1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 97  > >>

Feb 20, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 15, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 12, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 9, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 6, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 23, 2015
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236
                       086-7505657

                       "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."

                                                

 ผู้สนับสนุนหลักบ้านบ่อมะกรูด  

ลดอ้วน สุขภาพดี ควบคุมไขมัน น้ำตาล
 สวยถาวร ผิวใส ร่างกายกระชับ ขับถ่ายปรกติ ลดไขมันในเส้นเลือด ลดฝ้า ด่างดำ ริ้วรอย ติดต่อเพื่อสุขภาพวันนี้ที่    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
 โทร./Line 089-235-0663  

อสม.อบต.วังม่วงขอนแก่น
ศึกษา อสม.บ้านบ่อมะกรูด

   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น นำโดยนาย เธียรชัย ศรีนาง นายกอบต.วังม่วง จำนวน ๑๒๐ท่าน ศึกษาดูงาน อสม.และชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
 

คณะกรรมการฝนหลวงราชบุรี
มอบเสื้อสามารถบุคคลแห่งปี๕๗  
นายธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี     มอบเสื้อสามารถของฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ให้กับ นายฤกษ์ชัย เพชรคง ที่ปรึกษาคณะทำงานฝนหลวงจังหวัด  นายพันธุ์  แก้วนุ้ย ฝ่ายประชาสัมพันธุ์ฝนหลวงจังหวัด นางจรรยา  แก้วนุ้ย  อาสาสมัครฝนหลวงตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557  จึงทำเสื้อสามารถซึ่งเป็นเสื้อยกย่องของการทำคุณงามความดีแทนพระบิดาฝนหลวงให้ไว้เป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว ให้กับผู้ร่วมงานในองค์กรได้ทราบว่าทั้ง 3 คนได้ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละการทำงานตลอดมา ซึ่งได้มีผลงานการส่งรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ความคืบหน้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการสำรวจพื้นที่พบว่ากำลังประสบปัญหาภัยแล้ง และหมอกควันจากไฟป่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทำให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้อนุมัติออกปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือเติมแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดน้ำอุปโภค บริโภค และยังแก้ไขปัญหาไฟป่าลุกลามในพื้นที่ต่างๆได้   เมื่อ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องชมรมผู้สื่อข่าวศาลากลางจังหวัดราชบุรี                 

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบนำครูอาสาฝนหลวง
เหิรฟ้าสำรวจภัยแล้งสิบอำเภอราชบุรี    
ธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ  ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ได้นำอาสาสมัครฝนหลวงจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี พร้อมกับอาสาสมัครฝนหลวงจากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปที่สนามบินบ่อฝ้าย  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการทำฝนหลวงในพื้นที่ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หลังพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค บริโภค  และกำลังเกิดปัญหาไฟป่าลุกลามไหม้ในหลายอำเภอของจังหวัดราชบุรี จึงได้ทำหนังสือถึงศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ร้องขอให้มีการช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าว  โดยเมื่อช่วงเย็นวานนี้(10 มีนาคม) ได้ย้ายฐานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาตั้งที่สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายแทนไทร์  พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ได้นำคณะอาสาสมัครฝนหลวงขึ้นบินสำรวจพื้นที่ต่างๆ พบว่าอำเภอปากท่อ อำเภอบางแพ  อำเภอโพธาราม อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนอย่างหนัก  โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ เกิดไฟป่าลุกลามประมาณ 4 จุด นอกจากนี้ยังมีผืนป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำลังได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า 
  จากการบินสำรวจครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าสภาพอากาศขณะนี้มีประมาณ  10 เปอร์เซ็นต์   ซึ่งคาดการณ์ว่าหากช่วงเย็นวันนี้มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ  30-40 เปอร์เซ็นต์ ก็จะสามารถนำเครื่องบินจำนวน 3 ลำ ออกปฏิบัติการทำฝนหลวงได้ทันที  สามารถช่วยเติมแหล่งน้ำธรรมชาติ  แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ช่วยเหลือสัตว์ป่า และยังช่วยลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กำลังลุกลามในพื้นที่ด้วย ขอบคุณ ผอ.ประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ ที่สนับสนุนภารกิจอย่างดีเยี่ยม เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ฝนหลวงราชบุรีอบรมครูอาสา
ปฏิบัติการฝนหลวงแก้ภัยแล้ง


