1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 98  > >>

Apr 24, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236
                       086-7505657

                       สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
                
Thai Community News
                    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ บรรณาธิการ

                                                

                   "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร." 

 ผู้สนับสนุนหลักบ้านบ่อมะกรูด  

ลดอ้วน สุขภาพดี ควบคุมไขมัน น้ำตาล
 สวยถาวร ผิวใส ร่างกายกระชับ ขับถ่ายปรกติ ลดไขมันในเส้นเลือด ลดฝ้า ด่างดำ ริ้วรอย ติดต่อเพื่อสุขภาพวันนี้ที่    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
 โทร./Line 089-235-0663

ธัมมสัญญ์นำทัพพอช./นิด้าประเมิน
ลงพื้นที่ ๓๐ สภาองค์กรชุมชนตำบล     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร จากสถาบันนิด้า ลงประเมินสภาองค์กรชุมชนนำร่องของระดับประเทศที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 61สภา ประกอบด้วย ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้านสิงห์ ตำบลเจ็ดเสมียน ตำบลพิกุลทอง ตำบลทุ่งหลวง ตำบลเกาะพลับพลา ตำบลบ้านเลือก ตำบลโคกหม้อ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลกรับใหญ่ ตำบลวังเย็น ตำบลดอนแร่ ตำบลคุ้งน้ำวน ตำบลคูบัว ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลวัดเพลง ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลบางป่า ตำบลจอมบึง ตำบลปากช่อง ตำบลแก้มอ้น ตำบลรางบัว ตำบลดอนตะโกฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับ และตอบรับอย่างอบอุ่น เมื่อ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

เทศบาลต.เขาทรายพิจิตร
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด    นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานเยาวชนและผู้ปกครอง เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นำโดย นายภานุวัฒน์ รัตนสฤงคาร นายกเทศมนตรี จำนวน ๕๐ท่าน ศึกษาดูงานเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง และครอบครัวอบอุ่น เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

เทศบาลคูขวางปทุมธานี
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด        ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค  และ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่นปี๒๕๕๖ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เยาวชนและแกนนำจาก เทศบาลตำบลคูขวาง จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ รองปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


DSI พัฒนาศักยภาพเครือข่าย ฯ
วิทยาศาสตร์นิติเวชอาชญากรรมธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับ เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน โดย พ.ต.อ.ไพศิฐ วงศ์เมือง รองอธิบดีกรมมสอบสวนคดีพิเศษ นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ผบ.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นางสาวนฐพร บุญยะกร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษ จัดพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันประชาบดี คลอง๕ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


     
สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก
ประเมินศักยภาพเข้มแข็งทั้งเขต


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนสภาฯราชบุรี ร่วมประเมินศักยภาพด้านความเข้มแข็ง ด้านอุปสรรคปัญหา ต่อคณะกรรมการจากนิด้า โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก๗จังหวัดประเมินด้วย เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชน เมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน บางคณฑี สมุทรสงคราม

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมแถลงข่าว
ร่วมเครือข่ายประชาสังคมราชบุรี        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวง และ อปพร.จ.ราชบุรี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ ผกก.สภ.เมืองราชบุรี พ.ต.ท.หญิงปรียา วีระธรรม สว.ฝอ.5 ภ.จว.ราชบุรี เป็นผู้แทน ภ.จว.ราขบุรี ร่วมสังเกตการณ์การแถลงข่าวของเครือข่ายประชาสังคมราชบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีภาคประชาสังคม ผูแทนภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และคณะนายทหารจาก กช. เข้ารับรับฟัง แนวทางการทำงานของเครือข่ายประชาสังคมราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ดังนี้
1.เป็นเครือข่ายในการประสานงาน สนับสนุน และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคประชาสังคมอื่นๆ ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรีในทุกด้านทุกระดับ
2.เป็นเครือข่ายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเนียนรู้ เพื่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการขับเคลื่อนในภาคประชาชน
3.สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสังคม สร้างความโปร่งใส ยุติธรรม ในการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ไปสู่สังคมคุณธรรม
4.ประสานข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้กับหน่วยงานของรัฐ
โดยมีผู้ร่วมแถลงฯ ดังนี้
1.พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี
2.นพ.พนัส พฤกษ์สุนันท์
3.นายทศพล แก้วทิมา
4.เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
5.ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
เมื่อ14 พ.ค. 58 เวลา 13.45 น. ณ อบจ.ราชบุรีอสม.๒๗๐คนจากอบต.คลองสาม
บุกเรียนรู้ดูผลอสม.บ้านบ่อมะกรูด      ศรช.บ้านบ่อมะกรูด ระดมวิทยากรเอก ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ยุทธพล วรรณะเรืองศรี สุวรรณ ศรีนาค วินัย คงนะภา และ หทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อสม.อบต.คลองสาม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๒๗๐ ท่าน โดยการนำของรองนายกอบต.และ ผอ.กองอนามัยฯ พร้อมกับ รับประทานอาหารของลาวเวียงบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


