1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 95  > >>

Dec 8, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Dec 8, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 22, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
Nov 21, 2014
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com Tel 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ086-7505657

                       "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."

                                                

 

มังกร๑ นำฮั๊วมังกรทอง
ฉลองหมู่บ้านบ่อมะกรูด


          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ จากราชบุรี ร่วมกับ ผู้ใหญ่ สุวรรณ ศรีนาค สท.ภาวิณี สามัคคี ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา สท.วิริยาห์ เพียรวัฒนผล ท่านประธานสภาเทศบาลบ้านฆ้อง สท.สุดใจ ลินลา อดีตผู้ใหญ่ประเสริฐ ม่วงเขียว อ,นฤมล อาจหาญ โดยความสนับสนุนจาก ฮั๊ว มังกรทอง รังสิต ฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงราม นามคำแฝง ในเทศกาลปีใหม่ ที่คณะสท.เทศบาลบ้านฆ้องซ่อมแซมอาคารศาลเจ้าเสร็จเรียบร้อย ในขณะที่ มังกร๑ ฉลองปู่พญานาคราช รับขวัญลูกชายที่มีคู่สมรสแต่งงานมา๗ปีไม่มีบุตร นำมามอบให้มังกร๑ เพื่อเจิมเป็นบุตรพญานาคราช  ขณะทำพิธี เกิดฝนพรำ อาทิตย์ทรงกรด และต่างก็ปิติยินดี เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ถ้ำพญานาคราช ๖๓ หมู่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


เครือข่ายต้านยาทุ่งสงนครศรีธรรมราช
เยี่ยมศึกษาดูงานกองทุนพระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด


      ผอ.ประภาส ชูภักดี และอ.อุไรวรรณ ชูภักดี แกนนำเครือข่ายต้านยาเสพติดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำแกนนำภาคประชาชน ๖๐ท่าน ศึกษาดูงานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อ.วินัย คงนะภา และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


เครือข่ายภาคประชาชน
เยี่ยม หมู่บ้านบ่อมะกรูด
 


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ต้อนรับ เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย นายถนอมพล ดอนไพรวัน ปภ.จ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ นายเฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตหนองจอก นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ประธานเครือข่ายDSIลาดกระบัง อปพร.เขตกทม.ศึกษาดูงานและเยี่ยมหมู่บ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กึกก้องพุทธสถาน๑๕๐ไร่อาสารัก
ในหลวงจุดเทียนชัย ถวายพระพร         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรกลางพุทธสถานค่ายอบรมกู้ภัยทางน้ำ ๑๕๐ ไร่ ร่วมกับ ร้อยตรี นพนนท์ ศรีอิ่ม วิทยากรจากกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี เยาวชนมัคคุเทศก์ตำบลกรับใหญ่ อาสาสมัครอบรมกู้ภัยทางน้ำ เพื่อแสดงออกในการเทิดทูนสามสถาบันหลัก และการน้อมนำอาสาสมัครรักในหลวง ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรกลางน้ำ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

อัศจรรย์ พระอาทิตย์ ทรงกรด
ธัมมสัญญ์ วางศิลาฤกษ์ เจดีย์
ชะเวดากองจำลองวัดเขาน้อย

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติจากเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดงาน ให้วางศิลฤกษ์เจดีย์ชะเวดากองจำลอง ราคาก่อสร้าง ๕ล้านบาท ซึ่งระหว่างธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ วางศิลฤกษ์นั้น เกิดอัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกรด ทำให้บริเวณพิธีประมาณ ๒,๐๐๐คนเกิดความปลื้นปิติเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะที่เดินทางประกอบด้วย รตต.ชัยกร จิตรคำ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค สท.พิทยาและผู้ช่วยสุมาลัย สันติภูมิโพธา โดยมีชาวบ้านบ่อมะกรูด เดินทางไปร่วมจำนวนมาก เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดเขาน้อย ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี
ส่งธัมมสัญญ์ปฏิรูปประเทศไทย
      