      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือ มังกร1 ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี พร้อมครูอาสาฝนหลวงราชบุรีประกอบด้วย ณัฐนา  กลิ่นสุข  ไพลิน   ศุขสายชล  ติลก  ธาตุทวีเดินทางอบรมครูอาสาฝนหลวง ยกระดับความรู้ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายประสพ พรหมมา ผอ.ศูนย์ฝนหลวงภาคใต้ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พร้อมขึ้นเครื่องบินฝนหลวงเปิดงานสู้ภัยแล้ง เช่น การต้องการน้ำทำการเกษตร เติมน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ไฟป่า การป้องกันสัตว์ป่า ฯ โดยเป็นการ ปฏิบัติงานช่วยพระบิดาฝนหลวง เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กองบินฝนหลวง จังหวัดนครสวรรค์

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  ก้มกราบบวงสรวง
พระสมุทรเจดีย์ขึ้นทำฝนหลวงราชบุรี


              
       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เดินทางกราบสักการะพระสมุทรเจดีย์ โดยมี กำนัน นุจรี พึ่งชื่น กำนันตำบลปากคลองบางปลากด และ ส.สุมาลี รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ให้การต้อนรับ เพื่อสักการะขอพรในการมาเยี่ยมเครือข่ายพระสมุทรเจดีย์ และยังขอพรการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาภัยแล้งราชบุรี โดยการขึ้นบินทำฝนหลวง ช่วยงานพระบิดา ต้องขอขอบคุณคณะทีมงาน นำโดย กำนันนุจรี พึ่งชื่น ที่ดูแลมังกร๑ เป็นอย่างดี เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ
สุพรรณ๑๐๐ดูงานบ้านบ่อมะกรูด


    
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี นำกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ๑๐๐ท่าน ศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฆ้อง ให้การต้อนรับ ดูเรื่อง กองทุนแม่ของแผ่นดิน บำบัดยาเสพติด การแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

แกนทต.พระสมุทรเจดีย์ ๑๐๐คน
ฟันฝ่าฝึกฝนดูงานบ้านบ่อมะกรูด

  
กำนันนุจรี พึ่งชื่น กำนันตำบลปากคลองบางปลากด นายไพศาล พงษ์นิธิสุนทร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ ส.ท.สุมาลี สถิตดนัยกุล รองประธานสภาเทศบาล นำคณะแกนนำชุมชน ๑๐๐ ท่านศึกษาดูงาน 4 mบ้านบ่อมะกรูด โดยมีนาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา นางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป อย่างเต็มอิ่ม เมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
 
 
ฝนหลวงราชบุรี
ร่วมฝนหลวงภาคใต้
ปรับยุทธศาสตร์ดับไฟป่าแก้ภัยแล้ง      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ระดับสูง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภาคใต้ ประกอบด้วย นายราชันย์ บุญรอด เจ้าหน้าที่ชำนาญการ และ นายแทนไทร์ พลหาญ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ พร้อมกับ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทราบนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือภัยแล้ง และไฟป่าในจังหวัดราชบุรี โดยให้กรรมการอำเภอเสนอรายงานในทุก ๑๕ วัน เพื่อทราบถึงสถานการณ์ และความจำเป็นช่วยเหลือประชาชน พร้อมกับสมัครสมาชิกฝนหลวงทุกตำบลในจังหวัดราชบุรี เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


