1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 98  > >>

Apr 24, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 22, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 11, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Apr 3, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236
                       086-7505657

                       "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."

                                                

 ผู้สนับสนุนหลักบ้านบ่อมะกรูด  

ลดอ้วน สุขภาพดี ควบคุมไขมัน น้ำตาล
 สวยถาวร ผิวใส ร่างกายกระชับ ขับถ่ายปรกติ ลดไขมันในเส้นเลือด ลดฝ้า ด่างดำ ริ้วรอย ติดต่อเพื่อสุขภาพวันนี้ที่    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
 โทร./Line 089-235-0663

แกนนำอสม.เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
ศึกษาดูงาน อสม. บ้านบ่อมะกรูด

      อสม.บ้านบ่อมะกรูด โดยการนำของ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ อสม.ดีเด่น ปี๒๕๕๕-๒๕๕๖ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นปี ๒๕๕๑ และปี๒๕๕๓ ต้อนรับคณะแกนนำอสม.เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของ นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาล พร้อมคณะ ๒๐๐ท่าน ศึกษาดูงาน อสม. ชุมชนเข้มแข็ง ยุติธรรมชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิสาหกิจชุมชน เมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


อาสาฝนหลวงราชบุรี
วางจุดวัดคุณภาพน้ำ     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่๑ และ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัตืการฝนหลวงภาคใต้ ประจำหน่วยสนามบินหัวหิน ออกสำรวจภาคพื้นดินหาพิกัดวางอุปกรณ์เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำฝน โดยจะตรวจวัดที่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง อำเภอเมือง ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสางานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ๖๓ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

จิตศักดิ์ ธัมมสัญญ์ แทนไทร์ทะลวงฟ้า
หาพิกัดเติมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งน้ำพุ
ด้วยฝนหลวง    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมกับ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ หน.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่๑ และ นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัตืการฝนหลวงภาคใต้ ประจำหน่วยหัวหิน เหินฟ้าตรวจอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แห้งขอด ทำให้ประชาชน3อำเภอเดือดร้อน คืออำเภอเมือง อำเภอจอมบึง และอำเภอปากท่อ พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงทันที และในโอกาสนี้ คณะได้ทดลองอุปกรณ์จัดเก็บน้ำฝน เพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ำฝนต่อไป เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
ต้อนรับอสม.อบต.กง

 

           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ๒ อสม.ดีเด่นบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ คณะอสม.จาก อบต.กง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๒๐ท่าน นำโดย คุณหมอ อำนาจ จรรยา ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.กง เป้นการดูงาน อสม. วิสาหกิจชุมชน การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


มหาสงกรานต์บ้านบ่อมะกรูดประจำปี๒๕๕๘
ไถ่ชีวิตโค๕ชีวิต ถวายพระเทพฯ ๖๐ พรรษา
    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อปพร.จังหวัดราชบุรี ชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชมรมอปพร.) เครือข่าย อปพร.แห่งประเทศไทย ศรช.บ้านบ่อมะกรูด และผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ชาวบ้านบ่อมะกรูด พร้อมด้วยครอบครัว กำนันวืจืตร-แม่ไล้ วิริยมาโน จัดพิธีสงกรานต์บ้านบ่อมะกรูด โดยการไถ่ชีวิต โค ๕ ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ ๖๐ ชันษา ในวันมหาสงกรานต์ เจ้าภาพทั้งหมดล้วนมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และวงศานุวงศ์ เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ธนาคารโค-กระบือ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี
ลงพื้นที่พบราษฎรที่ประสบภัยแล้ง

     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำคณะครูอาสาฝนหลวง ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบกลุ่มราษฎรผู้ประสบภัยแล้ง รับหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรขาดน้ำ ชาวไร่เสียหายอย่างหนัก เมื่อรับหนังสือแล้ว ได้ส่งเอกสารทางไลน์ ให้คุณแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทันที เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หมู่๑๒ บ้านพุยาง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน
   

