1.6.6

ข่าวน่าสนใจ

Page 1 of 101  > >>

Feb 3, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Feb 2, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 23, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 23, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 19, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 19, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 15, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
Jan 13, 2016
Category: General
Posted by: tammasan
CMS - 1.6.6 - Bonde
 

หน้าหลัก


  
      
          หมู่บ้านกองทุนพระราชทาน
                        สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
                        กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด

                       ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด
                       ๖๓ หมู่ที่๗ ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
                       Bomagrood Community Learning Center
                       63 M.7 T.bankhong Photaram Ratchaburi
                      
bomagrood@yahoo.com ไลน์ 089-2350663
                       Facebook/ศรช.บ้านบ่อมะกรูด www.magrood.com
                       นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด
                       ศึกษาดูงาน โทร.089-2350663 และ095-9859236

                       สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ
                
Thai Community News
                    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ บรรณาธิการ

                                               
                   "รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษาชมรมอปพร."
                  
"รายงานการศึกษาดูงานคณะฝนหลวงที่ประเทศจีน"

ธนาคาร โค-กระบือกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับโคเพศเมียรอดตาย
ด้วยพระบารมี๒ชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้รับโคเพศเมีย ๒ ชีวิต จาก คุณพันธิพา พงษ์พันธุ์ คุณทรงวทย์ คงเรืองฤทธิ์ และคุณสุทัศนา หาญพิพัฒน์พานิช ซึ่งไถ่จากโรงเชือดแบบหวุดหวิด ห้ามการฆ่าไว้ทัน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมด้จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 089-2350663 สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรีให้ธัมมสัญญ์
และคณะอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรีรายงานผล       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ พร้อมด้วย พันธ์ แก้วนุ๊ย จิรพัฒน์ พรมสุวรรณ์ และ อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง เข้ารายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงในจังหวัดราชบุรี จากการที่ทำงานกันอย่างเข้มข้น และผลออกมาสามารถช่วยประชาชนได้ ต่อนาย สุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี ซึ่งทางจังหวัดราชบุรี ชื่นชมการทำงานของอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ คณะทำงานได้เชิญ ผวจ.ราชบุรี ร่วมสำรวจภัยแล้ง และบรรยายสรุป ในวันที่ 8-9ก.พ.59 ด้วย เข้าพบรายงานผลเมื่อ 3 ก.พ.59 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

 
กลุ่มอาชีพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านบ่อมะกรูดสู้ภัยแล้งแปรรูปไข่ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้นำกลุ่มแม่บ้านกองทุนพระราชทาน ศึกษาดูงานการทำขนมจากไข่ไก่ ได้รับการต้อนรับจาก คุณเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล หรือ เฮียเต็ก บ้านดอนนาลุ่ม หาดเจ้าสำราญ ดูการแปรรูปขนมจากไข่ เช่นทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง และการค้า-ขายตลาดไข่ เพื่อนำมาสร้างอาชีพตลาดนัดไข่ชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ให้มีวัตถุดิบหมู่บ้าน จ้างแรงงานหมู่บ้าน ประชาชนทั้งหมู่บ้านเป็นเจ้าของกิจการ ขอบคุณ คุณเจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล วิทยากรศึกษาดูงาน และเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเป็นไกด์นำเที่ยวหาดเจ้าสำราญ เมื่อ 31 ม.ค.58 ณ บ้านดอนนาลุ่ม เพชรบุรี

อาสาสมัครฝนหลวงราชบุรีเจ้าภาพงานศพ
พ.อ. ผศ. สมพล แจ่มจันทร์ วัดสัตตนาถฯ      
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ตัวแทนฝนหลวง จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพงานศพ พ.อ. ผศ.สมพล แจ่มจันทร์ สามี ผศ.ฐานินี แจ่มจันทร์ ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี โดยมี อ.วงเดือน ยะปัญญา ครูสอนเสริมสวยร่วมด้วย ณ วัดสัตตนาถฯ เมืองราชบุรี1 ก.พ.59