อปพร.ราชบุรีผงาดประกาศพร้อม
ส่งศูนย์อปพร.ดีเด่น ๒ศูนย์ปี ๕๘

    ศูนย์ที่๑ เทศบาลเบิกไพร

       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี ส่งผลงาน ศูนย์อปพร.เทศบาลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประกวด ศูนย์อปพร.ดีเด่นปี ๒๕๕๘ โดยมี ด.ต.สินชัย สุวรรณพฤกษ์ นายกเทศมนตรีดำบลเบิกไพร และ นายสมศักดิ์ ตันเจริญ ปลัด เทศบาล พร้อมกับส่วนราชการทุกส่วนให้การสนับสนุน ซึ่งก็มีคณะกรรมการจากศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี มาเยี่ยมและตรวจตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
      ๑.นางสาวอภิญญา ตันสุวัฒน์         หน.กลุ่มงานการอบรม  เป็นหัวหน้าคณะ
      ๒.นางสาววาสนา รุ่งโรจน์ธีระ         หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ
      ๓.นายอัฏฐวัฒน์ เอี่ยมชนะ             นายช่างโยธาอาวุโสชำนาญการ
      ๔.นางสาวนันทวัน ดีลี                  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      ๕.นายพณัติสรรค์ ไชยชนะ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      ๖.นายถนอม ศรีจันทร์                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
     ผลการให้คะแนนยังไม่ได้สรุป แต่ทำให้เกิดขวัญกำลังใจในการมาเยี่ยมครั้งนี้ แด่อปพร.เทศบาลเบิกไพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในนามอปพร.จังหวัดราชบุรี ขอขอบพระคุณ ผอ.ณรงค์ กล่อมใจ ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี ที่เมตตาอปพร.ทั้ง๔จังหวัด ด้วยดีเสมอมา เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ศูนย์ที่๒ อบต.ท่าเคย

      
           ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือมังกร๑ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำคณะ กรรมการตัดสินศูนย์อปพร.ยอดเยี่ยมปี๕๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อปพร.ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้กำลังใจอปพร.และผู้บริหารอบต.ท่าเคย โดยมี นายกอบต.และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าป้องกันฯให้การต้อนรับ ตรวจเยี่ยมเป็นอย่างดี เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์อปพร.ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นายก/แกนนำอบต.ขวาวใหญ่ โคราช
ศึกษาดูงานต้านยา หมู่บ้านบ่อมะกรูด


   นายเจริญศักดิ์ ภักดี นายกอบต.ขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นำแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่อบต.ระดับตำบล และระดับอำเภอ จำนวน ๕๐ท่าน ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูด ซึ่งมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค อ.วินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ วิทยากรชุมชน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเต็มอิ่ม เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


นายก/แกนนำ อบต. ละหานปลาค้าว
ศึกษาดูงานต้านยาหมู่บ้านบ่อมะกรูด

     นายสมหมาย ทองบอน นายก อบต.ละหานปลาค้าว จังหวัดนครราชสีมา นำคณะแกนนำชุมชน สมาชิกอบต.ศึกษาดูงานบริหารจัดการชุมชนผู้นำเข้มแข็งบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด และนายสุวรรณ ศรีนาค ผญบ.ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปบริบทชุมชนกับการแก้ไขปัญหาจนสามารถเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


ธนาคารออมสินโพธารามสนับสนุน
สินเชื่อพัฒนาชนบทบ้านบ่อมะกรูด

     นายอำนวย ทองใบใหญ่ ผู้จัดการอาวุโสธนาคารออมสินสาขาโพธาราม ร่วมกับ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนหมู่บ้าน แบะนายสุวรรณ ศรีนาค ผู้ใหญ่บ้าน เปิดโครงการ "สินเชื่อพัฒนาชนบทบ้านบ่อมะกรูด" โดยนำเงิน ๑ล้านบาทมามอบให้โครงการ เป็นที่น่าประทับใจ พร้อมกับ การซื้อสลากออมสินช่วยการออม และประกันชีวิตให้กับกรรมการและสมาชิกทุกคน เป็นโครงการนำร่องของจังหวัดราชบุรี ธัมมสัญญ์ เปิดศักราชใหม่ปี๒๕๕๘ ต้นแบบของนักคิดชุมชน เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านบ่อมะกรูด