แทนไทร์ พลหาญ  ควง ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
ตรวจภัยแล้ง5จุดอ่างเก็บน้ำตำบลทุ่งหลวง     

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เข้าประชุมประจำเดือนเมษายน2558 รายงานผลการปฏิบัติงานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้ที่ประชุมส่วนราชการประจำเดือนฟัง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี กล่าวชื่นชมลั่นห้อง  ชื่นมื่นที่สุด เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เข้าประชุมประจำเดือนเมษายน2558 รายงานผลการปฏิบัติงานอปพร.และฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้ที่ประชุมส่วนราชการประจำเดือนฟัง นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี กล่างชื่นชมลั่นห้อง  ชื่นมื่นที่สุด เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

 

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ๒ อสม.ดีเด่นบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะอสม.จาก อบต.กง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๒๐ท่าน นำโดย คุณหมอ อำนาจ จรรยา ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.กง เป้นการดูงาน อสม. วิสาหกิจชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


มหาสงกรานต์บ้านบ่อมะกรูดประจำปี๒๕๕๘
ไถ่ชีวิตโค๕ชีวิต ถวายพระเทพฯ ๖๐ พรรษา
    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชมรมอปพร.) เครือข่าย อปพร.แห่งประเทศไทย ศรช.บ้านบ่อมะกรูด และผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ชาวบ้านบ่อมะกรูด พร้อมด้วยครอบครัว กำนันวืจืตร-แม่ไล้ วิริยมาโน จัดพิธีสงกรานต์บ้านบ่อมะกรูด โดยการไถ่ชีวิต โค ๕ ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ ๖๐ ชันษา ในวันมหาสงกรานต์ เจ้าภาพทั้งหมดล้วนมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และวงศานุวงศ์ เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ธนาคารโค-กระบือ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
ลงพื้นที่พบราษฎรที่ประสบภัยแล้ง

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำคณะครูอาสาฝนหลวง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบกลุ่มราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง รับหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรขาดน้ำ ชาวไร่เสียหายอย่างหนัก เมื่อรับหนังสือแล้ว ได้ส่งเอกสารทางไลน์ ให้คุณแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทันที เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หมู่๑๒ บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
   

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบผงาดฟ้า
ช่วยงานพระบิดาฝนหลวง


 

    ประธานฝนหลวงราชบุรี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ และ นายบุญส่ง กลัดเข็มเพชร ประธานฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรี รวม 4นาย เดินทางเข้าสนามบินหัวหิน (บ่อฝ้าย)บินร่วมกับนักบิน พร้อมนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่ง มังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ผงาดฟ้า ปฏิบัติการทำฝนหลวงจังหวัดราชบุรี แก้ภัยแล้ง ไฟป่า เติมน้ำอ่างเก็บน้ำ เติมน้ำในเขื่อน การเพาะปลูกของเกษตรกรรม การเลี่ยงกุ้ง และประมงน้ำจืด ฝนหลวงราชบุรีตกเป็นระยะ สามารถช่วยพี่น้องประชาชนทั่งถึงทุกๆอำเภอ เมิ่อ 9 เมษายน2558 ขอบคุณ ผอ.ประสพ พรมมา แทนไทร์ พลหาญ ราชันย์ บุญรอด และเจ้าหน้าที่ พร้อมนักบิน ประสานงานกับฝนหลวงภาคใต้อย่างดี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

 
บ้านบ่อมะกรูด/คณะกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจดีเด่นปี๒๕๕๘