 

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี นำข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศไทย จากสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ยื่นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ 11-12ธ.ค.57 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. มังกร๑ ใส่เป้าหมายสูงสุดในการปรับโครงสร้างประเทศไทย

 
 
น้ำใจพี่น้อง"อปพร."
ท่วมรพ.บางบัวทอง     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายถนอมพล ดอนไพรวัน ปภ.กาญจนบุรี เยี่ยม นายอดุล อาจหาญ ประธานอปพร.จ.นนทบุรี ประสบอุบัตืเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่โดยผ่าตัดลูกสะบ้าที่โรงพยาบาลบางบัวทอง โดยมีนางนฤมล อาจหาญ ให้การต้อนรับ เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ชมรมอปพร.รวมพลังอาสาทั้งชาติ
จัดตั้ง  สมาคมบรรเทาสาธารณภัย
 
      นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ นายกสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ คณะทำงานกลั่นกรองสมาคม แถลงข่าวความคืบหน้าการจัดตั้งสมาคม โดยมีคณะทำงานจากนักวิชาการ ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร เป็นกรรมการร่วม โดยแบ่งเป็น๑๐ภาค ในการดำเนินงานสำนักงานใหญ่อยู่ที่บ่อมะกรูด และกระจายลงภูมิภาค เป้าหมายถ่ายทอดความรู้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักสากล ตั้งอุปนายก ๑๐ท่าน มีคณะทำงานครบทุกภาค แต่งตั้ง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เป็นเลขานุการ และ คุณปราณี คำนวณสกุณี เป็นฝ่ายประสานงานสมาคมฯบัดนี้ คณะกรรมการลงตัวแล้ว พร้อมทำงานทันที เมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางพูน ปทุมธานี
 
บุคคลแห่งปีบ้านบ่อมะกรูด     บุคคลแห่งปีหมู่บ้านบ่อมะกรูด นายทองสุข ลาลาด พ่อตัวหย่างแห่งชาติ ปี๒๕๕๐ และ นางแถม ชานาง แม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี๒๕๕๐ ปีเดียวกัน เกียรติประวัตินี้ จะเป็นเครื่องยืนยันให้กับ ทั้ง๒ ครอบครัว ได้ปลื้มปิติกับพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ต่อพสกนิกรบ้านบ่อมะกรูด สืบไป  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


นักศึกษาพัฒนาชุมชนม.ราชภัฏนครปฐม
วิจัยกลุ่มองค์กรชุมชนเข้มข้นที่บ่อมะกรูด


        นักศึกษาเอกพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำโดย นายสถาพร หนูแก้ว นายวรพจน์ อินทร์แขก นายรัฐพล ฮวบดี นายวรโชติ โพคา นายฤทธิเดช สมใจสิงห์ นายโชคชัย คลองงาน นายวิสิทธิ์ กาญจนเลิศมนตรี รุ่น 16.4 ศึกษาวิจัยชุมชน ลงพื้นที่บ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นายวินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอบตุณอาจารย์ประจำวิชาที่ส่งนักศึกษารุ่น 16.4 มาวิจัยบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ประธานฝนหลวง นำมวลชนร่วมร้อยคน
เปิดงานเกษตรกรจังหวัดราชบุรีคึกคลื้น
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ จิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี และเกษตรกรชาวบ้านบ่อมะกรูด ร่วมร้อยคน ร่วมงานตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ขายสินค้าราคาถูก และเกษตรปลอดสาร ดดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิด เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผวจ.ราชบุรี ชื่นชมฝนหลวง และมังกร๑ อย่างสมเกียรติ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ร่วมเครือข่าย
เปิดเวทีกลางที่ สิงห์บุรี     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำศตส.ภาคประชาชน นำเครือข่ายประกอบด้วย กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์ สพม.สระบุรี พี่สละ จากลพบุรี พี่สจ.กรี ไพรสี แกนนำสภาผู้สูงอายุจังหวัดระยอง ประธานสภาอารี จากอบต.ประศุก เฉลิมชน คงสมใจ แกนนำชาวนาจากหนองจอกกทม. พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ จากดีเอสไอภาคประชาชน แกนนำลาดพร้าว เปรมชน/เบิร์ด/สินไชย แกนนำสิงหืบุรี รองนายกสายัณห์ กัลยา หลวงวิเศษ แกนนำอปพร.และสมคิด คำวิจิตร์ สภาบทบาทสตรีจังหวัดสิงห์บุรี มาติดตามงานน้ำท่วมประศุกร์ซ้ำซาก ติดตามทุจริตเงินชดเชยชาวนา การเชิญเข้าร่วมสมาคมอปพร. ติดตามยุทธศาสตร์ยาเสพติด และสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ เป้นไปอย่างทิศทางเดียวกัน ขอบคุณ นายกสมคิด คำวิจิตร์ ดูแลสถานที่/อาหาร/เครื่องดื่ม เริ่ม 09.00-16.00น. ด้วยความขอบคุณยิ่ง เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักข่าวสื่อชุมชน
www.magrood.com รายงาน