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบผงาดฟ้า
ช่วยงานพระบิดาฝนหลวง


 

    ประธานฝนหลวงราชบุรี ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ และ นายบุญส่ง กลัดเข็มเพชร ประธานฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรี รวม 4นาย เดินทางเข้าสนามบินหัวหิน (บ่อฝ้าย)บินร่วมกับนักบิน พร้อมนายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่ง มังกร๑ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ผงาดฟ้า ปฏิบัติการทำฝนหลวงจังหวัดราชบุรี แก้ภัยแล้ง ไฟป่า เติมน้ำอ่างเก็บน้ำ เติมน้ำในเขื่อน การเพาะปลูกของเกษตรกรรม การเลี่ยงกุ้ง และประมงน้ำจืด ฝนหลวงราชบุรีตกเป็นระยะ สามารถช่วยพี่น้องประชาชนทั่งถึงทุกๆอำเภอ เมิ่อ 9 เมษายน2558 ขอบคุณ ผอ.ประสพ พรมมา แทนไทร์ พลหาญ ราชันย์ บุญรอด และเจ้าหน้าที่ พร้อมนักบิน ประสานงานกับฝนหลวงภาคใต้อย่างดี สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

 
บ้านบ่อมะกรูด/คณะกรรมการ
ประกวดวิสาหกิจดีเด่นปี๒๕๕๘


   
          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด พร้อมด้วย นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพราม  ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่๗ ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ต้อนรับและบรรยายสรุปการตัดสินวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2558 เมื่อ 10 เมษายน 2558 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูดธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำฝนหลวง
ผงาดรายงานผลสำเร็จอธิบดี 
     ผอ.ประสพ พรมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ ร่วมกับ นายปิติธรรม ฐิติมนตรี อดีตรองผวจ.ราชบุรี ในนามที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำฝนหลวงเพชรบุรี กาญจนบุรี ระยอง นนทบุรี กทม. จำนวน 20ท่าน รายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิบดีฝนหลวง นายวราวุธ ขันติยานนท์ และแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งอธิบดี พร้อมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ และท่านได้มอบรถฝนหลวง 2คัน ให้กับ มังกร๑ และคุณ ติลก ธาตุท ขอบคุณ อ.ฤกษ์ชัย เพชรคง พันธุ์ แก้วนุ๊ย จรรยา แก้วนุ๊ย นัฐนา กลิ่นสุข ไพลิน สุขสายชล หนุ่ม พนม นฤมล อาจหาญ พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ป.อัมรินทร์ อิ่มปิติวงศ์ มัสซี่ ศรคีรี บัวแจ้ง นัฐยุทธ ร่มโพรีย์ กรี ไพรสี ที่ร่วมทัพครับ เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กทม.

อสม. อบต.ปะตง  จันทบุรี
ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด
   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด นำวิทยากรอสม.ดีเด่น ประกอบด้วย ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ สองอสม.ดีเด่นภาคกลางปี 2556 พร้อมกับ นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2551 และ ปี2553 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อสม.จากอบต.ปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายธีระศักดิ์ เนรัญชร รองนายก1 นายพรมมา พรมโยธา รองนายก2 และปลัดสมหมาย ยอดยิ่ง พร้อมอสม.120ท่าน ศึกษาเรื่อง อสม.และชุมชนเข้มแข็ง เยาวชน และการจัดการชุมชน เมื่อ 3 เมษายน 2558 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 

เครือข่ายประชาสังคมคึกคัก
ธัมมสัญญ์นำทัพเข้าร่วมเพียบ

  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมกับ เครือข่ายประชาสังคมจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี นายปิติธรรม ฐิติมนตรี นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุทธยา นายวิโรจน์ แก้วพลอย นางสาวคำนึง ภู่พันธ์ นายทศพล แก้วทิมา นายแพทย์ มนัส พ.จ.อ.สมมาตร์ นางไพลิน นางณัฐนา กลิ่นสุข เพื่อร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาราชบุรีครบครัน เมื่อ 2 เมษายน 2558 ณ อบจ.ราชบุรี