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน บ้านบ่อมะกรูด
ขยับอนุรักษ์ดนตรีไทยและการกีฬา
     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ผ่าตัดชมรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ๓ เรื่องหลัก คือ
      ๑.เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ AEC ให้นายกิตติธัช อุ่มเอิบ และนางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ เป็นผู้ฝึกสอน เสาร์-อาทิตย์ เป้าหมายโต้ตอบและสนทนากับชาวต่างประเทศได้       
      ๒.ฝึกซ้อมอนุรักษ์ดนตรีไทย กลองยาวเพื่อสืบสานงานดนตรีพื้นบ้านและเป็นอาชีพ มอบหมาย นายต้อม พลอยเพ็ชร
      ๓.ฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อทักษะเข้าสู่อาชีพ มอ้บหมาย นายชัยรัตน์ อุ่มเอิบ
      ๔.เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ดังนี้
          นายต้อม           พลอยเพชร   ผู้จัดการชมรม
          นายชัยรัตน์        อุ่มเอิบ         ผู้ฝึกสอนนักกีฬา
          เด็กชายศุภวัฒน์  เชิงทวี         ประธานกรรมการ
      เป็นการปรับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชน เพื่อการแก้ไข เพิ่มทักษะ เสริมศักยภาพ เด็ก เยาวชน นักกีฬา ทีมงานผู้ฝึกสอนและสนับสนุน เพื่อสร้างบุคคลากรหมู่บ้านพึ่งพาตนเองและชุมชนเข้มแข็ง เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ที่ทำการชมรมเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน บ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐ 

เครือข่ายอปพร.นนทบุรี เตรียม
กู้ภัยทางน้ำ กับ บ้านบ่อมะกรูด      ศรช.บ้านบ่อมะกรูด โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ต้อนรับ นายอดุล อาจหาญ ประธานอปพร.นนทบุรี นางนฤมล อาจหาญ ประธานอปพร.อำเภอบางบัวทอง และคุณมังกร หน.ฝ่ายป้องกัน อ.บางบัวทอง และคณะ ศึกษาดูงานกู้ภัยทางน้ำ/ทางบก และสมัครเป็นเครือข่ายกู้ภัยทางน้ำ พร้อมรับ เครื่องเรือ ๓ เครื่อง ประกอบเรือช่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ศรช.บ้านบ่อมะกรูด
สร้างข่ายกู้ภัยทางน้ำ
     ศรช.บ้านบ่อมะกรูด โดย นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรีต้อนรับเครือข่ายอปพร.ลาดกระบัง กทม.นำโดย นายบัณฑิต แสงแดง ประธานอปพร.เขตลาดกระบัง ปิยะ มีศิลป์ เลขานุการอปพร.เขตลาดกระบัง นางสาวภิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ที่ปรึกษา และคณะ ศึกษาดูงานกู้ภัยทางน้ำ และสมัครเป็นเครือข่ายกู้ภัยทางน้ำ พร้อมรับ เครื่องเรือ ๒ เครื่อง ประกอบเรือช่วยเหลือประชาชน เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

มหกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ ๓ชีวิต
หลั่งน้ำตารอดตายด้วยพระบารมี      นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ร่วมกับ กำนันสยาม มุกดา ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค ร.ต.ต.ชัยกร จิตรคำ อ.วินัย คงนะภา และหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือให้กับธนาคารโคกระบือ ๓ ชีวิต จากโรงฆ่าสัตว์พระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ นางมนต์ธนภรณ์ ประภัสสรพิทยา นายทองใส หมาดทอง นางธนปพร เปี่ยมรอด นายกิตติรัตน์ ธนะบุญ พระณัฐกร สิริปัญโญ เป็นโคเพศผู้ ราคา ๑๘๐,๐๐๐บาท มอบให้เป็นพ่อพันธุ์ธนาคารโคกระบือบ้านบ่อมะกรูด ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ด้วยพระบารมี โคน้อยหลั่งน้ำตาอาบแก้ม รอดตายหน้าคอกเชือดหวุดหวิด เมื่อ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ธนาคารโคกระบือกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด (ขอบคุณฮั๊ว มังกรทอง รังสิต นำสิงโตมาฉลอง และอาจารย์ นิดา บางบัวทอง)