ฝนหลวง เปิดเวทีกลาง
ประธานขยับบินภัยแล้ง   
  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรร้มการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการช่วยเหลืองานพระบิดา โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี โดยจะนำอาสาสมัครทุกอำเภอจัดการกับปัญหาภัยแล้ง ช่วย้กษตรกรครอบคลุมทั้งจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


แกนนำลำผักชี
ต้อนรับ มังกร๑      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำเครือข่ายDSIภาคประชาชน ลงพื้นที่ดูแลชาวนาเขตหนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง พบผู้นำชาวนา โดยการนำของ ท่านมาลัย ประดิษฐศร พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ และเฉลิมชน คงสมใจ ในการป้องกันการทุจริตและสวมสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนาจากรัฐบาลเวลานี้ ขอบคุณแกนนำ กทม.ให้การต้อนรับดีเยี่ยม สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


แกนนำสิงห์บุรี/แกนนำดีเอสไอ
เยี่ยมคุ้มมังกร๑ที่บ้านบ่อมะกรูด    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะแกนนำจากสิงห์บุรี นำโดย นางสาวสมคิด คำวิจิตร์ อดีคนายก อบต.ประศุก สิงห์บุรี และ แกนนำดีเอสไอภาคประชาชน นำโดย เฉลิมชน คงสมใจ และ พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ มาเยี่ยมอาการบาดเจ็บมังกร๑ และพักค้างพูดคุยเรื่องวิสาหกิจชุมชน และสถานการณ์องค์กร เมื่อ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดสภาองค์กรชุมชนราชบุรี
ธัมมสัญญ์  เปิดเวทีกลาง


    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายวิวัฒน์ เจนชัย เจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)หรือพอช.เปิดเวทีกลางสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อระดมข้อมูลการปฏิรูปประเทศไทย การเตรียมการลงพื้นที่แสดงความคิดเห็น หลายตำบล และการจัดกติกาสภาราชบุรี ซึ่งประธานที่ประชุมได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น และได้ข้อเสนอเป็นรูปธรรม เมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี


สุเหร่าบ้านเกาะ
จัดงานสานสัมพันธ์๕๗
ธัมมสัญญ์ ประธานเปิดงานสุดอลังการ
         
                  

    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ นาวาอากาศเอก รจนกร ปุยติ เฉลิมชน คงสมใจ และ ภิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ศตส.ภาคประชาชน เปิดงาน "ชุมชนสุเหล่าบ้านเกาะสัมพันธ์๕๗" โดยมีผอ.เขตมีนบุรี พร้อมกับ ท่านอารี เสมสมบูรณ์ ประธานชุมชนบ้านเกาะ อีหม่ามบ้านเกาะ คณะครู-นักเรียน บ้านเกาะให้การต้อนรับ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเปิดงานสุดอลังการด้วยภาพพจน์ของการเป็นผู้นำ ร่วมกับพี่น้องมุสลิมอย่างสมเกียรติ เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ประธานคณะกรรมการฝนหลวงราชบุรี
นำอาสาสมัคร ถวายพานพุ่ม พระบิดา
 