อสม.อบต.วังม่วงขอนแก่น
ศึกษา อสม.บ้านบ่อมะกรูด      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น นำโดยนาย เธียรชัย ศรีนาง นายกอบต.วังม่วง จำนวน ๑๒๐ท่าน ศึกษาดูงาน อสม.และชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
 

คณะกรรมการฝนหลวงราชบุรี
มอบเสื้อสามารถบุคคลแห่งปี๕๗  
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี     มอบเสื้อสามารถของฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้กับ นายฤกษ์ชัย เพชรคง ที่ปรึกษาคณะทำงานฝนหลวงจังหวัด  นายพันธุ์  แก้วนุ้ย ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ฝนหลวงจังหวัด นางจรรยา  แก้วนุ้ย  อาสาสมัครฝนหลวงตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557  จึงทำเสื้อสามารถซึ่งเป็นเสื้อยกย่องของการทำคุณงามความดีแทนพระบิดาฝนหลวงให้ไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว ให้กับผู้ร่วมงานในองค์กรได้ทราบว่าทั้ง 3 คนได้ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละการทำงานตลอดมา ซึ่งได้มีผลงานการส่งรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ความคืบหน้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการสำรวจพื้นที่พบว่ากำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และหมอกควันจากไฟป่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้อนุมัติออกปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือเติมแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดน้ำอุปโภค บริโภค และยังแก้ไขปัญหาไฟป่าลุกลามในพื้นที่ต่างๆได้   เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องชมรมผู้สื่อข่าวศาลากลางจังหวัดราชบุรี                 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำครูอาสาฝนหลวง
เหิรฟ้าสำรวจภัยแล้งสิบอำเภอราชบุรี    
ธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้นำอาสาสมัครฝนหลวงจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี พร้อมกับอาสาสมัครฝนหลวงจากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปที่สนามบินบ่อฝ้าย  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการทำฝนหลวงในพื้นที่ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หลังพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค บริโภค  และกำลังเกิดปัญหาไฟป่าลุกลามไหม้ในหลายอำเภอของจังหวัดราชบุรี จึงได้ทำหนังสือถึงศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร้องขอให้มีการช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว  โดยเมื่อช่วงเย็นวานนี้(10 มีนาคม) ได้ย้ายฐานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาตั้งที่สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายแทนไทร์  พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้นำคณะอาสาสมัครฝนหลวงขึ้นบินสำรวจพื้นที่ต่างๆ พบว่าอำเภอปากท่อ อำเภอบางแพ  อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างหนัก  โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ เกิดไฟป่าลุกลามประมาณ 4 จุด นอกจากนี้ยังมีผืนป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำลังได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า 
  จากการบินสำรวจครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าสภาพอากาศขณะนี้มีประมาณ  10 เปอร์เซ็นต์   ซึ่งคาดการณ์ว่าหากช่วงเย็นวันนี้มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ  30-40 เปอร์เซ็นต์ ก็จะสามารถนำเครื่องบินจำนวน 3 ลำ ออกปฏิบัติการทำฝนหลวงได้ทันที  สามารถช่วยเติมแหล่งน้ำธรรมชาติ  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ช่วยเหลือสัตว์ป่า และยังช่วยลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กำลังลุกลามในพื้นที่ด้วย ขอบคุณ ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ ที่สนับสนุนภารกิจอย่างดีเยี่ยม เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


อสม.อบต.วังม่วงขอนแก่น
ศึกษา อสม.บ้านบ่อมะกรูด

   ฝนหลวงราชบุรีอบรมครูอาสา
ปฏิบัติการฝนหลวงแก้ภัยแล้ง


      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือ มังกร1 ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมครูอาสาฝนหลวงราชบุรีประกอบด้วย ณัฐนา  กลิ่นสุข  ไพลิน   ศุขสายชล  ติลก  ธาตุทวีเดินทางอบรมครูอาสาฝนหลวง ยกระดับความรู้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมขึ้นเครื่องบินฝนหลวงเปิดงานสู้ภัยแล้ง เช่น การต้องการน้ำทำการเกษตร เติมน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ไฟป่า การป้องกันสัตว์ป่า ฯ โดยเป็นการ ปฏิบัติงานช่วยพระบิดาฝนหลวง เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กองบินฝนหลวง จังหวัดนครสวรรค์