แกนนำอสม.หาดอาษา ชัยนาท
ศึกษาดูงานอสม.บ้านบ่อมะกรูด


    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อสม.หาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยการนำของ นายสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีหาดอาษา จำนวน ๑๕๐ท่าน เพื่อดูผลงานอสม.บ้านบ่อมะกรูด และการแก้ไขปัญหาสังคม อย่างเต็มอิ่ม พร้อมทานข้าวกลางวัน ขาหมูอันเกรียงไกร เมื่อ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบร่วมงาน
รวมน้ำใจสู่ยังเติร์กลำแขก

    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องมุสลิมลำแขก โดยการนำของ นายเฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาสมัครต้านยาเสพติดเขตหนองจอก นายมาลัย ประดิษฐศร แกนนำชุมชนลำแขก เพื่อร่วมงานและกล่าวขอบคุณทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงาน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กู้ภัยให้กับชุมชน ๒ ชุดเป็นที่เรียบร้อย ลักษณะของงานดื่มน้ำชาเพื่อสมทบทุนสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติด จัดดดยเยาวชนลำแขก ประสบความสำเร็จอย่างสูง เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาชุมชนลำแขก เขตหนองจอก กทม.

มังกร๑ร่วมทอดผ้า
ส่ง สุนทร กลิ่นสุข     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังอปพร.ฌาปนกิจ นายสุนทร กลิ่นสุข เป็นพี่ชาย นางณัฐนา กลิ่นสุข อปพร.เทศบาลเขางู ในฐานะอปพร.ด้วยกัน เป็นพี่น้องกันทั้งประเทศ เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดลาดบัวหอม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี


บ้านบ่อมะกรูด
เมืองคนสวย๕๘


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รายงาน นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม ขออนุญาตจัดโครงการ "บ้านบ่อมะกรูดเมืองคนสวยโพธาราม๕๘" โดยเชิญ อาจารย์หนึ่ง แสงแข และ อาจารย์จันดี อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตบแต่ง ทำผม มาปรับปรุงทรงผม แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน และผู้ด้อยโอกาส ในหมู่บ้าน ให้เกิดความสวย ความหล่อ และเป็นระเบียบสังคม มารับบริการโครงการในวันนี้ เปิดโครงการ ๓๐ ท่าน และจะทำเป็นโครงการต่อเนื่อง ลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วย สวยด้วย เป็นหมู่บ้านนำร่องของ "บ้านบ่อมะกรูดเมืองคนสวยโพธาราม๕๘" เมื่อ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

แกนนำ"สื่อชุมชนสงขลา"
ศึกษาและเยี่ยมบ่อมะกรูด      นายพิกุล ทองดีเลิศ ผู้สื่อข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติจังหวัดสงขลา นำคณะศึกษาดูงานด้านไอซีที ด้านสารสนเทศ และการดำเนินงาน สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ โดยมีนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ ให้การต้อนรับ และพักค้างเสวนาต่อการยกระดับข่าวที่ทันสมัย โดยมี ไลน์ ๒๐ห้อง เฟสบุ๊ค ๑๐๖๖ ห้อง เว็บไซด์ www.magrood.com แบบการบูรณาการครบวงจร เมื่อ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ นำกำลังใว้อาลัย
คุณแม่ปุ๊มารดาพัชรี คชวงษ์     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี นำกำลังเคารพศพและไว้อาลัยคุณแม่ปุ๊ ซึ่งเป็นคุณแม่ นางสาวพัชรี คชวงษ์ อปพร.ระดับดีเด่นเทศบาลตำบลเขางู ที่เสียชีวิตอย่างสงบที่ รพ.ราชบุรี อปพร.ร่วมเป็นเจ้าภาพคืนวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี


สุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี
เปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนน57
    นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจราชบุรี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผวจ.ราชบุรี นางสาวกฤตยา เปรมปราโมชย์ ปภ.ราชบุรี และนายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ร่วมเปิดศูนย์ปลอดภัยทางถนนปี๒๕๕๗ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การเจ็บ การตาย ในเทศกาล๗วันอันตราย เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ริมเขื่อนรัชประภา เมืองราชบุรี