 
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษา นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี วางพานพุ่มถวายพระบิดา ที่พระราชทานฝนหลวง โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.เป็นประธาน เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารยิมเนเซี่ยมราชบุรี 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ออกสดบอกข่าวเล่า
เรื่องสวท.ราชบุรี"วันพระบิดาฝนหลวง"   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ อ.ฤกษ์ชัย เพชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ออกรายการสดบอกข่าวเล่าเรื่อง สวท.ราชบุรี โดยมีนางสาวสมคิด เริ่มภักษ์ และ นางสาวกาญจนา ฟูปิง เป็นผู้ดำเนินรายการ เรื่องที่สนทนาคือ วันพระบิดาฝนหลวง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยจัดถวายพานพุ่มและถวายพระพรที่ ยิมเนเซี่ยม ราชบุรี ออกรายการเมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สวท.ราชบุรี


เวทีกลาง สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
ประเมินผลกฐินเอื้ออาทรที่ม.สงฆ์ศรีสะเกษ

   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ร่วมกับ ผู้ใหญ่ทวี สามัคคี ประธานคณะกฐินเอื้ออาทร อาจารย์วิจารณ์ เตียวสุวรรณ์ ๓๔๑วัด เชิญคณะทำงานมาเปิดเวทีกลางประเมินผล จุดดี จุดเด่น จุดด้อบ อุปสรรค และปัญหา เพื่อหาข้อสรุปในการทำงานปีหน้า ที่จังหวัดอุดรธานี ผลการประชุมเป็นที่ประทับใจกับผลงาน เมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บ้านผู้ใหญ่ทวี หมู่ที่๔ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
เวทีกลางชมรมอปพร. และ เครือข่ายอปพร.
แห่งประเทศไทยระดมแผนยุทธศาสตร์ชาติ
งานป้องกันภัยพิบัติ ยาเสพติด ที่บ่อมะกรูด


     นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พ.ต.อ.สุพัฒน์ เชยชิด รองผบก.ภ.จว.ราชบุรี นายสาสนี สีลาเขต ที่ปรึกษาอปพร.จ.ราชบุรี นายประทีป สังข์เที้ยม วิทยากร กสทช.นายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จ.ระยอง นายสรกฤช เนตรพรหม ประธานอปพร.ศูนย์เขต๒สุพรรณบุรี นายถนอมพล ดอนไพรวัน ปภ.ทองผาภูมิ นายเจิดศักดิ์ ประธานอปพร.จ.เพชรบุรี นายสมบูรณ์ พันสา เลขานุการ อปพร.แห่งประเทศไทย นายเฉลิมชน คงสมใจ นางสาวพีรานุช ตรีรัตนชวลิตร ศตส.ภาคประชาชน นายสมศักดิ์ เจริญลาภทวี สภาองค์กรชุมชน นางไพลิน ศุขสายชล ตัวแทนฝนหลวงราชบุรี นายศรคีรี บัวแจ้ง กู้ชีพกู้ภัยหนองพันจันทร์ ปลัดชนันชิดา พรมสุวรรณ์ ปลัดอบต.ยางหัก นางสุภาวดี เทพโกษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองแขม กทม. นายวิไล วงศ์ประเสรีฐ สว่างราชบุรี นายยุทธพล วรรณะเรืองศรี สื่อชุมชนแห่งชาติ นางกัลยา หลวงวิเศษ ผช.เลขานุการเครือข่ายอปพร.นายสมาน มิ่งมงคล นายว้ชรวิชญ์ รอดจินดา ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ปลัดทต.เลาขวัญ นายพลกฤต สวนหลวง ๔๙ นายเปรมชล ลาดพร้าว ๐๑ เครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดเขตลาดพร้าว พร้อม อปพร.๘๐ท่าน ระดมแผนต่อสู้ภัยพิบัติ ยาเสพติด การจัดอบรม การจัดถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช สำเร็จลงแล้ว เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด สำนักgrข่าว สื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน
แกนนำชุมชนบ้านเกาะกทม.
เยี่ยม มังกร๑ บ้านบ่อมะกรูด      อาจารย์ อารี เสมสมบูรณ์ ประธานชุมชนบ้านเกาะ สุวินทวงศ์ ๗ เขตมีนบุรี กทม.นำคณะประกอบด้วย อ.ชไมพรรณ เด่นตี อ.จำรุง เชาว์รักษ์ นายมนัส สุขประเสริฐ นายอนุศักดิ์ หวังเกษม มาเยี่ยม มังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ แกนนำบ้านบ่อมะกรูด พร้อมนำความปรารถนาดีจากพี่น้องในชุมชนบ้านเกาะ มาเยี่ยมให้กำลังใจ ความสัมพันธ์ดีกับพี่น้องมุสลิม ยากจะลืมเลือน เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


กองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อมะกรูด
เปิดเวทีกลางประชุมส่งเงินล้าน

    เวทีกลางพิจารณากองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง โดยนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้าน ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และคณะกรรมการกองทุน พิจารณาผู้กู้รายใหม่ และส่งเงิน๑ล้านบาทรายเก่า เป็นไปอย่างราบรื่น ยุติธรรม เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง


สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
เปิดเวทีกลางชุมชนแก้ยาเสพติด
ที่ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด    ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้านหมูที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง และคุณหมอจากสถานีอนามัยบ้านเก่า จัดประชุมประชาคมเฝ้าระวัง-ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอสม. กลุ่มเยาวชน มาใช้เวทีกลาง ของหมู่บ้านอภืปรายกันอย่างอิสระ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง
เปิดเวทีกลางชุมชนแก้ฌาปนกิจ
  
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เปิดเวทีกลางชุมชนตำบล ๒ วัน ๒เวที่ ผู้ร่วมเวที ประกอบด้วย นายสยาม มุกดา กำนันคำบลบ้านฆ้อง ปลัดชนันต์ อินทร์รักษ์ ปลัดอำเภอโพธาราม ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผญบ.หมู่๗ ต.บ้านฆ้อง นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง นางภาวิณี สามัคคี สท.ตำบลบ้านฆ้อง และสมาชิกสภาองค์กรชุมชน นำข้อติดขัดด้านการบริหารสวัสดิการฌาปนกิจ มาหาทางออกร่วมกัน ผ่านมา ๒ วัน ๒ เวที เหตุการณ์เริ่มแจ่มใส เป็นการแกไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม เมื่อ ๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการสภาองคฺกรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ๖๓ ม.๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรั


คณะกฐินเอื้ออาทรวัดตกค้าง๓๔๑วัด
ดังกระหึ่มโลกศาสนาพุทธที่ศรีสะเกษ


        คณะกฐินเอื้ออาทร ๓๔๑วัด โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นายชัยวิทย์ เตียวสุวรรณ ผอ.เทคโนโลยีฯกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ ปลัดอัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ ผู้ใหญ่ ทวี สามัคคี ประธานคณะทำงาน อ.สุภาเพ็ญ ผะเอม นายกู้ตระกูล-นางสิรภัทร ว่องกุศลกิจ พ.จ.อ.สุชิน และคณะทำงานกฐินเอื่ออาทร เป็นการจัดกิจกรรมจรรโลงพุทธศาสนาที่มากที่สุดในประเทศไทย ทอดวันเดียว สถานที่เดียวกัน พระร่วม ๒,๐๐๐รูป สาสนิกชนร่วม๒๐,๐๐๐คน มาชุมนุมทำบุญกันอย่างมโหฬาร เฉพาะผ้าป่ากลางร่วม ๗๖๐,๐๐๐บาท เงินกฐิน ๓๔๑วัด ประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้วัดตกค้างกฐินภาคอีสานหมดไป และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษ และประเทศไทย ขอขอบคุณ นายกรวิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอปพร.จ.ศรีสะเกษ เป็นฝ่ายประสานงาน จนประสบความเรียบร้อย และอปพร.ทุกท่าน ทำให้งานอปพร.ระดับชาติ ออกมาดีที่สุด เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ www.magrood.com รายงาน