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ก้มกราบบวงสรวง
พระสมุทรเจดีย์ขึ้นทำฝนหลวงราชบุรี


              

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เดินทางกราบสักการะพระสมุทรเจดีย์ โดยมี กำนัน นุจรี พึ่งชื่น กำนันตำบลปากคลองบางปลากด และ ส.สุมาลี รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ให้การต้อนรับ เพื่อสักการะขอพรในการมาเยี่ยมเครือข่ายพระสมุทรเจดีย์ และยังขอพรการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาภัยแล้งราชบุรี โดยการขึ้นบินทำฝนหลวง ช่วยงานพระบิดา ต้องขอขอบคุณคณะทีมงาน นำโดย กำนันนุจรี พึ่งชื่น ที่ดูแลมังกร๑ เป็นอย่างดี เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ
สุพรรณ๑๐๐ดูงานบ้านบ่อมะกรูด


    
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นำกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ๑๐๐ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ให้การต้อนรับ ดูเรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน บำบัดยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

แกนทต.พระสมุทรเจดีย์ ๑๐๐คน
ฟันฝ่าฝึกฝนดูงานบ้านบ่อมะกรูด

  
กำนันนุจรี พึ่งชื่น กำนันตำบลปากคลองบางปลากด นายไพศาล พงษ์นิธิสุนทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ ส.ท.สุมาลี สถิตดนัยกุล รองประธานสภาเทศบาล นำคณะแกนนำชุมชน ๑๐๐ ท่านศึกษาดูงาน 4 mบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป อย่างเต็มอิ่ม เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

 

 
ฝนหลวงราชบุรี
ร่วมฝนหลวงภาคใต้
ปรับยุทธศาสตร์ดับไฟป่าแก้ภัยแล้ง      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ระดับสูง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภาคใต้ ประกอบด้วย นายราชันย์ บุญรอด เจ้าหน้าที่ชำนาญการ และ นายแทนไทร์ พลหาญ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ พร้อมกับ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทราบนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือภัยแล้ง และไฟป่าในจังหวัดราชบุรี โดยให้กรรมการอำเภอเสนอรายงานในทุก ๑๕ วัน เพื่อทราบถึงสถานการณ์ และความจำเป็นช่วยเหลือประชาชน พร้อมกับสมัครสมาชิกฝนหลวงทุกตำบลในจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


อปพร.ราชบุรีผงาดประกาศพร้อม
ส่งศูนย์อปพร.ดีเด่น ๒ศูนย์ปี ๕๘

    ศูนย์ที่๑ เทศบาลเบิกไพร

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี ส่งผลงาน ศูนย์อปพร.เทศบาลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกวด ศูนย์อปพร.ดีเด่นปี ๒๕๕๘ โดยมี ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรีดำบลเบิกไพร และ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัด เทศบาล พร้อมกับส่วนราชการทุกส่วนให้การสนับสนุน ซึ่งก็มีคณะกรรมการจากศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มาเยี่ยมและตรวจตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
      ๑.นางสาวอภิญญา ตันสุวัฒน์         หน.กลุ่มงานการอบรม  เป็นหัวหน้าคณะ
      ๒.นางสาววาสนา รุ่งโรจน์ธีระ         หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
      ๓.นายอัฏฐวัฒน์ เอี่ยมชนะ             นายช่างโยธาอาวุโสชำนาญการ
      ๔.นางสาวนันทวัน ดีลี                  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      ๕.นายพณัติสรรค์ ไชยชนะ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      ๖.นายถนอม ศรีจันทร์                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     ผลการให้คะแนนยังไม่ได้สรุป แต่ทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการมาเยี่ยมครั้งนี้ แด่อปพร.เทศบาลเบิกไพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในนามอปพร.จังหวัดราชบุรี ขอขอบพระคุณ ผอ.ณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ที่เมตตาอปพร.ทั้ง๔จังหวัด ด้วยดีเสมอมา เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ศูนย์ที่๒ อบต.ท่าเคย