ฝนหลวงประสานพื้นที่
บ้านบึง บ้านคา ยางหัก   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านคา พบนายกพินิจ ร่มโพรีย์ นายกอบต.บ้านบึง และ นายกเสน่ห์ แคนเพ็ชร นายกอบต.ยางหัก ปลัดชนัญชิดา พรมสุวรรณ์ เตรียมพิก้ดภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการเพาะปลูกใช้น้ำน้อย การจัดการน้ำ อาจช่วยปฏิบัติการฝนหลวงด้วย เมื่อ 29 ม.ค.59 ณ.พื้นที่อำเภอบ้านคา และ อำเภอปากท่อ ราชบุรี

คืบหน้ามากครับ
1.เตรียมบรรยายสรุปให้คณะฝนหลวงทราบ ในพื้นที่อำเภอบ้านคาทั้งหมด ในวันที่ 9 ก.พ.59เวลา 13.30น.
2.เตรียมทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรรมพื้นที่ อาสาสมัครเกษตร มอบข้อมูลพื้นที่ภัยแล้ง
3.ระดมช่วยแบบบูรณาการ

ธัมมสัญญ์  อุ่มเอิบ
ประชุมส่วนราชการ    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เข้าประชุมประจำเดือนมกราคม2559 ร่วมส่วนราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี ประธานการประชุม รองผวจ.ราชบุรี ครบ เมื่อ 28 มกราคม 2559 ณ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

อส.ฝนหลวงราชบุรีประสานทหาร
กองพลพัฒนาที่๑ราชบุรีสู้ภัยแล้งธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำคณะเข้าพบ พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร ผบ.กองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี ประสานการร่วมงานแก้ไขภัยแล้งจังหวัดราชบุรี ข้อตกลงคือ อาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี แก้ไขภัยแล้งกับทหารกองพลพัฒนามี่๑ราชบุรี แบบบูรณาการ
1.บริหารและการจัดการน้ำการเกษตร
2.เติมฝนหลวงอ่างเก็บน้ำ พื้นที่การทำกิน
3.ดูแลป่า และการปลูกป่า
4.ฝึกอาชีพการเกษตรใช้น้ำน้อย
5.บูรณาการภาคการเกษตรครบวงจร...
คณะประกอบด้วย
    พันธุ์ แก้วนุ๊ย รองประธานฝนหลวงราชบุรี
    สิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษาฝนหลวงราชบุรี
    ไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอาสาสมัครเกษตรราชบุรี
    ร.ต.นพนนท์ ศรีอิ่ม นายทหารกองพลพัฒนาที่๑ราชบุรี
    นพรัตน์ จั่นสำอางค์ อาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี
    จรรยา แก้วนุ๊ย เลขานุการอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี
เมื่อ 25ม.ค.59 ณ กองพลพัฒนาที่๑ ราชบุรีสำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน


กองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านบ่อมะกรูดสู้ภัยแล้ง   
22 ม.ค.59 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ประชุมเพื่อส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง มีรายได้ และลดรายจ่าย 2โครงการ คือให้กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเสนอโครงการอย่างเต็มที่ และให้กลุ่มอาชีพเดินทางไปศึกษาดูงานที่บ้านประธาน เจิดศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายศตส.ภาคประชาชน.เมืองเพชรบุรี ดูเรื่องการทำขนมจากไข่ การบริหาร และการตลาด ในวันที่ 31มกราคม 2559 ต้องขอขอบคุณ เครือข่ายต้านยาเสพติดเพชรบุรี ที่สนับสนุนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ รายงาน

ศตส.จังหวัดนครศรีธรรมราช
เยี่ยมเยียนศตส.จังหวัดราชบุรี   
  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชน และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะกองทุนแม่ของแผ่นดิน และศตส.ภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมกลุ่มสมัชชาทุ่งสง นำโดย ผอ.ประภาส ชูภักดี และ อ.อุไรวรรณ คำนวนกิจ ที่มาเยี่ยม และเดินทางไปเชียงใหม่ ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัย ครับ
23ม.ค.59