มังกร๑เคารพศพพ่ออุ่น กว้างขวาง
วัดหนองพันจันทร์  บ้านคา  ราชบุรี

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นำหรีดดอกไม้สด กำลังอปพร. เคารพศพ คุณพ่ออุ่น กว้างขวาง คุณพ่อของ อปพร.ชนาธิป ชูชัยโชติช่วง อปพร.ผู้มีผลงานดีเด่นตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา เพื่อตั้งกองเกียติยศอย่างสมเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจต่อการทำงาน เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 


ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำคณะเยี่ยม
วรวรรณ โกวิน ที่รพ.สิทธิฯอุบล      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ ประธานชมรมอปพร.(ศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ในฐานะ ประธานเครือข่ายอปพร.แห่งประเทศไทย นำคณะเยี่ยม นายวรวรรณ โกวิน น้องชายของ เฉลิมพันธ์ โกวิน อปพร.ที่อยู่ในชมรมอปพร.และมีผลงานดีเด่น เพื่อให้กำลังใจการทำงานของอาสาสมัครเรา ผลของการเยี่ยมทราบว่าอาการดีขึ้น เมื่อ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ร.พ.สิทธิประสงค์อุบลราชธานี

สภาองค์กรชุมชนคำบลบ้านฆ้อง
เปิดเวทีกลางจัดทอดกฐิน๓๔๑วัด
       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เปิดเวทีกลางชุมชนตำบลบ้านฆ้อง เพื่อพิจารณาจัดทอดกฐินเอื้ออาทร ๓๔๑วัด ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติตั้ง ธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ เป็นคณะทำงานดำเนินการ และแต่งตั้ง ผู้ใหญ่ทวี สามัคคี เป็นประธานคณะทำงาน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านอาจารย์ วิจารณ์ เตียวสุวรรณ์ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านฆ้องอ.โพธาราม จ.ราชบุรั


 
อรรณพ เพ็ชรวิเศษ  หนุนมังกร ๑
สร้างค่ายอบรมทางน้ำเครืออปพร.   
นายอรรณพ เพ็ชรวิเศษ อดึต รองอธิบดีกรมปภ.และ ผช.ปลัดกระทรวงไอซีที เดินทางเยี่ยม ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.ที่บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ พร้อมกับ ประชุมกองเลขานุการชมรมอปพร.ผลักดันในการเป็นค่ายฝึกอบรมทางน้ำ ดูตามสถานการณ์ อปพร.จะเป็นผูสร้างตำนานศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคประชาชน เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


กฤตยา เยี่ยม ธัมมสัญญ์        นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์  ปภ.จน..ราชบุรี พร้อมกับ เดชา เรืองอ่อน หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เยี่ยมให้กำลังใจ มังกร๑ ที่ประสบอุบัติเหตุ รถตกเขาที่พังงา เป็นการให้กำลังใจ อปพร.จ.ราชบุรี เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

หมู่๓ แม่รำพึง บางสะพาน
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
      
นายณรงค์พงศ์ โพธิสมบัติ  ที่ปรึกษา เครือสหวิริยา นายถาวร คณานับ กรรมการผจก. บ. ท่าเรือประจวบ จก. นายพีรพงษ์ ฉายสุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓ ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำแกนนำชุมชน ๘๐ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ความยากจน  ชุมชนเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชน กองท