      
           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือมังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำคณะ กรรมการตัดสินศูนย์อปพร.ยอดเยี่ยมปี๕๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อปพร.ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้กำลังใจอปพร.และผู้บริหารอบต.ท่าเคย โดยมี นายกอบต.และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าป้องกันฯให้การต้อนรับ ตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อปพร.ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายก/แกนนำอบต.ขวาวใหญ่ โคราช
ศึกษาดูงานต้านยา หมู่บ้านบ่อมะกรูด


   นายเจริญศักดิ์ ภักดี นายกอบต.ขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นำแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.ระดับตำบล และระดับอำเภอ จำนวน ๕๐ท่าน ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูด ซึ่งมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ วิทยากรชุมชน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเต็มอิ่ม เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


นายก/แกนนำ อบต. ละหานปลาค้าว
ศึกษาดูงานต้านยาหมู่บ้านบ่อมะกรูด

     นายสมหมาย ทองบอน นายก อบต.ละหานปลาค้าว จังหวัดนครราชสีมา นำคณะแกนนำชุมชน สมาชิกอบต.ศึกษาดูงานบริหารจัดการชุมชนผู้นำเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด และนายสุวรรณ ศรีนาค ผญบ.ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปบริบทชุมชนกับการแก้ไขปัญหาจนสามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


ธนาคารออมสินโพธารามสนับสนุน
สินเชื่อพัฒนาชนบทบ้านบ่อมะกรูด

     นายอำนวย ทองใบใหญ่ ผู้จัดการอาวุโสธนาคารออมสินสาขาโพธาราม ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้าน แบะนายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการ "สินเชื่อพัฒนาชนบทบ้านบ่อมะกรูด" โดยนำเงิน ๑ล้านบาทมามอบให้โครงการ เป็นที่น่าประทับใจ พร้อมกับ การซื้อสลากออมสินช่วยการออม และประกันชีวิตให้กับกรรมการและสมาชิกทุกคน เป็นโครงการนำร่องของจังหวัดราชบุรี ธัมมสัญญ์ เปิดศักราชใหม่ปี๒๕๕๘ ต้นแบบของนักคิดชุมชน เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อมะกรูด

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บ้านบ่อมะกรูด
ขยับอนุรักษ์ดนตรีไทยและการกีฬา
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ผ่าตัดชมรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ๓ เรื่องหลัก คือ
      ๑.เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ AEC ให้นายกิตติธัช อุ่มเอิบ และนางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เป็นผู้ฝึกสอน เสาร์-อาทิตย์ เป้าหมายโต้ตอบและสนทนากับชาวต่างประเทศได้       
      ๒.ฝึกซ้อมอนุรักษ์ดนตรีไทย กลองยาวเพื่อสืบสานงานดนตรีพื้นบ้านและเป็นอาชีพ มอบหมาย นายต้อม พลอยเพ็ชร
      ๓.ฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อทักษะเข้าสู่อาชีพ มอ้บหมาย นายชัยรัตน์ อุ่มเอิบ
      ๔.เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้
          นายต้อม           พลอยเพชร   ผู้จัดการชมรม
          นายชัยรัตน์        อุ่มเอิบ         ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
          เด็กชายศุภวัฒน์  เชิงทวี         ประธานกรรมการ
      เป็นการปรับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชน เพื่อการแก้ไข เพิ่มทักษะ เสริมศักยภาพ เด็ก เยาวชน นักกีฬา ทีมงานผู้ฝึกสอนและสนับสนุน เพื่อสร้างบุคคลากรหมู่บ้านพึ่งพาตนเองและชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการชมรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อ