นาคราช๑ นำทัพฝนหลวง
ร่วมขึ้นบ้านใหม่นาคราช๒    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นาคราช๑ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ผศ.ฐานินี แจ่มจันทร์ ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อ.วงเดือน ยะปัญญา ที่ปรึกษาศรช.บ้านบ่อมะกรูด คุณเบญญารัศม์ ศุภาพงศ์งามสิริ ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี อดีตนายกสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี อ.ฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี หน.จิรพัฒน์ พรหมสุวรรณ์ หน.ฝ่ายดำรงธรรม ป้าตุ่ม สิริลักษณ์ เจริญผล ที่ปรึกษาฝนหลวงจังหวัดราชบุรี มาแสดงความยินดี รองพันธุ์-จรรยา แก้วนุ๊ย ซึ่งรองพันธุ์ ก็คือ นาคราช๒ รองประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ขึ้นบ้านใหม่ที่ตรงข้ามวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ ตำบลอ่างทอง เมือง ราชบุรี เมื่อ 19ม.ค.59

ศตส.ภาคประชาชน เจ้าภาพ
สวดศพคุณพ่อสม ประทุมแย้ม       วันนี้ 18 มกราคม 2559 เวลา 19.00น.ศตส.ภาคประชาชน โดย ธัมมสัญญ์ อุ่มอิบ ร่วมคณะประมาณ 20ท่าน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศพคุณพ่อสม ประทุมแย้ม เป็นคุณพ่อของ อ.พิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์ ที่วัดปากบึง ถนนการเคหะร่มเกล้า ลาดกระบัง กทม.

นัฐลียา อุ่มอิบ
วิทยากรเยาวชน             นัฐลียา อุ่มอิบ เยาวชนบ้านบ่อมะกรูด นำแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม 7 ชีวิต โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ไดัเป็นตัวแทนอำเภอโพธาราม ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ที่เทศบาลห้วยชินสีห์ โดยนำเยาวชน 5 คนร่วมพัฒนาศักยภาพ เมื่อ 17ม.ค.58


มังกร๑ ร่วมภาคตะวันนตก
ตั้งกลุ่มกองทุนสิ่งแวดล้อม   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมเวทีกลางประชุมคณะอนุกรรมการประสานงาน สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก เพื่อเสนอกองทุนสิ่งแวดล้อมแต่ละจังหวัด ณ อบต.หนองปรง เพชรบุรี

อาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี
นำเสนอผลงานแก้ภัยแล้ง       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี จับมืออาสาสมัครเกษตรจังหวัดราชบุรีสำรวจพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างอาสาสมัครฝนหลวงและอาสาสมัครเกษตรกร ในพื้นที่ได้ตรงเป้าหมาย พร้อมเตรียมขอฝนหลวงช่วยเติมน้ำในอ่างเพิ่มความชุ่มชื้นแก้ปัญหาภัยแล้ง
           เวลา 10.00 น. ( 14 ม.ค. 59 ) นายกิตติทัต ส่องสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นางดวงสมร พฤฑฒิกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษ...ตร นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดราชบุรี นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นางสิริลักษณ์ เจริญผล นายฤกษ์ชัย เพ็ชรคง ที่ปรึกษาอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี พร้อมสมาชิกเครือข่ายฝนหลวงและเครือข่ายเกษตรกรทั้ง 10 อำเภอ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ซึ่งกำลังประสบปัญหาแหล่งน้ำต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเกิดแห้งขอด ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค
            นายสมศักดิ์ แซ่ตัน ประธานสภาเกษตรตำบลแก้ม อ.จอมบึง เปิดเผยว่า ตำบลแก้มอ้นมีพื้นที่ 15 หมู่บ้านเขตติดต่อระหว่างตำบลเบิกไพร ตำบลด่านทับตะโก ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง และตำบลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนหลังน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองปากชัฏ มีปริมาณน้ำความจุประมาณ 0.184 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเกิดแห้งขอดติดก้นอ่าง ทำให้ชาวบ้านเริ่มประสบปัญหาขาดน้ำอุปโภค และทำการเกษตรแล้ว นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง มีความจุประมาณ 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเหลือน้ำอยู่ 8.1 แสนลูกบาศก์เมตร อำเภอสวนผึ้ง มีปริมาณน้ำเหลือน้ำเพียง 30-40 เปอร์เซ็นต์ หากไม่มีน้ำมาเติมในช่วงนี้จะส่งผลกระทบกับเกษตรกร และพืชผลทางการเกษตรด้านอุปโภค บริโภค เป็นบริเวณกว้าง
          นายธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานฝนหลวงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในปลายเดือนนี้จะประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ามาสำรวจพื้นที่แต่ละอำเภอทั้งภาคอากาศและภาคพื้นดิน โดยขอให้เครือข่ายเกษตรกรแต่ละอำเภอช่วยสรุปผลความเดือดร้อนแต่ละพื้นที่ พร้อมนำชี้จุดพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำ เพื่อจะได้เสนอศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ได้ตรงเป้าหมายต่อไป


ประธานเข้ม
กองทุนก็ข้น    
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม และประธานอาสาสมัครฝนหลวง จ.ราชบุรี เชิญคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนพระราชทาน 32 กองทุน
1.รับข้อมูลเรื่องภัยแล้ง และ จัดงบส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประมาณ กลุ่มละ 50,000บาท เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และการรับผิดชอบรายได้ครอบครัว
2. รายงานผลงานประจำเดือน
3. ใช้สื่อชุมชนคือ ไลน์ เฟสบุ๊ค ติดต่อสื่อสาร
4. ประชุมสัญจรนอกพื้นที่เพื่อเยี่ยมกองทุนต่างๆ ...
5. นำผลงานมานำเสนอในที่ประชุมทุกครั้ง
เมื่อ 12 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอำเภอโพธาราม

งานปีใหม่ที่กรับใหญ่  
เมื่อคืน 6/1/59 มังกร๑ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี ร่วมกับ เครือข่ายอปพร. ประกอบด้วยท่านปภิณวิช ละอองแก้ว นายกรี ไพรสี และคณะ ไปร่วมงานพบปะสังสรรค์บทบาทสตรีที่กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย นายก กู้ตระกูล และ คุณนาย สิรภัทร ว่องกุศลกิจ เป็นผู้จัด มีสมาชิก มาร่วมคับคั่ง สนุกกับรำวงย้อนยุค และ การแสดงของนักเรียน ณ พุทธสถาน 150ไร่ ที่ประดิษฐานพระศากยะมัยมุนีกู้อนันตไชย พระคู่บ้านกลางน้ำชาวกรับใหญ่ งานสำเร็จลงได้ด้วยดีครับ

รณรงค์๗วันอันตรายราชบุรี
ผวจ.ปล่อยแถว ลดอุบัติเหตุ


 

   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำอปพร.ราชบุรี ปล่อยแถวป้องกันอุบัติเหตุทางถนน มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายเวโรจน์ สายทองแท้ ปภ.จ.ราชบุรี กล่าวรายงาน และการจัดที่ยิ่งใหญ่ตามแบบฉบับราชบุรี เมื่อ 29ธ.ค.58 ณ ศาลากลางราชบุรี

