๕๗
     นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ นายณรงค์ คลองชนม์ รองผวจ.ราชบุรี และ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี  เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ปี๒๕๕๗ "วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน" ซึ่งงานนี้บูรณาการความปลอดภัยในทุกองค์กร อปพร.จังหวัดราชบุรี และเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร้อยสายใยคณะทำงานระดับชาติ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแนบแน่นแบบมีพลัง ขอขอบคุณท่านผอ.สิทธินิจ บุณยะสง ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน เขต๗ ที่ประสานงานร่วมเครือข่ายอปพร.จังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
 
เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน แรง
ธัมมสัญญ์รับเป็นแกนประสานราชบุรี
จัดการผู้ค้ามนุษย์และแรงงานผิดกม.

    เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน โดย นางสาวน้ฐพร บุญยะกร ผอ.เครือข่ายฯประสานงานเครือข่ายทั้งประเทศ สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษ "การป้องกันและการสร้างความเข้มแข็งด้านการค้ามนุษย์ภาคประชาชน"โดยไปดูงานศูนย์ประสานงานบริหารข้อมูลแรงงานอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการบริหารข้อมูลแรงงานต่างด้าว เพื่อการบริหารจัดการแรงงานประมงตำบลแสมสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวคิดเฝ้าระวัง พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน ในโอกาสนี้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้รับการสนับสนุนให้เป้นผู้ประสานงานภาคกลางและจังหวัดราชบุรี โดยมีนายยุทธพล เรืองศรี เป็นผู้ช่วยประสานงาน นางสาวดวงพร เพิ่มสิทธิ์ เป้นประชาสัมพันธ์ เมื่อ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมไอยราแกรนด์พัทยา จังหวัดชลบุรี
  

แกนนำหนองแขมกทม.๑๐๐ ท่าน
ดูงานแก้ยาเสพติดบ้านบ่อมะกรูด


   นางสุภาวดี เทพโกษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม กทม.นำคณะ ๑๐๐ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ร.ต.ต.ชัยกร จิตรคำ วิทยากร นายวินัย คงนะภา วิทยากร นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในการสร้าง คน กระบวนการแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการจัดการชุมชน ๔ ชั่วโมง ที่ชาวหนองแขมได้รับเต็มอิ่ม เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


๕๐นักรบอปพร.บางขุดเรียนรู้
นักรบมังกร๑ที่บ้านบ่อมะกรูด


     
นายโสภณ ผลดีนานา  หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นำนักรบชุดดำ อปพร.บางขุด ๕๐นาย ศึกษาดูงานระบบการทำงานของ มังกร๑ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ประสานงานอปพร.ในพื้นที่จังหวัด ปฏิบัติการในทุกๆด้านเช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเฝ้าระวังภัยพิบัติแห่งชาติ ความมั่นคงในคดีพิเศษ เช่นการค้ามนุษย์-แรงงานเถื่อน ยาเสพติด บุกรุกป่าสงวน สิ่งแวดล้อม การต้มตุ๋น การละเมิดลิขสืทธิ์ จนถึงอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ในเวลาสงบจะอบรมทบทวนให้อปพร.มีความพร้อม และเข้มแข็งตลอดเวลา เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการประสานงานอปพร.จังหวัดราชบุรี บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

๕เสือสรรหาสปช.ประกาศ
รับสมัคร คนดีศรีเมืองราช

    
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผวจ.ราชบุรี นายสุเทพ โกมลภมร ประธานกกต.จังหวัดราชบุรี นายอาคม นิตยากรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี  ทั้ง๕ ท่านเปิดประชุมคณะกรรมการสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.เพื่อคัดเลือกคนที่เข้ามาสมัครเป็น สปช.จำนวน ๕ท่าน โดยที่ประชุมได้เลือกนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา สปช.จังหวัดราชบุรี พร้อมกับแก้ไขกรอบการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมตึกอบจ.ราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาคิ www.magrood.com รายงาน


โอสถสภานำกลุ่มอาชีพศึกษา
วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด

    
หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ประธานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน และนายวินัย คงนะภา วิทยากรชุมชน ต้อนรับคณะกลุ่มอาชีพจากบริษัทโอสถสภาเต็กเฮงหยูจำกัด นำโดย คุณเหมียว ณัฐกฤตา สุภีคำ ผู้ประสานงาน นายประจักษ์ ลือฉาย ประธานกลุ่มรักแพงแบ่งปัน กุสินารายณ์ พร้อมสมาชิกหลายกลุ่ม มาศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด โดยเฉพาะปลาร้าปลอดสารบ้านบ่อมะกรูด การจัดการองค์กร เงินทุน และการเอื้ออาทรอย่างเต็มอิ่ม ต้องขอขอบคุณ คุณเจษฎา มิ่งสมร ที่มอบพระเครื่องหลวงพ่อโสธร จากฉเชิงเทรา ให้ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ และขอบคุณคณะดูงานที่มอบของที่ระลึกอย่างล้ำค่า และขอบพระคุณ บริษัท โอสถสภาเต็กเฮงหยู จำกัด ที่สนับสนุนชุมชนสร้างกลุ่ม สร้างอาชีพ และสร้างรายได้สู่สังคม เราสัญญาว่าจะเป็นเครือข่ายกันตลอดไป เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