มังกร๑ต้อนรับคณะเซอร์เวย์
เทศบาลหาดอาษา ชัยนาท       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะของท่าน ประภากร ประสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ที่จะนำแกนนำอสม.และแกนนำชุมชน ๑๕๐ท่าน มาศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด โดยจะมาในวันที่๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ มังกร๑ เป็นตัวแทนชาวบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

มังกร๑ นำฮั๊วมังกรทอง
ฉลองหมู่บ้านบ่อมะกรูด


          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ มังกร๑ จากราชบุรี ร่วมกับ ผู้ใหญ่ สุวรรณ ศรีนาค สท.ภาวิณี สามัคคี ด.ต.ขุมทรัพย์ บุญมา สท.วิริยาห์ เพียรวัฒนผล ท่านประธานสภาเทศบาลบ้านฆ้อง สท.สุดใจ ลินลา อดีตผู้ใหญ่ประเสริฐ ม่วงเขียว อ,นฤมล อาจหาญ โดยความสนับสนุนจาก ฮั๊ว มังกรทอง รังสิต ฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงราม นามคำแฝง ในเทศกาลปีใหม่ ที่คณะสท.เทศบาลบ้านฆ้องซ่อมแซมอาคารศาลเจ้าเสร็จเรียบร้อย ในขณะที่ มังกร๑ ฉลองปู่พญานาคราช รับขวัญลูกชายที่มีคู่สมรสแต่งงานมา๗ปีไม่มีบุตร นำมามอบให้มังกร๑ เพื่อเจิมเป็นบุตรพญานาคราช  ขณะทำพิธี เกิดฝนพรำ อาทิตย์ทรงกรด และต่างก็ปิติยินดี เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ถ้ำพญานาคราช ๖๓ หมู่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี


เครือข่ายต้านยาทุ่งสงนครศรีธรรมราช
เยี่ยมศึกษาดูงานกองทุนพระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด


      ผอ.ประภาส ชูภักดี และอ.อุไรวรรณ ชูภักดี แกนนำเครือข่ายต้านยาเสพติดอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำแกนนำภาคประชาชน ๖๐ท่าน ศึกษาดูงานกองทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดยมี นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ อ.วินัย คงนะภา และนางหทัยรัตน์ อุ่มเอิบ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด


เครือข่ายภาคประชาชน
เยี่ยม หมู่บ้านบ่อมะกรูด
 


     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ต้อนรับ เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย นายถนอมพล ดอนไพรวัน ปภ.จ.กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ นายเฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดเขตหนองจอก นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ประธานเครือข่ายDSIลาดกระบัง อปพร.เขตกทม.ศึกษาดูงานและเยี่ยมหมู่บ้านบ่อมะกรูด เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

กึกก้องพุทธสถาน๑๕๐ไร่อาสารัก
ในหลวงจุดเทียนชัย ถวายพระพร         ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานชมรมอปพร.(ประธานชมรมศูนย์ประสานงานและศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   เป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรกลางพุทธสถานค่ายอบรมกู้ภัยทางน้ำ ๑๕๐ ไร่ ร่วมกับ ร้อยตรี นพนนท์ ศรีอิ่ม วิทยากรจากกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี เยาวชนมัคคุเทศก์ตำบลกรับใหญ่ อาสาสมัครอบรมกู้ภัยทางน้ำ เพื่อแสดงออกในการเทิดทูนสามสถาบันหลัก และการน้อมนำอาสาสมัครรักในหลวง ด้วยการจุดเทียนชัยถวายพระพรกลางน้ำ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

อัศจรรย์ พระอาทิตย์ ทรงกรด
ธัมมสัญญ์ วางศิลาฤกษ์ เจดีย์
ชะเวดากองจำลองวัดเขาน้อย

      ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติจากเจ้าอาวาสวัดเขาน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการจัดงาน ให้วางศิลฤกษ์เจดีย์ชะเวดากองจำลอง ราคาก่อสร้าง ๕ล้านบาท ซึ่