พระสังฆราชญาณสังวร
สวรรคาลัยพระนิพพาน15-17ธ.ค.58
เป็นวันที่ชาวไทย ชาวพุทธทั้งโลก ได้แสดงความศรัทธา ร่วมส่ง สมเด็จพระญาณสังวรฯสู่สวรรคาลัย 3 วันนี้ จะเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทย และศาสนาพุทธทั่วโลก จะบังเกิดความอาลัยต่อการจากไป แต่น้อมนำความดีให้ปรากฎอยู่ชั่วกาลนาน
เมื่อ ปี 2550 ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ได้นำ นายกิตติธัช หรือ กฤตนัน อุ่มเอิบ ไปอุปสมบทวัดบวรราชนิเวศ โดยมีพระอุปฌาย์ คือ สมเด็จพระสงฆราช พระองค์นี้ อุปสมบทเป็นรุ่นสุดท้าย จำนวน 8 นาค/8 พระภิกษุ ถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่ออุปสมบทเสร็จ พระส้งฆราชฯได้ส่งไปอยู่วัดป่าน้ำริน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสายธรรมยุต ฉันมือเดียว ครบ ๑พรรษา ถือว่าพระสังฆราชฯสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นพระอาจารย์/พระอุปฌาย์ ของตระกูลอุ่มเอิบ ขอให้พระองค์สำเร็จพระอรหันต์ สู่พระนิพพาน


สภาองค์กรชุมชนภาคตะวันตก
ทบทวนที่  หนองปรง เพชรบุรี   ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ร่วมเวทีกลางทบทวนสภาองค์กรชุมชนภาคจะวันตก เพื่อปรับข้อมูลภาค จังหวัด และพอช.ให้เป็นปัจจุบัน ที่สถาบันการเงินหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 23 ธ.ค.58

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ   เสริมสิริมงคลเครือข่าย
สร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ชัยภูมิ    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ  เชิญสมาชิกฝนหลวง/ อปพร./ศตส.ชาติ/ไลออนซ์ขวัญเมืองราชบุรี/สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ/ ประชาสังคมราชบุรี/เครือข่ายไลท์กรุ๊ป/กองทุนแม่ของแผ่นดินโพธาราม/เพื่อนโพธา14  มีคุณพันธ์ แก้วนุ๊ย อ.โสภณ มีเย็น ดร.จิรายุ คูณพันธุ์ ดีเจตุ่ม สิริลักษณ์ เจริญผล ผอ.ประไพ ศรีศักดา  อ.สละ นิรากรณ์ กำนันสุชาย ผดุงกรรจ์ กำนันอดิศักดิ์ ก้อเมืองน้อย และ อปพร.ฝนหลวง ประมาณ 200 คน อัญเชิญหลวงปู่ทวด ไปประดิษฐานที่สำนักสงฆ์พระบาทสองรอย จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและป้องกัน มังกร๑ และเครื...อข่ายในการออกรบ กับสงครามยาเสพติด ให้ได้ชัยชนะ และปลอดภัย อีกทั้งให้มีความสะข ความเจริญ ยามใดมีผู้จุดธูป กลิ่นจะคลุ้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นน้ำ ยามใดมีผู้จุดเทียน แสงสว่างจะสว่างทั่วทั้งจักรวาล ยามใดมีการอธิษฐานจิต หรือสวดมนต์ภาวนา การนั้น ผู้สร้างหลวงปู่ครั้งนี้ จะได้รับ อานิสงฆ์ ทั้งหมด มังกร๑ และเพื่อน สร้างหลวงปู่ทวด ประดิษฐานเสร็จ ทอดปฐมกฐินสำนักสงฆ์พระบาทสองรอย ได้ยอด 131,273 บาท สร้างถังเก็บน้ำ เกินเป้าหลายหมื่น ต้องการ 80.000บาท สำเร็จด้วยดี ขอบคุณเพื่อนๆช่วยกันครับ ขอแบ่งบุญการสร้างหลวงปู่ทวด แด่ทุกท่าน ด้วยเทอญ 23-24 พฤศจิกายน 2558  ณ สำนักสงฆ์พระบาทสองรอย จังหวัดชัยภูมิ
                                          ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ
            ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี และ ประธานศตส.แห่งชาตื