อสม.อบต.หนองบัว กาญจนบุรี
ศึกษาดูงานอสม.บ้านบ่อมะกรูด

     
นายอภัย เหมือนชู และนายไพเราะ จิตรวงศ์ สองรองนายกอบต.หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคุณหมอ กนกวรรณ เงินงาม รพสต.หนองบัว นำอสม.ตำบลหนองบัว ๑๐๐ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ร.ต.ต.ชัยกร จิตรคำ นายวินัย คงนะภา วิทยากรชุมชน ให้การต้อนรับ เป้นการแลกเปลี่ยนที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยสาระการทำงานร่วมของอสม.ทั้ง๒พื้นที่ เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์/ครูรจนกร/แน่งน้อย
จัดหนักถล่มเครือข่ายยาเสพติด


    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี น.อ.รจนกร ปุยติ และ อ.แน่งน้อย สง่าพล ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตมีนบุรี กทม.ลงพื้นที่ ๓พื้นที่เป้าเหมาย คือ ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนออมทรัพย์ มีประชาชนเฝ้ารอคณะมังกร๑ เข้าขย่มเครือข่ายยาเสพติดอย่างถอนรากถอนโคน โดยพลังของชุมชน เริ่ม ๙.๐๐-๑๘.๐๐น. ณ ที่สุดท้าย ชุมชนออมทรัพย์ ร่มเกล้าซอย๕ เขตมีนบุรี กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


DSI ภาคประชาชนจังหวัดราชบุรี
ร่วมเครือข่ายระดมแผน๕๘ที่
อมารี


   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ประสานงานเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน และนายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ นางสาวนฐพร บุณยะกร ผอ.เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน พร้อมกับเครือข่ายทั้งประเทศ เปิดจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับเครือข่ายฯมีการบรรยายสรุปแผนปี๒๕๕๘ โดย นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี นายพีระยุทธ์ ปทีปะผลิน นางสาวพีรานุช จิตราชวลิต นายเฉลิมชน คงสมใจ นายไพทูรย์ ดีสมัน นางสาวสุทธิดา โกญจนาท เป็นที่เรียบร้อย เมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติwww.magrood.com รายงาน


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ     กรรมการสรรหา
สปช.แห่งชาตินำ๗จังหวัดปฏิรูปชาติ

   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นายนิคม อู่อ่อน ประนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมศักดิ์ สมบูรณ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นายปรัถกร จันทร์ผา ประนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม นำแกนนำชุมชน ภาคตะวันตก แสดงวิสัยทัศน์การดำเนินการสรรหาคณะทำงานสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยนำมาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เป้นไปอย่างเข้มข้นและเผ็ดร้อน เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (หาดเจ้าสำราญ)อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

   เครือข่ายอปพร. แห่งประเทศไทย
มอบเรือ๘๓ลำบ้านพระเมตตา๑หลัง
เงินรักษาตา อปพร.  วันแม่แห่งชาติ    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษา นายสรกฤช เนตรพรหม รองประธาน นายกรี ไพรสี รองประธาน นายสมบูรณ์ พันสา เลขานุการ นายอุทัย แสงนุ่ม เหรัญญิก นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ ฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย นางสาวกมลรจน์ เอกวัฒนกิจ (น้องจิ้ง) ประธานอปพร.เขตคลองเตย รุ่น๒๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติปี๒๕๕๗ ด้วย
    ๑.มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ ๘๓ ลำ ราคา ๓,๓๒๐,๐๐๐บาท
    ๒.มอบบ้านพระเมตตา ให้อปพร. นางสำเนียง สว่างจิตร ราคา๑๐๐,๐๐๐บาท
    ๓.มอบเงินรักษาดวงตา นางบุญล้น เทพเต็ม ๑,๕๐๐ บาท
    ๔.นายกกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ มอบเงิน ๖๐,๐๐๐บาท จัดงานวันแม่แห่งชาติ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
    ๕.นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มอบเงิน ๕๐,๐๐๐บาทสนับบสนุนการจัดงาน
    ๖.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มอบน้ำมันอบรม๔๐,๐๐๐บาทน้ำดื่ม๑,๕๐๐ขวด
    ๗.มูลนิธิสว่างราชบุรี และมูลนิธีสว่างเมธี มอบน้ำมันฝึกเรือ๓วัน๓๐,๐๐๐บาท
    เมื่อ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายฝึกอบรมเครือข่ายอปพร.และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองกลางด่าน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


อสม.คลองน้ำไหลกำแพงเพชร
ศึกษาดูงานอสม.บ้านบ่อมะกรูด

    
นายปัญญา กาวงศ์อ้าย รองนายกอบต.คลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นางไม้ป่า ษิรานันท์ หน.ฝ่ายสวัสดิการฯอบต.คลองน้ำไหล นำคณะอสม.และคณะผู้บริหารอบต.คลองน้ำไหล จำนวน ๑๒๐ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านและอสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๖ นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นระดับภาคกลางปี๒๕๕๕-๕๖ นายวินัย คงนะภา ให้การต้อนรับ ดูงานด้านอสม.การก่อตั้งสสมช.การแก้ไขปัญหายาเสพติด และชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน

 


เครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทยปลูก
ต้นไม้ /ถวายพระพร /วันแม่แห่งชาติ    เครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกรรมการ นายสมบูรณ์ พันสา เลขานุการ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีกรับใหญ่ นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการชมรมอปพร. นายถนอมพล ดอนไพรวัน ผอ.ณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี นายเล้ก แซ่เฮง ผจก.สว่างเมธีสามร้อยยอด นายวิไล วงศ์ประเสริฐ ผจก.สว่างราชบุรี นำกองเรือยุทธการร่วม ๒๐๐ลำ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี อปพร. เครือข่ายอาสาสมัคร ประชาชน ๑,๐๐๐คนร่วมถวายพระพร เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ พุทธสถาน๑๕๐ไร่ (ค่ายกู้ภัยทางน้ำ เครือข่ายอปพร.และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย) ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้