   
          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด พร้อมด้วย นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพราม  ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ต้อนรับและบรรยายสรุปการตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 เมื่อ 10 เมษายน 2558 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำฝนหลวง
ผงาดรายงานผลสำเร็จอธิบดี 
     ผอ.ประสพ พรมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในนามที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำฝนหลวงเพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง นนทบุรี กทม. จำนวน 20ท่าน รายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิบดีฝนหลวง นายวราวุธ ขันติยานนท์ และแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งอธิบดี พร้อมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ และท่านได้มอบรถฝนหลวง 2คัน ให้กับ มังกร๑ และคุณ ติลก ธาตุท ขอบคุณ อ.ฤกษ์ชัย เพชรคง พันธุ์ แก้วนุ๊ย จรรยา แก้วนุ๊ย นัฐนา กลิ่นสุข ไพลิน สุขสายชล หนุ่ม พนม นฤมล อาจหาญ พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ป.อัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ มัสซี่ ศรคีรี บัวแจ้ง นัฐยุทธ ร่มโพรีย์ กรี ไพรสี ที่ร่วมทัพครับ เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กทม.

อสม. อบต.ปะตง  จันทบุรี
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำวิทยากรอสม.ดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ สองอสม.ดีเด่นภาคกลางปี 2556 พร้อมกับ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2551 และ ปี2553 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อสม.จากอบต.ปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธีระศักดิ์ เนรัญชร รองนายก1 นายพรมมา พรมโยธา รองนายก2 และปลัดสมหมาย ยอดยิ่ง พร้อมอสม.120ท่าน ศึกษาเรื่อง อสม.และชุมชนเข้มแข็ง เยาวชน และการจัดการชุมชน เมื่อ 3 เมษายน 2558 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 

เครือข่ายประชาสังคมคึกคัก
ธัมมสัญญ์นำทัพเข้าร่วมเพียบ

  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมกับ เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุทธยา นายวิโรจน์ แก้วพลอย นางสาวคำนึง ภู่พันธ์ นายทศพล แก้วทิมา นายแพทย์ มนัส พ.จ.อ.สมมาตร์ นางไพลิน นางณัฐนา กลิ่นสุข เพื่อร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาราชบุรีครบครัน เมื่อ 2 เมษายน 2558 ณ อบจ.ราชบุรี

อสม.อบต.วังม่วงขอนแก่น
ศึกษา อสม.บ้านบ่อมะกรูด      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น นำโดยนาย เธียรชัย ศรีนาง นายกอบต.วังม่วง จำนวน ๑๒๐ท่าน ศึกษาดูงาน อสม.และชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
 

คณะกรรมการฝนหลวงราชบุรี
มอบเสื้อสามารถบุคคลแห่งปี๕๗  
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี     มอบเสื้อสามารถของฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้กับ นายฤกษ์ชัย เพชรคง ที่ปรึกษาคณะทำงานฝนหลวงจังหวัด  นายพันธุ์  แก้วนุ้ย ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ฝนหลวงจังหวัด นางจรรยา  แก้วนุ้ย  อาสาสมัครฝนหลวงตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557  จึงทำเสื้อสามารถซึ่งเป็นเสื้อยกย่องของการทำคุณงามความดีแทนพระบิดาฝนหลวงให้ไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว ให้กับผู้ร่วมงานในองค์กรได้ทราบว่าทั้ง 3 คนได้ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละการทำงานตลอดมา ซึ่งได้มีผลงานการส่งรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ความคืบหน้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการสำรวจพื้นที่พบว่ากำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และหมอกควันจากไฟป่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้อนุมัติออกปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือเติมแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดน้ำอุปโภค บริโภค และยังแก้ไขปัญหาไฟป่าลุกลามในพื้นที่ต่างๆได้   เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องชมรมผู้สื่อข่าวศาลากลางจังหวัดราชบุรี                 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำครูอาสาฝนหลวง
เหิรฟ้าสำรวจภัยแล้งสิบอำเภอราชบุรี    
ธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้นำอาสาสมัครฝนหลวงจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี พร้อมกับอาสาสมัครฝนหลวงจากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปที่สนามบินบ่อฝ้าย  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการทำฝนหลวงในพื้นที่ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หลังพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค บริโภค  และกำลังเกิดปัญหาไฟป่าลุกลามไหม้ในหลายอำเภอของจังหวัดราชบุรี จึงได้ทำหนังสือถึงศู

นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานฝนหลวง จ.ราชบุรี  พร้อมด้วย นายสุชิน  จักรเพชร รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ   พร้อมชาวบ้านใกล้เคียงได้เดินทางมาที่บริเวณสนามวัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อรอรับนายแทนไทร์ พลหาญ  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมนักบินของ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อนำสำรวจพื้นที่ภัยแล้งตามแหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้านหลายแห่งของตำบล ได้แก่ บริเวณหมู่ 4  บ้านพุคาย เป็นสระน้ำของหมู่บ้านมีความจุประมาณ 40,000 ลูกบาศก์เมตร มีชาวบ้านใช้ประโยชน์เกือบ300 หลังคาเรือน แห้งขอดสามารถใช้น้ำได้ถึงประมาณ 15 พฤษภาคมนี้   ส่วนหมู่ 12 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีความจุประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร สภาพตื้นเขินแห้งขอดจนติดถึงก้นอ่าง ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร   ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านเนินทอง หมู่ที่ 11 เขตติดต่อหมู่ 16 บ้านหนองวัวดำ  มีความจุประมาณ  10,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ผลิตระบบประปาส่งไปใช้ในหมู่บ้านและทำการเกษตร ขณะนี้น้ำกำลังแห้งขอดติดก้นอ่าง มีปัญหาเวลาสูบน้ำเข้าระบบจะเริ่มมีลักษณะน้ำขุ่น
            นายสุชิน  จักเพชร  รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เปิดเผยปัญหาว่า พื้นที่  ต.ทุ่งหลวงมี 16 หมู่บ้าน อยู่นอกเขตชลประทาน ต้องรอน้ำฝนทำนาปีละ 1 ครั้ง  แหล่งน้ำตามอ่างเก็บน้ำและสระน้ำของหมู่บ้านทุกแห่งแทบไม่มีน้ำใช้แล้ว บางแห่งอาจไม่พอใช้ถึงวันที่ 15 นี้ เช่น ที่อ่างบ้านเนินทอง หมู่ 11 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้าน ดูปริมาณน้ำมีน้อยมากเหลือแต่โคลน จึงประสานเทศบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยการหาถังขนาดใหญ่จำนวน 3 ถัง ไปติดตั้งไว้ที่บริเวณอ่างบ้านเนินทอง จากนั้นนำรถไปสูบน้ำที่บริเวณแหล่งน้ำบ้านเขาพระเอก เพื่อนำน้ำไปพักไว้ในถัง แล้วปล่อยน้ำเข้าระบบส่งไปยังหมู่บ้าน เป็นการแก้ไขปัญหา
             นายแทนไทร์ พลหาญ  นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ  เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้ตั้งหน่วยที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เติมแหล่งน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ จ.ราชบุรี เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร สมุทรสงครามช่วยเหลือภัยแล้ง เริ่มเปิดหน่วยบริการตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ทำให้มีฝนตกหลายพื้นที่ คงมีแห่งที่มีปัญหาฝนไม่ตกหรือตกน้อย เนื่องจากสภาพพื้นดินมีอุณหภูมิสูง ทำให้กลุ่มเมฆไม่สามารถทำให้เกิดเป็นฝนและสลายตัวไป
             การทำฝนหลวง  ฝนที่ก่อตัวตามธรรมชาติ เมื่อมีเมฆก็เข้าไปเสริมทำให้มีฝนตก แต่ขณะนี้เป็นฤดูร้อนพื้นที่ค่อนข้างมีอุณหภูมิสูงทำให้บางที่ฝนตกลงมาแล้วอาจไม่ถึงพื้นและระเหยกลับขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยฝนหลวงได้เร่งปฏิบัติการต่อเนื่องทำให้ตกในพื้นที่ป่าก่อน เพื่อให้มีความเย็นจะทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มเมฆส่งผลให้เกิดฝนตกเพิ่มมากขึ้น  เมื่อมีการตกบริเวณป่าไม้ น้ำที่เป็นส่วนเดิมจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำลงทำให้ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นและมีการก่อตัวของเมฆก่อให้เกิดฝนตก 
              จากการดูสภาพพื้นที่ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ อ.บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบพื้นที่ ต.ทุ่งหลวง มีปัญหาภัยแล้งหนักมาก สงสัยว่าทำไมเมื่อทำฝนหลวงในพื้นที่ทุ่งหลวงแต่กลับไม่มีฝนตกลงมา จึงจะนำข้อมูลเรื่องสภาพภูมิประเทศลักษณะสภาพอากาศ  พฤติกรรมการก่อตัวของเมฆ เพื่อนำไปปรับปรุงเสริมกระบวนการทางธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว
               จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ต.ทุ่งหลวง มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงใหญ่  ถ้าหากเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณพื้นที่นี้จะเป็นแนวพื้นที่อับฝน ลักษณะการแก้ปัญหาต้องใช้กรรมวิธีของฝนหลวง คือต้องเลี้ยงให้กลุ่มเมฆพัฒนาตัวให้ดีบริเวณภูเขาและจะมีฝนตกบริเวณเขา  น้ำที่เป็นส่วนเกินจะไหลลงพื้นดินด้านล่าง  ส่งผลให้มีความชื้นเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้การก่อตัวของเมฆมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหา
              อย่างช่วงนี้ถ้าเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้จะต้องทำให้ตกในแนวผืนป่าก่อนที่จะข้ามชายแดนไทย  เนื่องจากบริเวณผืนป่าค่อนข้างมีจำนวนน้อย เป็นพื้นที่เกิดความแห้งแล้ง  แต่หากเป็นผืนป่าฝั่งพม่าจะมีความชุ่มชื้นเย็น โอกาสในการก่อตัวของเมฆมีมาก แนวทางคือต้องทำให้เกิดความชื้นสะสม ทำให้ผืนป่ามีความเย็น จะส่งผลให้การก่อตัวของเมฆจะค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆยังบริเวณที่ไม่มีฝนตก เป็นหลักการของการปฏิบัติการฝนหลวง
               อย่างไรก็ตามก่อนเดินทางกลับ ชาวบ้านในตำบลทุ่งหลวงได้ยื่นหนังสือเรื่องปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้เร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาช่วยให้ฝนตกลงมาในพื้นเติมแหล่งน้ำ ช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วด้วย เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ตำบลทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี


ชาวบ้านอ่างเก็บน้ำไทยประจันม.5
แซ่ซ้องในหลวงทำฝนหลวงเติมน้ำ        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำคณะอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมประชาชน บริเวณอ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน หมู่ที่๕ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีชาวบ้านมาให้กำลังใจและชื่นชมพระบารมีพระบิดาฝนหลวง โดยการแซ่ซ้องทรงพระเจริญ พร้อมกับการทำงานของอาสาสมัครฝนหลวงนำโดย ผอ.ประสพ พรมมา ผอ.ศูนย์ปกิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ นำโดยนายแทนไทร์ พลหาญ เป็นแรงบันดาลใจกับทีมงาน โดยระดับน้ำขณะนี้ประมาณ หนึ่งหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรครบวงจร ประมาณ ๕หมู่บ้าน ชาวบ้านขอบคุณฝนหลวงภาคใต้ และฝนหลวงราชบุรี เมื่อ29 เมษายน 2558 ณ บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผงาดฟุ้งรายงานผลงาน
อปพร.และฝนหลวงที่ประชุมจังหวัดราชบุรี
แกนนำอสม.เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ศึกษาดูงาน อสม. บ้านบ่อมะกรูด

      อสม.บ้านบ่อมะกรูด โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่น ปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นปี ๒๕๕๑ และปี๒๕๕๓ ต้อนรับคณะแกนนำอสม.เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะ ๒๐๐ท่าน ศึกษาดูงาน อสม. ชุมชนเข้มแข็ง ยุติธรรมชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิสาหกิจชุมชน เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


อาสาฝนหลวงราชบุรี
วางจุดวัดคุณภาพน้ำ     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่๑ และ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัตืการฝนหลวงภาคใต้ ประจำหน่วยสนามบินหัวหิน ออกสำรวจภาคพื้นดินหาพิกัดวางอุปกรณ์เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำฝน โดยจะตรวจวัดที่อ่างเก็บ