ธัมมสัญญ์นำอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี
รวมพลังวางพานพุ่ม"พระบิดาฝนหลวง"   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสานมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี นำฝนหลวงจังหวัดราชบุรี วางพานพุ่มวันพระบิดาฝนหลวง 14 พ.ย.58 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน งานวันพระบิดาฝนหลวง ณ ยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี

คณะชมรมผู้สูงอายุ๙โรงพยาบาล
กทม. ศึกษาดูงาน บ้านบ่อมะกรูด
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เชิญแม่ทัพ ๔ จังหวัด  ต้อนรับ
ผอ.สุรชัย ธัชกวิน คุมทัพศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณฯ   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอืบ ประธานอปพร.จ.ราชบุรี สิรภัทร ว่องกุศลกิจ เลขานุการ วิรัช ศรีบานเย็น ประธานสุพรรณบุรี และมณเฑียร แก้วพลอย ประธานนครปฐม ร่วมประชุมกับ นายสุรชัย ธัชกวิน ผอ.ศูนย์ปภ.เขต๒สุพรรณบุรี นายพนัติสรรค์ ชัยชนะ พร้อมเจ้าหน่าที่ และ อปพร.4 จังหวัด แสดงความยินดีกับท่านผอ.ปภ.เขต2สุพรรณบุรี และวางแผนงานร่วม และประกาศสงครามยาเสพติด 4จังหวัด เมื่อ 27 ต.ค58 ณ ศูนย์ปภ.เขต๒ สุพรรณบุรี

     ชมรมผู้สูงอายุ ๙โรงพยาบาล นำโดย แพทย์หญิง กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รอง ผอ.สำนักการแพทย์ กทม. น.อ.หญิง รจนกร ปุยะติ วิทยากร อ.แน่งน้อย สง่าพล จำนวน 196ท่าน มีดฟ้ามัวดิน เยี่ยมบ้านบ่อมะกรูด ซึ่ง ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาค และ อ.วินัย คงนะภา ให้การตัอนรับ เมื่อ 12 พ.ย.58 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ผงาด
ประธานศตส.ปชช.ชาติ      ศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ได้จัดเวทีกลางระดมยุทธศาสตร์ภาคประชาชน เพื่อปรับโครงสร้าง จัดทำโครงงาน การปฏิรูปแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ได้ข้อสรุปแล้ว โดยจัดทำแผนลดการใช้ปริมาณยาเสพติด ภายใต้ธง "หนึ่งใจร่วมต้านภัยยาเสพติด"มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และจะเสนอสำนักงานปปส.ลดปัญหายาเสพติดด้วยกันในนโยบายการมีส่วนร่วมของรัฐบาล โดย ได้คณะกรรมการการนำของ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ หรือ มังกร ๑ นำทัพอย่างเป็นทางการ และ จะประกาศรายชื่อกรรมการระดับชาติ ฝ่ายต่างๆ ในอาทิตย์หน้าครับ และการจัดเวทีกลาง ในวันที่ 7 พ.ย. 58 การอบรม และทำบัตร สำนักข่าวสื่อชุมชนแห่งชาติ

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ    แกนศตส.ชาติ
นำขบวนทัพใหญ่พบดร.มนัส โนนุช        ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำศตส.ภาคประชาชน ประกอบด้วย นางนิชาโชติ ขจรสุข ผอ.โอภาส-อุไรวรรณ ชูภักดี เฉลิมชน คงสมใจ นำพล ตระการผล นางนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ และคณะเข้าพบ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เพื่อร่วมลดความต้องการยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน ผลการประสานงาน ศตส.ภาคประชาชน ทำงานในธง "หนึ่งใจ ต้านภัยยาเสพติด"มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดี เมิ่อ 4 พ.ย.58 ณ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ถนนกำแพงเพชร2 กทม.


ศตส.ภาคประชาชนกระหึ่มประกาศ

สงครามยาเสพติดที่ ทุ่งสง/ภาคใต้

ธัมมสัญญ์ นำกองทุนพระราชทาน
กองแม่ของแผ่นดินโพธารามผงาด   
ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพธาราม เชิญประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 32กองทุน เปิดเวทีกลางรายงานผลการปฏิบัติการสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และการประกาศสงครามยาเสพติดในอำเภอโพธารามแล้ว ในเวลาเดียวกันก็เตรียมจัดงานทอดผ้าป่าวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งปี2558 และการประชุมสัญจร อีกทั้งจัดหารายได้ต่อยอดกองทุน ต้องขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม จัดสถานที่ เอกสาร และกองเลขานุการ ร่วมภาคประชาชน เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ธัมมสัญญ์ ร่วมกรี ลุยระยอง
ประกาศสงครามยาเสพติด       ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ เฉลิมชน คงสมใจ ประธานอาสาเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กทม.พร้อมนายกรี ไพรสี ประธานอปพร.จ.ระยอง ในฐานะ ศตส.ปชช.จ.ระยอง นัดหมายอปพร.80ท่าน ร่วมประกาศสงครามยาเสพติดครั้งสุดท้าย สมรภูมินี้เราร่วมเป็น ร่วมตาย เราสัญญากันต่อหน้าเวที ขอร่วมศตส.ปชช.จนกว่าจะชนะพวกพม่าค้ายาเสพตืด เมื่อ 6 ตุลาคม 2558 ณ อยต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ขอบคุณ ทวีศักดิ์ ส่าริกบุตร ประธานอปพร.อ.บ้านค่าย สนับสนุนอำนวยการและอาหารธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ นำต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานอบต.สำโรง     ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานศรช.บ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับ นายประเทือง ภักเกษม นายกอบต.สำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และคณะ 60ท่านศึกษาดูงานบ้านบ่อมะกรูด เมื่อ 18 ก.ย.58 ณ ศรช.บ้านบ่อมะกรูด

มังกร๑นำกำลังคารวะศพ
อปพร. สรอย  เทียนโพธิ์
    ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ เดินทาง100กม.ร่วมกับ ปลัดกัญจพัส พรมสุวรรณ์ ปลัดอบต.ยางหัก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสรอย เทียนโพธิ์ อปพร.ยางหัก เสียชีวิต เป็นอปพร.ที่มีผลงานดีเด่นมาตลอด วันที่ 16 ก.ย.58 ณ วัดลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรีธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ     นำศตส.ชาติ
ฟังพระสวดพระอภิธรรมคุณแม่ฟื้น  ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ รก.ประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ นำตัวแทน นายก พันท้าย จรูญวิทยา ประธานศตส.ภาค๑ เฉลิมชน คงสมใจ ประธานศตส.ภาคกทม. มณี งามสมบัติ ศตส.ลพบุรี จุทามาศ คำวืจิตร ประธานศตส.สิงห์บุรี ร่วมงาน คุณแม่ฟื้น เป็นคุณแม่ของ คุณแก่น นันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์ ประธานศตส.ปชช.จ.สมุทรปราการ ที่วัดอมฤตวารี ต.อุทัยใหม่ จ.อุทัยธานี

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ถูกมติท่วมท้นล้นห้อง
ประธา

ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบประธานศตส.ภาคประชาชนแห่งชาติ ร่วมกับ นายก คนองศิลป์ ชิตรกุล ประธานศตส.ปชช.ภาค8 กำนันสมใจ ทักสิน ประธานศตส.ปชช.ภาคใต้ ผอ.ประภาส ชูภักดี และ เครือข่ายศตส.ภาคประชาชน เปิดเวทีประกาศสงครามยาเสพติด โดยการประสานงานของอ.อุไรวรรณ ชูภักดี และมติที่ประชุมให้พื้นที่ภาคใต้ ประกาศสงครามและรบกับยาเสพติด เมื่อ 18ตุลาคม 2558 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช ประชุม ศตส.ปชช.ภาคใต้ 17-18. ต.ค 58 ที่โรงแรมน้องใหม่อินน์และเทศบาลเมืองทุ่งสงผู้